Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Estudiar i Treballar a l'estranger. Mou-te per Europa!

No description
by

Mila Machio

on 8 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Estudiar i Treballar a l'estranger. Mou-te per Europa!

- Suficient coneixement de la llengua del país de l'estada o tenir un nivell adequat d'anglès

- Expedient acadèmic

- Complir la resta de requisits de la convocatòria de la beca

Criteris
Col·laboradors

Sept - Oct 2010
Juny Agost 2012
Sept-Oct 2011
T'agradaria formar part de la nostra història?
Experiènces
2010
2011
2012
Alumnes d'ASIX

Daniel Ribas
Javier García
França
Alumnes d'ASIX

Christian Jiménez
Gonzalo Cionti
Sergio Aguilar
Roberto Pérez
Itàlia
Alumnes SMX

Alejandro Hinojosa
Ricard Muntal
Javier García
Itàlia
Alumnes

Lourdes Cozar (DAM)
Miguel Ángel Díaz (DAW)
Yaiza Mª Vega (SMX)
Itàlia
Alumne de DAI

Adán Peña

Malta
Fases del projecte
1a Fase: Difusió
- Difusió de la convocatòria de la beca
- A través de la web del centre
- Xerrades als alumnes
- Twitter

- Exposició dels propis alumnes d'experiències anteriors

- Publicació dels criteris de selecció

2a Fase:
Planificació Prèvia
- Selecció dels alumnes

- Establir calendari, horaris

- Recerca del viatje, allotjament...

- Recerca de les empreses, institucions d'acollida


3a Fase: Organització de l'estada
- Preparació lingüística i cultural

- Reserva de vols, trasllats, allotjament...

- Establir contacte amb les empreses
Pactar pla de formació
Creació de la documentació : convenis, Sbid, ...

4a Fase: Estada
5a Fase: Avaluació i Reconeixement
- Avaluació dels alumnes

- Certificat de notes, Reconeixement d'unitats d'aprenentatge i FCT

- Document europass

- Justificació documental i despeses
- Seguiment de les classes per part dels alumnes

- Seguiment del pla de formació dels alumnes per part del tutor a l'escola

- Contacte amb el tutor d'empresa

2013
Juny - Juliol 2013
Alumne de DAM

Marc Núñez

Malta

Alumnes

Cristian Espinosa (DAM)
Albert Purull (DAW)

Itàlia

Recent Graduat

Joan Borràs (SMX)
Bèlgica
https://sites.google.com/a/copernic.cat/mobility/contact
Pràctiques
per Europa
a l'estranger
Mou-te
Treballar a l'estranger
Perfil professional.
Objectiu laboral.
Per què busco feina fora d’Espanya.
A on vull anar i per què.
Quina experiència prèvia tinc.
El meu entorn: família, amics...

Aprenentatge o perfeccionament
Inversió inicial
Abans de preparar la maleta. Què cal tenir en compte
Lloc : Idioma, clima, cultura, allotjament

El meu perfil (personal i professional)
http://europa.eu/index_es.htm
El perfil "ideal"
Actitud positiva, persona activa i adaptable.
Amb recursos per integrar-se al mercat de treball.
Amb autonomia.
Amb recursos lingüístics.
Amb qualificacions adequades.
Amb coneixements de l’exercici professional al qual opta
Perfils més sol·licitats
Formació (professional o universitària)
Domini de la llengua del país de destinació o d’una llengua vehicular com l’anglès
Experiència prèvia (millor encara si aquesta és a l'estranger)
Beneficis de les pràctiques a l’estranger
Adquirir experiència pràctica en un entorn productiu real
Millorar el currículum i aconseguir una feina
Descobrir altres cultures i formes de treballar
Millorar el coneixement de llengües estrangeres i habilitats interculturals
Contribuir al desenvolupament i creixement personal: guanyar confiança, autonomia i iniciativa
http://www.terrassadigital.cat/detall_arxiu/?id=16682
Situació segons països:
REGNE UNIT, IRLANDA, MALTA:
Molt poques oportunitats per a candidats amb nivells baixos d’anglès (feina estacional).
Mercat molt dinàmic.
Bones oportunitats de promoció professional.
Gran competència amb professionals nacionals i estrangers.
Per accedir a les ofertes de treball més qualificades cal, moltes vegades, experiència prèvia al país
FRANÇA, CANTONS FRANCOFONS DE SUÏSSA I VALÒNIA A BÈLGICA:
Imprescindible el domini del francès (nivell molt alt).
Grans barreres per a persones amb nivells baixos de francès o que parlin només anglès.
ALEMANYA, ÀUSTRIA I CANTONS DE PARLA ALEMANYA DE SUÏSSA:
Imprescindible un bon nivell d’alemany (B1-B2 del marc comú europeu).
Molt bones oportunitats per a enginyers, perfils del sector sanitari i turístic
Tràmits: on trobar informació
Recollida d’informació i assessorament a través dels organismes oficials:
ENIC-NARIC (xarxa oficines pel reconeixement de qualificacions professionals):
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Spain

Xarxa Eures
(Xarxa de col·laboració dels serveis públics d’ocupació de l’Espai Econòmic Europeu). On trobem informació general sobre:
Correspondència de qualificacions.
Mercat de treball.
Residència, etc.
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/treballar-i-estudiar-a-la-ue/treballar/eures_catalunya_ca.htm

TSE
(Targeta Sanitària Europea) és el document personal per rebre la cobertura sanitària durant l’estada temporal:
Per feina, estudis, turisme. (Validesa: 2 anys)
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=25
Altres tràmits
CURRÍCULUM VITAE
La carta de presentació i el CV redactats en la llengua en la què es presenti l’oferta.
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents

Adaptat a les peculiaritats del país:
Alemanya: CV, foto, carta de presentació, cartes de recomanacions.
Bèlgica: carta de presentació i CV.
França: carta de presentació manuscrita i CV.
Regne Unit: carta i CV. Oferta publicada --> formulari.
SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya)
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
Europass
http://europass.cedefop.europa.eu/es/learning-and-working-in-europe

BORSES DE TREBALL
Eures
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=es&catId=52&parentId=0
SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html

FCT a l'estranger
Consisteix en fer les pràctiques del cicle en empreses d'arreu d'Europa
Requisits:
Alumnes matriculats a segon curs de cicles formatius (grau mitjà o superior)
Majors de 18 anys o complir-los l'any de la beca.
Motivació per realitzar l'experiència
Bon expedient acadèmic
Recomanable bon nivell d'anglès
Beques per a postgraduats
Qui fa la selecció: Consell de la FP Terrassa
Qui fa les assignacions, gestió i pagaments: Cambra
Dotació de les beques:
Acollida i seguiment per part d’una organització coordinadora d’acollida sòcia de la Xarxa Q-Placements
Preparació pedagògica, lingüística i cultural
Recerca d’una empresa d’acord amb el perfil professional de la persona guardonada
Estada de pràctiques professionals a l’estranger de màxim dos mesos de durada i mínim d'un mes
Suport per la recerca d’un allotjament adient
Seguiment i avaluació de les estades
Beca per cobrir les despeses d’allotjament, viatge i manutenció durant l’estada (les condicions varien segons país de destinació)
Assegurança d’accidents, repatriació i responsabilitat civil
Requisits:
Ser recent graduat/da FP.
Residir a Terrassa o estudiar FP a Terrassa
Ser major d’edat o fer els 18 anys l’any d’atorgament de la beca. Caldrà tenir 18 anys en el període de realització de les pràctiques a l’estranger
Tenir nacionalitat UE o resident permanent
No haver gaudit d’una beca per a persones graduades amb anterioritat
Tenir coneixement suficient de la llengua de treball necessari per poder realitzar les pràctiques professionals
Bon expedient acadèmic
Full transcript