Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Trias Politica

No description
by

Marc Spendel

on 23 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Trias Politica

Horizontale scheiding
Trias Politica

Checks & balances
Presidentieel stelsel:
Uitvoerende macht bestaat enkel uit de president
Regering zit alleen in de wetgevende macht
President hoeft geen verantwoording af te leggen

Parlementair stelsel:
Regering zit in wetgevende macht en in de uitvoerende macht
Regering moet verantwoording afleggen aan het parlement
Verticale scheiding
Wie controleert wie?
Geschiedenis
Charles Montesquieu
(1689 -1755) Frankrijk
QUIZ
Vrijheid vergroten
Kans op tirannie verkleinen

Drie machten die elkaar kunnen controleren
Wetgevende macht
Uitvoerende macht
Rechtelijke macht
Bestaat uit:
Parlement
(Eerste + Tweede kamer)
Regering
(Koning en zijn ministers)Belangrijkste taak:
Opstellen van wetten
Bestaat uit:
Regering
(Koning en zijn ministers)
Ambtenaren
Politie
Militairen
Andere Ambtenaren

Belangrijkste taak:
Uitvoeren van wetten
Bestaat uit:
Onafhankelijke rechters
Openbaar Ministerie (OM)
Officieren van Justitie
Belangrijkste taak:
Rechtspraak
Provinciaal niveau
Lokaal
niveau
Nationaal niveau
Continentaal niveau
Wetgevende macht
Parlement en Regering


Uitvoerende macht
Regering en Ambtenaren


Rechterlijke macht
Onafhankelijke rechters
Wetgevende macht
Provinciale statenUitvoerende macht
Gedeputeerde staten + Commissaris van de Koning

Rechterlijke macht
Onafhankelijke rechters
Wetgevende macht
GemeenteraadUitvoerende macht
College van B&W
Burgemeester
Wethouders

Rechterlijke macht
Onafhankelijke rechters
Wetgevende macht
Europees parlement
Raad van de EU

Uitvoerende macht
Europese Commissie


Rechterlijke macht
Europees hof van Justitie

Presidentieel vs. Parlementair stelsel
Quizvragen
Welke drie machten kennen wij in onze democratische rechtsstaat?

A. Landmacht, luchtmacht en politiemacht
B. Uitvoerende macht, wetgevende macht en rechterlijke macht
C. Uitvoerende macht, controlerende macht en instemmende macht

Bij hoeveel personen ligt de macht meestal in een dictatuur?

A. Bij 1 persoon
B. Bij alle mannen
C. Bij iedereen

Wie beslist of iemand schuldig is aan het plegen van een strafbaar feit?

A. Rechter
B. Tweede Kamer
C. Regering
Tot welke macht behoort de Tweede Kamer?

A. Wetgevende macht
B. Uitvoerende macht
C. Rechterlijke macht

Tot welke macht behoort de Eerste Kamer?

A. Wetgevende macht
B. Uitvoerende macht
C. Rechterlijke macht

Welke groep mensen moet zowel wetten ontwerpen als uitvoeren?
A. Rechters
B. Kamerleden
C. Ministers
Tot welke macht behoren politieagenten?

A. Wetgevende macht
B. Uitvoerende macht
C. Rechterlijke macht


Bij welke macht hoort onze volksvertegenwoordiging? (Dus op welke macht hebben burgers
directe invloed bij verkiezingen?)
A. Wetgevende macht
B. Uitvoerende macht
C. Rechterlijke macht

Bij welke macht hoort een burgemeester?

A. Wetgevende macht
B. Uitvoerende macht
C. Rechterlijke macht

Welke stelling is onjuist?
A. Rechters zijn onafhankelijk
B. Rechters kunnen alleen ontslagen worden door de minister van Veiligheid en Justitie
C. Rechters worden voor het leven benoemd.

Mag een minister snel een nieuw wetsvoorstel maken om iemand die iets ergs heeft
gedaan wat nog niet strafbaar was, toch straf te kunnen geven?

A. Ja, want het is niet goed als iemand geen straf krijgt, terwijl hij wel iets heeft gedaan wat
veel mensen niet goed vinden.
B. Nee, want wetten werken niet met terugwerkende kracht.
C. Nee, wat ministers mogen zich niet bemoeien met wat voor soort straf bij een bepaald
delict hoort.
Het parlement hoort bij de wetgevende macht en moet dus wetten maken. Wat is de
andere taak van het parlement?
A. De regering controleren
B. De rechters controleren
C. De rechters adviseren

Wat is een grondwet?
A. Een wet waarin staat op grond waarvan een rechter iemand kan veroordelen.
B. Een wet waar de grondrechten van de Nederlanders in staan.
C. Een wet waarin staat hoe de overheid met de grond moet omgaan
Wat gebeurt er als twee artikelen in de grondwet met elkaar botsen?

A. Het grondrecht met het laagste nummer is belangrijker
B. Het grondrecht met het hoogste nummer is belangrijker
C. De rechter beslist dit per geval.
Full transcript