Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

quan điểm của Đảng về các vấn đề xã hội trong từ 1986 đến na

No description
by

Bánh Xèo

on 29 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of quan điểm của Đảng về các vấn đề xã hội trong từ 1986 đến na

Quan điểm của Đảng về các vấn đề xã hội từ 1986 đến nay

một số vấn đề xã hội nổi bật trong giới trẻ

1)
Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội:

a) Tại sao cần kết hợp các mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội:
b) Những điểm cơ bản:
Mục tiêu kinh tế là cơ sở, là nền tảng để thực hiện mục tiêu xã hội và mục tiêu xã hội đến lượt nó lại thúc đẩy mục tiêu kinh tế phát triển.
Mục tiêu của chính sách xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế đều nhằm phát huy sức mạnh con người, nhằm phục vụ con người
Giải quyết tốt các vấn đề xã hội đảm bảo cho sự phát triển kinh tế bền vững
Trình độ phát triển kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện chính sách xã hội nhưng những mục tiêu xã hội lại là mục đích của các hoạt động kinh tế.
Kế hoạch phát triển kinh tế phải tính đến mục tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội có liên quan trực tiếp
Mục tiêu phát triển kinh tế phải tính đến các tác động và hậu quả có thể xảy ra để chủ động xử lí:
Phải tạo được sự đồng bộ giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội
Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nhằm phát triển nhân tố con người
phát triển kinh tế
môi trường
luật pháp
an sinh xã hội
kinh tế
xã hội
2. Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển:
các định nghĩa
Tăng trưởng kinh tế
là một khái niệm kinh tế học được dùng để chỉ sự gia tăng về quy mô sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định
Tiến bộ xã hội
là sự vận động của xã hội từ trình độ thấp đến trình độ cao, từ lạc hậu đến văn minh hiện đại
Công bằng xã hội
là sự công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, công bằng trong phân phối thu nhập, cơ hội phát triển và điều kiện thực hiện cơ hội
các điểm cơ bản
Trong từng bước và từng chính sách phát triển của chính phủ, hoặc ngành ; của trung ương hay địa phương đều cần đặt rõ và xử lý hợp lý việc gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội
Do tăng trưởng kinh tế đi liền với tiến bộ, công bằng xã hội nên các cơ quan, nhà hoạch định chính sách phát triển bền vững , phát triển sạch, hài hòa, không chạy theo số lượng, tăng trưởng bằng mọi giá
3. Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu cơ giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ:
Phần I. Quan điểm của Đảng về các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế 1986 đến nay. (4 quan điểm)
a) Sự cần thiết của chính sách này?
b) Những điểm cơ bản:
-Chính sách xã hội có vị trí vai trò độc lập với chính sách kinh tế, nhưng không thể tách rời trình độ phát triển kinh tế, cũng không thể dựa vào sự viện trợ như thời bao cấp
- Trong chính sách xã hội phải gắn bó giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ
4. Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chỉ tiêu phát triển con người (HDI) và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội
a) Tại sao lại sử dụng GDP và HDI?
GDP đánh giá tổng sản phẩm quốc dân dựa trên phương pháp đánh giá thu nhập tương đối nên có độ tin cậy cao và có giá trị lớn trong việc đánh giá nền kinh tế của một đất nước.
HDI là chỉ số phát triển con người, đánh giá dựa trên 3 cơ sở: thu nhập, sức khỏe và tri thức. Đây là hệ thống đánh giá tiêu chuẩn của LHQ
b) Những điểm cơ bản:
phát triển kinh tế, hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước để rút ngắn khoảng cách so với các nước khác là rất cần thiết. Bởi vậy, coi trọng chỉ tiêu phát triển kinh tế GDP là cực kỳ cần thiết đối với nước ta trong thời kì này
mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế là phục vụ con người. Do vậy, Đảng rất tích cực coi trọng chỉ số HDI và các chỉ số phát triển xã hội nhằm nâng cao mức sống của người dân Việt Nam
Phần II. Một số vấn đề xã hội nổi bật trong giới trẻ
I. Khái niệm: Giới trẻ - họ là ai?
Giới trẻ là những người dao động trong độ tuổi từ 16-25
II. Thực trạng giới trẻ ngày nay
III. Những vấn đề xã hội nổi cộm – 5 lối sống cần được khắc phục
1. Sống thực dụng
2. Sống đua đòi
4. Sống vô cảm
5. Sống ảo
3. Sống buông thả
có con ngoài ý muốn
lây nhiễm các căn bệnh nguy hiểm như HIV,...
sự chỉ trích của mọi người
a. Mê muội thần tượng
b. Hội chứng mạng xã hội
IV. Mặt tốt
năng động nhiệt tình trong các hoạt động xã hội
chủ động, tự tin, bản lĩnh dám theo đuổi ước mơ
Phan Thanh Bảo Ngọc
Nguyễn Kim Châu
Học tập tốt
1. Sống có lý tưởng và có mục đích
3. Sống có bản lĩnh và ý chí
2. Sống có hành trang
V. HƯỚNG ĐI CHO GIỚI TRẺ - 3 lối sống cần phát huy
trò chơi ô chữ
NHÓM 5
Đào Phương Thảo
Hoàng Kiều Trang
Đoàn Duy Tùng
Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh
Nguyễn Việt Bách
Vũ Xuân Tùng
Khương Thu Hà
Phạm Thành Long
Chu Diệu Hoa
Ngọc Ánh

Phần I. Quan điểm của Đảng về các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế 1986 đến nay. (4 quan điểm)
1) Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội
2) Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển
3) Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu cơ giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ
4) Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chỉ tiêu phát triển con người (HDI) và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội
Phần II. Một số vấn đề xã hội nổi bật trong giới trẻ
1) Khái niệm: Giới trẻ - họ là ai?
2) Thực trạng giới trẻ ngày nay
3) Những vấn đề xã hội nổi cộm – 5 lối sống cần được khắc phục
4) Mặt tốt
5) Hướng đi cho lối trẻ - 3 lối sống cần phát huy
Full transcript