Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

04.09.2012 - Naturfag 01

No description
by

Loc Nguyen

on 4 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 04.09.2012 - Naturfag 01

*Økosystem Oppgaver Takker dere for oppmerksomheten! se side 54 --> 2.1 (-b), 2.2,
2.3 (a), 2.6, 2.8... 1. Individ, art, populasjon, samfunn, økosystem, biosfæren

2. Biotiske og abiotiske miljøfaktorer

3. Næringskjeder, næringsnett og næringspyramider

4. Symbioser

5. Suksjesjon; primær og sekundær
(-) Konkurranse (samspill)

(-) Fare for rovdyr (bytte-forbruker)

(-) Matkilder (produsenter/konsumenter)

(-) smittsomme sykdommer (virus/bakterier)

(-) NB! Døde planter og dyr (som for eks. til mat) Viktige begreper: Biotiske (levende) miljøfaktorer - natur i endring Økologi - er læren om samspillet
mellom organismene og miljøet
de lever i. Definisjoner INDIVID: En enkelt organisme
ART: alle individer som ligner hverandre i struktur og levesett
POPULASJON: En gruppe individer av samme art som lever i et begrenset område
SAMFUNN: Alle de forskjellige populasjonene som lever i samme område
ØKOSYSTEM: Samfunnet av alle levende organismer i området, pluss de abiotiske delene av systemet (stein, bakker, stup, vann, klima, surhetsgrad i jorda, etc.) (-) vær og klima

(-) surhetsgrad og saltinnhold i vann

(-) forskjellen mellom sollyset i skråninger mhp. vindretning

(-) åpen slette eller bratte bakker Abiotiske miljøfaktorer Næringskjede, -nett eller -pyramide Tett samspill: Symbiose *Suksesjoner Primær suksesjon: når (livløse) steinflater vokser til

- Startfase = pionerfasen

- Konsolideringsfase = endringsfasen

Sekundær suksesjon: tilvekst av konkurrerende arter pga. endring av vegetasjon som for eks. hogstflate eller beitemark som ligger brakk

- Sluttfase = klimaksfasen Kompetansemål beskrive suksesjonprosesser i et økosystem

undersøke et økosystem og vurdere hvor det er i suksesjonsprosessen

gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon Parasittisme, fordel for den ene og ulempe for den andre
- eks. vindel-plante som slynger om andre plantevekst

Kommensalisme, likegyldig i samspillet
- eks. fugl som bygger reir i et tre

Mutualisme, fordel for begge arter i samspill
- eks. bier (suger nektar og sprer pollen fra blomster) - (naturlige) endringer av økosystemer FjelletBarskogInnsjøHavet Noen eksempler på økosystemer i Norge Gjengroing av tjern til myr, så videre til krattskog Kamp om ressursene - Bytte og forbruker
- Konkurranse
- Symbiose Typisk for KLIMAKSSAMFUNNET
Individene lever i stabile miljøer, der populasjonene vokser helt til det blir mangel på næring eller leveområder til alle. Derfor er det viktig for å overleve at de klarer seg i konkurransen med andre individer av samme art.
For å oppnå det lever artene i klimakssamfunnet lenge. De vokser gjerne langsomt, men de er så gode til å konkurrere at de vinner til slutt likevel! I barskogen vil grantrærne ta knekken på de plantene som kom tidligere i suksesjonen blant annet ved at de tar alt lyset og all næringen i bakken så andre planter ”sulter i hjel”, og at de gjør jordsmonnet for surt for mange andre planter. Typisk for PIONERSAMFUNNET
Individene lever i ustabile miljøer. Derfor er det viktig for å sikre overlevelsen at de ”helgarderer” ved å vokse raskt, og spre seg raskt. Dermed øker sjansen for at deres eget avkom tilfeldigvis klarer å sikre seg en plass i et nytt område.
Løsningen for disse artene er altså å få en enorm mengde avkom. De fleste vil dø, og bare noen få vil leve opp og formere seg videre. De enkelte individene lever vanligvis ganske kort tid.
Artene er flinke til å spre seg til ubebodde steder, men de er ikke så gode til å konkurrere under mer stabile forhold. Miljøtilpasninger i ulike stadier av suksesjonen Kilde: Hernes, Skarning m.fl.: ”TreBi”, Gyldendal 1998 Når plantelivet i et område går tilbake til ”normaltilstanden” etter å ha blitt forstyrret, som for eksempel når en hogstflate i skogen gror igjen, er det ikke tilfeldig hvilken rekkefølge plantene vokser opp i.
De første plantene som vokser opp vil som regel være ettårige ugressplanter (”PIONERSAMFUNNET”),
senere kommer flerårige urter som for eksempel prestekrage og burot,
deretter kommer busker og små løvtrær,
og til sist kommer bartrærne (hvis man er i sør-Norge). Barskogen er det siste stadiet, og viker ikke plassen for en ny type vegetasjon. Et slikt stabilt sluttstadium i suksesjonen heter KLIMAKSSAMFUNN. Det blir flere og flere arter av både dyr og planter etter hvert som suksesjonen går framover. Dermed blir det mer og mer trangt om plass og mat, og det blir mer konkurranse mellom ulike arter.
Artene i pionersamfunnet har ofte brede nisjer (dvs. de utfører flere ”yrker”), på samme måte som et menneske som bor alene på en øde øy må være både fisker, kokk, snekker og så videre.
Artene i klimakssamfunnet har ofte smale nisjer (dvs. hver art er spesialist på ett ”yrke”). Det samme skjer hvis bosettingen på den øde øya vokser til en stor by! Suksesjon
Full transcript