Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TAMAMLAYICI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

No description
by

NESRİN KORKMAZ

on 7 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TAMAMLAYICI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Rubrik(Dereceli Puanlama Anahtarı)
Bu yönergeler öğretim çalışmaları başlamadan önce öğrencilere verilerek beklentiler netleştirilir ve öğrencinin çalışma süreci boyunca kendisini yönlendirmesini sağlar
Rubrik Puanlamada
Likes:
Ölçme aracında objektiflik
Öğrenci ve öğretmen birlikte katılır.
Değerlendirme kriterleri bellidir.
Öğrenci nasıl değerlendirildiğini görür.
Değerlendirmeyi sürece ve sonuca yayar.
Yazılı yoklamaların puanlanmasında kullanılır.
Öğrenci eksik yönlerini görebilir.
Kendini başkalarıyla karşılatırabilir.

Uzmanların görüşü alınarak standart bir form üzerinden öğrenci değerlendirmesi yapılır.
Öğrencilerin bilişsel,duyuşsal ve psiko-motor gelişim düzeyleri belirlenir
Öğrencinin her etkinlik basamağının iyiden kötüye doğru derecelendirilmesi yapılır
Alternatif Değerlendirme Yöntemleri
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2014
Böte
4

DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN PUANLAMA YÖNTEMİ
Belirlenmiş ölçütlerle öğrenci performansının değerlendirilmesi için geliştirilmiş puanlama yönergeleridir.
Bir etkinlikte kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutumda belirlenen kritere bağlı kalarak ne düzeyde kazanım elde ettiğini belirlemek amacıyla hazırlanan not verme anahtarlarıdır.
Rubrik Puanlamanın Değerlendirme Sürecine Etkileri
Öğrencilerin grup ya da bireysel olarak istedikleri bir alanda inceleme,araştırma ve yorum yapmak, görüş geliştirmek,özgün düşünce üretmek amacıyla öğretmen rehberliğinde yapacakları çalışmalardır.
Proje
Öğrenciler her yeni konuyu mevcut bilgilerle ilişkilendirmelidir.
Yapılandırılmış grid, anlamlı ölçmeyi sağlaması, öğrencinin kavram yanılgılarını ve eksiklerini ortaya koyması açısından önemli bir ölçme değerlendirme tekniğidir.
Yapılandırılmış Grid
Öğrenilerin bilişsel yapısını bu yapıdaki kavramlar arasındaki ilişkiyi,ilişkinin yeterli olup olmadığını tespit etmemize yarayan testlerdir. Çoğunlukla 30 saniyede herhangi bir konuyla ilgili verilen anahtar kavramın çağrıştırdığı kelimeleri cevap olarak verir. Öğrtmen 5-10 arasında anahtar kavram seçer.
Kelime İlişkilendirme Testleri
PROBLEM ÇÖZME
Gerçek yaşamdaki olayların, nesnelerin, insanların bir plan dahilinde izlenmesi ile gerçekleşen bir bilgi toplama tekniğidir.
Sosyalleşmeye katkı sağlar
Fen dersleri için uygun bir tekniktir
Gözlem Tekniği
101018029
Nesrin KORKMAZ
TAMAMLAYICI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Geleneksel d/y tipindeki değerlendirme tekniğinde her bir soru ayrı ayrı ele alınır ve çoğunlukla soru bir önceki veya bir sonraki sorudan bağımsızdır. Tanılayıcı dallanmış ağaçta ise her bir d/y kararı bir sonraki d/y kararını etkileyen ve belirleyen sonuçlar içerir.
Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
OLUMLU YANLARI
Yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerileri geliştirir

Grupla çalışma becerisini geliştirir

Öğrenciler yaparak yaşayarak bilgi kazanırlar
Yararları
Anlamlı öğrenme
Eksik veya yanlış bilgileri ortaya koyma
Sorular çok kıs zamanda uygulanabilir
Hem görsel hem de analitik düşünmeyi sağlar
Sınırlılığı
Soru hazırlaması biraz zahmetli.
Yararları
Hazırlaması kolay
5 dk da uygulanır
Tüm derslerde
Öğrencilerin bilişsel yapısındaki
kavramlar arası ilişkilerini ortaya koyma
Sınırlılığı
Üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesinde zayıf kalır
Yararları
Sınırlılığı
Öğrencinin bilgi ağındaki yanlış bağlantılar,yanlış olan bilgi ortaya çıkar
Bilgisayar ortamında da uygulanabilir
Öğrenci yanlış karar verdiğinin farkına varıp geri dönebilir
Öğrenci tahmin ile doğru cevaba ulaşabilir.
Sentez ve değerlendirme gibi üst düzey öğrenme becerilerinin ölçülmesinde yetersiz
ilk kez kullanan öğretmenler için zaman alıcı
Ne öğrendi?

İzlediği yollar nasıldı?

Nasıl düşündü?

Analiz edebildi mi?

İşbirlikli çalışabildi mi?

Karşılaştığı güçlüklere karşı ne yaptı?
Genel olarak şu incelemeler yapılır;
Performans Görevi
Öğrencinin göstermiş olduğu gayret,tutum ve beceriklilik olarak tanımlanır.

Performans görevleri, öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır.

Performans görevleri ile sürecin de ürünün de değerlendirmesi yapılır


Performans görevinin yararları;
eleştirel düşünme
problem çözme
okuduğunu anlama
yaratıcılığı kullanma
araştırma yapma gibi üst düzey becerilerin geliştirilmesini ve ölçülmesini sağlar.
Hazırlanmasında takip edilmesi gereken 4 adım
1.Tanımlama
2.Görev
3.Yönerge
4.Puanlama
Sınırlılıkları
Seviyeye uygun hazırlanmalı
Güdüleyici olmalı
Açık,anlaşılır bir yönergesi olmalı
Yararları
Doğal ortamda gözlem sağladığı için bireyi tanıma tekniklerinden daha etkilidir
Her yaştaki birey ve gruba uygundur
Bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlar
Kullanımı kolay ve ekonomik bir tekniktir
Planlı ve düzenli çalışma alışkanlığı kazandırır

Sınırlılıkları
Gözlenen bireyin bir durum karşısındaki duygu ve düşüncelerini verir fakat bunların nedeni hakkında bilgi vermez.
Süreklilik gerektirir
Gözlemcinin nesnelliği ve bilimselliği olayı etkiler
İyi planlanmazsa boşuna zaman harcanmasına yol açar.
Performans görevlerinin doğru bir değerlendirmesinin yapılabilmesi için rubrik (dereceleme anahtarı) kullanılabilir.
Öğrenci merkezlidir.
Öğrencilerin ders kitabının dışındaki kaynak ve materyallerden yararlanmasını sağlar.
Problem çözmede tümevarım ve tümdengelim yolu izlenir
Bir değerlendirme aracı olan problem çözme;


Uygulanabilir nitelikteki birden çok çözüm yolları içermelidir
Üst düzey düşünmeyi gözlem ve araştır-ma-inceleme yapmayı sağlamalıdır
Gerçek yaşamla ilişkili olmalıdır
İlgi çekici ve merak uyandırıcı olmalıdır
Yararları
Öğrencide ilgi ve güdülemeyi arttırır
Daha kalıcı ve izli öğrenmeleri sağlar.
Bilimsel yöntemi kullanmayı öğretir ve bilimsel tutumu kazandırır.

Öğrencilere sorunlara karşı uygulayacağı çözümlerin modellerini sağlar.
Hem bilişsel hem duyuşsal alanda öğrenmeyi geliştirir.
Öğrencilerin sorumluluk almalarını sağlar
Bağımsız düşünmeyi geliştirir.
Bir problemi çözmede izlenen yol:

Problemin farkına varma, hissetme
Problemin ne olduğunu tanımlama ve sınırlama
Problemle ilgili veri toplama
Problem çözümü için hipotezler oluşturma,
Veri toplama ve bu verileri analiz edip yorumlama,
Hipotezleri test edip kabul ya da reddetme,
Çözümü uygulama, elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunmadır.
Sınırlılıkları
Çok geniş zamana ihtiyaç vardır.

Öğrenciler problemin çözümü için gerekli materyal ve kaynakları kolaylıkla sağlayamayabilir.

Öğrenmenin değerlendirilmesi güçtür.
Harcanan emek, enerji ve zamana değmeyebilir.

Öğrencide yeterli motivasyon sağlanmazsa tüm aşamlara etkin katılım gösteremez
KAVRAM HARİTALARI
Kavram haritası, bilgilerin görselleştirilmesini, anlamlı ve kolay öğrenilmesini sağlar.
Nesneldir.
Balık kılçığı kavram haritası, sınıflama kavram haritası, örümcek kavram haritaları bunların bazı türleridir.

Kavram haritaları aynı zamanda değerlendirme sağlar. Kavram yanılgılarının teşhisi ve giderilmesini sağlar
Öğretmene en hızlı dönüt veren tekniklerdir
Kavramların daha kolay öğrenilmesini sağlar
Öğrenciye grupla çalışma, üstdüzey düşünme ve kendini değerlendirme olanağı sağlar
Öğrencinin derse güdülenmesini sağlar
Öğrenme güçlüğü çekilen konularda öğrenciye ve öğretmene dönüt verir

Öğretmenin, öğrencilerin hangi konularda sıkıntı yaşadığını ve neleri tekrar anlatması gerektiğini ortaya çıkarır
Öğretim yönteminin etkiliği hakkında bilgi verir

Öğrenci gelişimini takip etmeyi kolaylaştırır
Kavram Haritalarının Yararları
Kavram Haritalarının Sınırlılıkları
Çok sık kullanılması öğrencide bıkkınlık getirebilir
İyi düzenlenmediği takdirde öğrencilerin kavramlar arası bağlantıları yanlış yapılandırmasına neden olabilir
Puanlama iyi yapılmadığı takdirde öğretmene yanlış bilgi ulaşabilir
Görüşme Tekniği
Görüşme sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir. Görüşme çoğunlukla, yüz yüze yapılmakta ise de telefon, ses ve resim ileticileriyle de olabilmektedir.
Öğrencilerle yapılan görüşmeler, öğrencilerin çalışmaları hakkında ve konuları nasıl anladıkları konusunda anlama düzeylerinin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder.
Kendisini nasıl tanıtacağı,
Amacını nasıl açıklayacağı,
Kaynak kişiden beklenenlerin neler olduğunun açıklanması,
Hangi soruların nasıl ve hangi sıra da sorulacağı,
Kayıt işleminin nasıl yürütüleceği,
Görüşmenin hangi ifadelerle bitirileceği.

ADIMLARI
ÖNERİLER
İlk sorular ilginç ve kolay olmalı, sorular genelden özele bir sıra ile hazırlanmalı
Görüşme soruları önceden hazırlanmalı
Örneklem seçimi geneli yansıtmalı
Görüşme verilerinin sonradan değilde görüşme anında not edilmesi önerilir
Sözlü iletişimin daha etkili olması
Değişik ve anında değişen koşullara uyabilme esnekliği.
Farklı yaş gruplarına uygulanabilirliği.
Anında geri dönüt alabilme
Cevaplarda bireyselliğin korunması
Özellikle, karmaşık ve duygusal ağırlıklı kişisel sorunların ortaya çıkarılmasında uygun bir teknik oluşu
YARARLARI
SINIRLILIKLARI

Sözlü iletişime karşı olan olumsuz tutum sınırlılığı olabilir
Yanlılığa çok açık bir tekniktir.
Pahalı ve zaman alıcı bir süreci gerektirir.
Pahalı ve zaman alıcı olması nedeniyle, araştırmacıların, yeterli (temsil yeteneği olan) sayıda kaynak kişi ile görüşmeden sonuca gitme eğilimlerini arttırarak araştırmayı sınırlandırmaları.

Hazırlayanlar

101018001
Bahriye GÖKÇEN
Öğrenci Değerlendirmelerinin Ölçme Değerlendirme Sürecine Katılması
Öz Değerlendirme
Öğrencilerin sorunlarını çözmesi, karar verebilmesi,
olaylara eleştirel bakabilmesi için öğretim sürecine etkin katılması gerekir.
Öğrenciyi etkin kılmak içinde değerlendirme sürecine katılımını sağlayabiliriz
Öğrencinin önceden belirlenen kriter doğrutusunda kendisini değerlendirmesidir.
Öz değerlendirme formu sürecin başında verilir.

Yararları
Öğrenci kendisi hakkında karar verme fırsatı bulur ve kendine objektif bakmayı öğrenir
Derse katılım ve ilgi artar
Güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder.
Sürecin bir parçası olduğunu hisseder.
Sınırlılıkları
Öğrenci objektif davranmayabilir
Bu durumda geçerlilik ve güvenilirlik düşebilir
Akran Değerlendirme
Öğrencilerin arkadaşlarıyla etkin bir çalışma yapmasını sağlar.
İşbirliğine dayalı öğretim tekniğinde ya da proje tekniğinde kullanılabilir.
Faydaları
Çalışmalarda daha bilinçli olmayı ve performansımızı en iyi şekilde ortaya koymayı sağlar
Eleştirel bakış açısını geliştirir
Öğretmene, öğrencinin gelişimi ve yeterlilikleri hakkında geri dönüt verir
Sınırlılıkları
Rekabet ortamı yaratarak dersin amacından sapması
Öğrencilerin üstünlük sağlamaya çalışması
Öğrencilerin yanlı davranması
Grup Değerlendirmesi
Gruptaki diğer öğrencilerin değerlendirmesini yaptırır.
Proje çalışmalarında sıklıkla kullanılır

Yararları
İş birliği içinde çalışma alışkanlığı kazandırır
İletişim becerilerini geliştirir
Sınırlılıkları
En büyük sınırlılığı güvenilirliktir; nedeni öğreninin arkadaşına karşı yanlı davranmasıdır
Öğrencinin bir yada daha fazla alanda yıl boyunca yaptığı tüm ödev ve çalışmalarının bulunduğu,harcadığı çabayı,ilerlemesini gösteren öğrenci çalışma koleksiyonudur. "Öğrenci ne biliyor?" sorusuna cevap arar.
Portfolyo
SINIRLILIĞI
Tüm öğrencilere aynı stanartta kazanım belirlenemez.

Objetif değerlendirme zorluğu ve puanlama güvenirliği düşüktür.

Değerlendirme zaman alır

Birbirlerinin çalışmlarını kopyalama

Başkalarına hazırlatma
AVANTAJI
ilgi-yetenek gelişimini takip
Eksikliklerini gidermede
Ortaya ürün koymada
Güçlü ve zayıf yönlerini görmede
Gelecekteki öğretmenlerine bilgi vermede
İşbirliğinde
Öz-akran-veli ve öğretmen değerlendirmesi
Full transcript