Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den kristne grundmyte

No description
by

Sara Brygger

on 13 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den kristne grundmyte

Syndefaldstiden
Åbenbaringstiden
Forsoningstiden
Dommens tid
Skabelse
Syndefald
Inkarnation
Korsfæstelse
Opstandelse
Genkomst
Den kristne grundmyte
Adam og Eva, slangen og træet. Træsnit fra ca. 1535 af den tyske grafiker Hans Sebald Baham.
Adams skabelse, Michelangelo, ca. 1511
v1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

v2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.

v3 Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. v4 Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. v5 Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag.
Kosmogenesen

1. mos 1,1-5
v15 Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den.
v16 Men Gud Herren gav mennesket den befaling: »Du må spise af alle træerne i haven.
v17 Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!«
Syndefaldsmyten 1. mos 2, 15-17
Kristendommens store problemmyte:
Hvordan kan vi som syndere (arvesynd) komme tilbage til Gud?
Abrahams ofring af Isak af Laurent de LaHire, 1650
Jødiske pagter og profetier
Moses med stentavlerne
af Rembrandt, 1659
Kond David i bøn,
af Pieter de Grebber, ca. 1635-1640
v20 Derpå byggede Noa et alter for Herren, og af alle de rene dyr og af alle de rene fugle bragte han brændofre på alteret.
v21 Da Herren indåndede den liflige duft, sagde han til sig selv: »Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort.
Efter syndfloden 1. mos 8, 20-21
v7 Jeg opretter min pagt med dig og dine efterkommere i slægt efter slægt, en evig pagt: Jeg vil være din og dine efterkommeres Gud. v8 Det land, hvor du nu bor som fremmed, hele Kana'an, vil jeg give dig og dine efterkommere til evig ejendom, og jeg vil være deres Gud.« v9 Og Gud sagde til Abraham: »Du og dine efterkommere skal holde pagten i slægt efter slægt. v10 Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde: Alle af mandkøn hos jer skal omskæres.
Omskærelsen, 1. mos 17, 7-10
v1 Gud talte alle disse ord:
v2 »Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

v3 Du må ikke have andre guder end mig.

De ti bud, 2. mos 20, 1-2
v5 For et barn er født os,
en søn er givet os,
og herredømmet skal ligge
på hans skuldre.
Man skal kalde ham
Underfuld Rådgiver,
Vældig Gud,
Evigheds Fader,
Freds Fyrste.
v6 Stort er herredømmet,
freden uden ophør
over Davids trone
og over hans rige,
så han kan grundfæste det
og understøtte det
med ret og retfærdighed
fra nu af og til evig tid.
Esajas profeti om Messias Es 9, 5-6
Jesu Dåb af Guido Reni, 1623
v9 I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan.
v10 Straks da han steg op af vandet, så han himlene flænges og Ånden dale ned over sig som en due; v11 og der lød en røst fra himlene: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!«
Jesu Dåb, Mark 1, 9-11
Emil Nolde: Korsfæstelsen, 1912
v46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?«

Korsfæstelsen, Matt 27, 46
v4 Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med ét foran dem to mænd i lysende klæder. v5 Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem: »Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? v6 Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilæa, v7 og sagde, at Menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag.« v8 Så huskede de hans ord.

Jesu opstandelse, Luk 24, 4-8
Jesu Opstandelse af Noel Coypel, 1700
Kirken opstår
v1 Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. v2 Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. v3 Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. v4 Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.
Pinseunderet ApG 2, 1-4
Pinseunderet
Jean Restout, 1732.
Hans Memling – Dommedag, 1467-1471
v 11 Og jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem.
v12 Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne.
Johs. Åb 20, v 11-12
Strukturen er baseret på Lindhardt: "Den kristne grundmyte og forsoningslære"
i
Kristendom og protestantisk fundamentalisme i USA,
Gyldendal 2005
Citater fra Bibelen
Billeder fra kunsthistorien
Den mytiske nutid?
I forsoningstiden findes løsningen på problemet:
Ved TRO på Jesus som Gud frelseren og udøvelse af det dobbelte kærlighedsbud kan man igen nå Gud. Vores arvesynd er blevet os tilgivet.
Bjergprædiken/ Paulus' Romerbrev samt Luthers lære er vigtig i denne protestantiske kontekst: På grund af arvesynden kan man med ingen gerninger nå Gud - vi retfærdiggøres alene ved tro!
Noas ark på Ararat-bjerget, Simone de Myle 1570
Full transcript