Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

A görög dráma

No description
by

Hargitai Bea

on 9 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A görög dráma

A görög dráma
Szalamiszi csata i. e. 480.
1. Aiszkhülosz
(harcolt), a tragédia atyja, „az ódon”
Oreszteia, Perzsák, Leláncolt Prométheusz
2. Szophoklész
(énekelt a győzelmi kórusban), a klasszikus, „az időtlen”
Antigoné, Oidipusz király, Oidipusz Kolonoszban,
3. Euripidész
(ekkor született), „a modern”
Iphigénia Auliszban, Elektra, Bacchánsnők
Szerzők
I. e. VIII. sz. (archaikus kor): eposz: háborúk, hősök, dicsőség
i. e. VII-VI. sz.: líra: egyéni érzések
i.e. V. sz. (klasszikus kor): dráma
Oka:
perzsa fenyegetés
a démosz uralomra jutása
politikai/erkölcsi kérdések
egyén felelőssége: döntési helyzetek
A korszak
3-5 költő
Tragédia (trilógia)
Szatírjáték
I.e. VI. sz.
Dionüszosz kultusza, Dionüszia
Kardalok (dithürambosz)
Theszpisz
Párbeszéd
Drámaversenyek -
A születés
A színház
Laiosz
: Théba királya,
Iokaszté
: a királyné
Jóslat: fiúgyermek megöli apját, feleségül veszi anyját
Szülei megszabadulnak tőle
Oidiposz
(„Dagadtlábú”)
Idegen városban idegenek nevelik fel
Megtudja a jóslatot -► menekül a vélt szülőktől
Útközben tudtán kívül megöli valódi apját
Szfinx -► válasz a rejtvényre -► Théba királya lesz
Feleségül veszi az özvegy királynét, akiről nem tudja, hogy az anyja
4 gyermekük születik:
Polüneikész, Eteoklész, Antigoné, Iszméné
Dögvész -► nyomozás ►- rájön, hogy ő a gyilkos -► kiszúrja szemeit, megátkozza fiait, Kolonoszban hal meg
A thébai mondakör
(
1.) 
Expozíció
: alaphelyzet, szereplők, helyszín, benne a konfliktus lehetősége
2.)
Konfliktus (
bonyodalom): 2 ellentétes akarat (eszmék és elvek) összeütközése
3.)
Tettváltás-sorozat
(kibontakozás)
4.)
Tetőpont
(krízis vagy válság) : a konfliktus a legteljesebb mértékben kiéleződik 
4/a.) 
Késleltetés
: váratlan lehetőség a konfliktus megoldására
5.) 
Megoldás
(katasztrófa vagy végkifejlet): a konfliktus negatív irányba való eldöntése
A dráma szerkezete
(Arisztotelész nyomán)
1.)    prologosz – a kar első bevonulását megelőző rész
2.)    sztaszimion – kardal
3.)    epeiszodion – két kardal közötti jelenet (dialógus)
4. kommosz − panaszdal
5.)    exodosz – kivonulás
A görög tragédia részei
Dionüszosz tisztelete
Tragédia és komédia
Monológ, dialóg, kardal
Ismert (mitológiai) téma
Arisztotelészi hármas egység:
Idő
Helyszín
Cselekmény
A görög dráma sajátosságai
díszes ruhák
álarc (oikosz)
kothornusz
nincs díszlet
nincs függöny
deus ex machina
Színházi kellékek
Szerkezet
Csontváry Kosztka Tivadar: A taorminai színház romjai
Két fontos fogalom:

Hübrisz
: tragikus vétség (gőg az istenekkel szemben)
Katharzisz
: a befogadó élménye, felemelkedés, megtisztulás a tragédia végén
GÖRÖG SZÍNHÁZ
közönség:
teljes jogú polgárok
a jegy árát az állam fizette
nyitott színházépület a hegyoldalban
15-20 ezer néző

theatron =
nézőtér
egésznapos előadás
taps, fütty, hajigálás

A színház részei:
jó akusztika
szkéné = háttérépület
mechané - deus ex machina
proszkénion=színpad
orkhesztra =
tánctér:
csak férfiak játszottak
zene, tánc
a kar helye
thümelé= oltár
1.
2.
3.
4.
4/a
5.
1. Aiszkhülosz
2. Szophoklész
3. Euripidész
1.
2.
3.
4.
5.
Full transcript