Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Benzimidazol+Linker+Naftalaldehit ---> 1

No description
by

Öykü Güngör

on 6 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Benzimidazol+Linker+Naftalaldehit ---> 1

Structure−Activity Studies of Divin: An Inhibitor of Bacterial Cell
Division

5b ve 5i gibi C-2-naftalenil ve ya serbest -OH grubu bulunmayan analoglar öncelikle cis rotameri olarak bulunur.
1 no'lu sentetik bileşik sentezlenir.
Benzimidazol+Linker+Naftalaldehit ---> 1
BAKTERI
Divin Analoglarının E.coli ve C.crescentusa Karşı Gösterdiği Minimum İnhibitör Konsantrasyonu
4 nolu propanohidrazin bileşiği + aldehit+ asetik asit+ etanol karışımının reflux yapılır. 4'ün kondenzasyonu sonucu 5a-j ye kadar değişen + 1 nolu bileşik elde edilir.
Verimleri %32- %93 arasında değişir.

Cis ve trans rotamerleri çözelti içinde termal dengededir.
2=> 2-metil-1H-benzimidazol
3=> 3-(2-metil-1H-1-yl) propanoat
4=> 3-(2-metil-1H-benzimidazol-1-yl) propanohidrazin

-2 nolu benzimidazol bileşiği ile metil-3-bromopropionat bileşiğinin DMF çözeltisinde susuz K2CO3 varlığında rx sonucu 3 nolu ester oluşur.

-Metanol çözeltisinde hidrazin ile oluşan bu esterin rx sonucu ise 4 nolu propanohidrazin oluşur.


N-açil hidrazonların ;
- E/Z geometrik izomerleri
- cis/trans konformasyon izomerleri
1+ Etanol çözeltisi ---> E konfigürasyonunda N-C(O) 'nun (amit bağı) trans rotameri
H-NMR spektrumunda amit ve imine bağlı rezonanslar gözlemlenir.
Sinyaller;
N=CH 8.89 ppm --trans, 8.80 ppm --cis
-CH2-C(O) 2.72 ppm --trans, 3.15 ppm--cis
Çözücü polarlığı attırılırsa trans rotamer yüzdesi de artar.
H-NMR spektrumunda 25 C'de ;
CDCl3/CD3OD içinde %60
DMSO-
d6
içinde %74
D2O/DMSO-
d6 içinde %83
trans bileşik bulunur.
5b: R1= H, R2= 2-methoxy-1-naftalenil (%82)
5i: R1= H, R2= 2,6-hidroksi-1-naftalenil (%93)
5c: R1= H, R2= 2-alliloxy-1-naftalenil (%90)

5c allil korumalı hidroksile sahiptir.
CDCl3/CD3OD içinde cis halinde bulunur.
Pd(PPh3)4/PhSiH3 kullanılarak koruma kaldırılır ve ana ürünü trans izomeri olan 1 nolu bileşik oluşur.
Linker(bağlayıcı) uzunluğu ve aktivite ilişkisi

n= 0 olan 1 eksik sayılı
n=2 olan 1 fazla sayılı bağlayıcı
6a bileşiği acetat kullanılarak %43 verim ile,
6b bileşiği bütirat kullanılarak %56 verimle elde edilir.
Elde edilen 6 nolu bileşiklere hidrazin ile hydrazinolysis gerçekleştirilir. (%92 verim)
Bu bileşikler de 2-hidroksi-1-naftalaldehit ile rx sokulur.
Daha etkin bir analog için;
1)İlk olarak naftalaldehite bağlayıcı çift denendi. Bunun için, benzimidazol ile alkilasyon yapılır. ----> BASARISIZ
2) 1 nolu molekülün analoglarının hazırlanması için 3 basamaklı bir sıra izlendi.
Benzimidazol + metil-3-bromopropionat ile esterler oluşturulur.
Verimleri %40-91 arasında değişir.
Hidrazin hidrat kullanılarak esterler hidratlaştırılır.
Verimleri %59-96 arasında değişir.
2-hidroksi-1-naftalaldehit ile hidratların rx sonucu ise 11 nolu bileşikler elde edilir.
9b-9c ve 10b-10c regioizomerlerdir.
Ayrılamaz karışım oluştururlar.

11c analogu bu regioizomerlerin karışımı olarak
sentezlenir. (Tek Cl atomu içeren bileşik.)
Regio ve C(O)-N cis/trans izomerleri bulunur
11j analogu sadece regioizomer içerir. Çünkü; 2 adet Cl atomu içerir.
10c analogu R grubu olarak hem c hem de d grubunu içerebilir. Bu 2 regioizomer flash kromatografisi yoluyla birbirinden ayrılabilir.
2-hidroksi-1-naftalaldehit 'in açillenmesi sonucu 2-asetiloksi-1-naftalaldehit bileşiği oluşur.
4 nolu ürün ile oluşan naftalaldehitin kondenzasyonu sonucu C-2 fenol esteri oluşur.
Fenol esteri unstabil olduğu için 1 nolu ana bileşik elde edilir.
a --> 25 C'de pridin ile rx (diester oluşumu)
b --> indirgenme rx (amin oluşumu)
Maoquan Zhou,† Ye-Jin Eun,† Ilia A. Guzei,‡ and Douglas B. Weibel*,†,‡
†Department of Biochemistry, University of WisconsinMadison, Madison, Wisconsin 53706, United States
‡Department of Chemistry, University of WisconsinMadison, Madison, Wisconsin 53706, United States


M8 Ortamında Aktif Divin Analoglarının Çözünürlülügü
Tek hücreli mikroorganizmalar
Organel yok
Çeşitli alanlarda fayda sağlar

BAKTERİ ÜREMESİ (HÜCRE BÖLÜNMESİ)
ftsZ. ftsA, ftsQ, ftsL, ftsW ve ftsB proteinleri hücre bölünmesinde rol oynar.

Ece GAYMALI
Selin SUNGUR
Zeynep GÜMÜŞ
Öykü GÜNGÖR

necrotizing fascitiis

Protein dizilimini bozarak hücre bölünmesini, yani bakteri üremesini bloke eder.
Full transcript