Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PEYZAJ ONARIM TEKNİKLERİ

No description
by

Sumeyye Akdağ

on 4 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PEYZAJ ONARIM TEKNİKLERİ

Burdur Hacılar Köyü Mermer Ocağı alanı

Yüzey madenciliği yapılan alanlar, ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra golf sahalarına
dönüştürülebilirler. Dönüştürülmüş alanlara iyi bir örnek olan Fossil Trace Golf Club’e ait
görüntüler Şekil 1’de verilmiştir
MADEN OCAĞI ONARIM PROJESİ
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz...
PEYZAJ ONARIMI
Her türlü madencilik faaliyetleri sonrası ortaya çıkan bozulmuş ve tahrip edilmiş alanların
veya ekosistemlerin yeniden düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde temel hedef, bu
alanların çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir olacak şekilde ekolojik, görsel ve ekonomik
değerine kavuşturulması ve geliştirilmesidir. Peyzaj onarımı planlaması bu amaçla en uygun
karar seçeneklerinin ortaya konulması ve uygulanmasını içermektedir.
PEYZAJ ONARIM TEKNİKLERİ
ONARIM ÇALIŞMALARI ÖRNEKLERİ
Rekreasyon Alanları

Madencilik yapılan alanlar, işletme süreci tamamlandıktan sonra yapılacak düzenlemelerle,
rekreasyon alanlarına dönüştürülebilir. Özellikle ülkemizde, yeşil alanlar ve rekreasyon
olanakları açısından kısıtlı imkanlara sahip olan kentlerimize yakın olan maden ocaklarından,
bu amaçla yararlanmak ekonomik ve ekolojik anlamda oldukça önemli katkılar sağlayacaktır.
Rekreatif etkinlikler kapsamında; doğa merkezleri (eğitim ve rekreasyon amaçlı), botanik
parkları, atlı rekreasyon alanları, tema parkları, kamp alanları, kampingler, futbol sahaları ve
yarış alanlarına (motosiklet, bisiklet, kaykay vb) yer verilebilir (Şekil 2) (Topay ve Eraslan,
2011).
296

Sümeyye AKDAĞ
Pelin ERAYMAN
“Peyzaj Onarımı”
aslında doğa onarımı veya doğaya yeniden kazandırma yaklaşımından
daha geniş kapsama sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda;
*Restorasyon (=Restoration):
Bozulan veya tahrip edilen alanların faaliyet öncesi eşdeğer
(orijinal) hale dönüştürülmesi yada eski işlevinin yeniden oluşturulması işlemidir.

*Rehabilitasyon (Rehabilitation=Islah=İyileştirme):
Bozulan veya tahrip edilen alanların
orijinal halden farklı bir şekilde iyileştirilmesi veya eski işlevine yakın iyileştirilmesi
işlemidir.
*Reklamasyon (Reclamation=Farklı kullanımlarla geliştirme):
Alanın eski kullanım
şeklinden farklı kullanımlara uygun duruma dönüştürülmesi veya geliştirilmesi işlemidir.
Peyzaj onarımında bozulmuş veya tahrip edilmiş alanların yenilenmesi, iyileştirilmesi ve
geliştirilmesine yönelik biyolojik ve teknik yöntemler kullanılarak sürdürülebilir ve rasyonel
önlem ve tedbirlerin alınması esastır. Bu bağlamda onarım yöntemleri 3 grupta
değerlendirilmektedir.
 Bitkisel materyallerle onarım (Biyolojik onarım)
 Cansız materyallerle onarım (Teknik onarım)
 Kombine onarım (Biyoteknik onarım)
PEYZAJ ONARIMI ÖRNEKLERİ
YURTDIŞINDAN ÖRNEKLER
GÖLETLER
Göletlere dönüştürmek
Çok sıklıkla yeraltı sularının akışına ve yağışların orada birikmesine bağlı olarak, maden
çukurlarında, reliyefli zeminleri olan göller veya göl benzeri su yüzeyleri ortaya çıkmaktadır.

DÜZCE
Atılan Hafriyatlardan Arazi Görselliğinin Bozulması
Yüzey erozyonunu önlemek için yapılan teraslama çalışması
Full transcript