Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

18 maart 2014 Strategische personeelsplanning

No description
by

Nicolette Boersma

on 17 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 18 maart 2014 Strategische personeelsplanning

Waarom strategische personeelsplanning (SPP)?
1. Vooruit kijken:
anticiperen op de strategische doelen die Delft voorstaat
SPP: Proces komende 3 jaar
Help, de ijskap smelt??
Strategische personeelsplanning in Delft
2. Inzicht krijgen:
in kwantiteit en kwaliteit van het personeelsbestand, afgezet tegen de strategische richting
3. Scenario planning: tijdig juiste interventie methoden inzetten
SPP: het proces
De 'bolletjes' van HRM
Werving & Selectie
Personeel & Planning
Arbeidsvoorwaarden & beloning
Feedback & Beoordeling
Loopbaan & Mobiliteit
Opleiding & Ontwikkeling
Arbo, verzuim en reintegratiebeleid
Taakinhoud & Arbeidsorganisatie
Leidinggeven
Organisatie strategie
Omgeving
Primair proces
HRM totaal
Externe analyse
SPP = Bepalen benodigde capaciteit en kwaliteit
'Wendbaar voor de toekomst'
Leeftijdsopbouw 1980
Externe analyse
Leeftijdsopbouw 2020
Wat kan HRM hier aan bijdragen?
Beroepsbevolking en werkgelegenheid 1980- 2030
Externe analyse
Arbeidsaanbod hoog opgeleiden neemt af
Externe analyse
Grootste deel uitstroom i.v.m. pensioen:
goed op te vangen en verspreid over organisatie
Interne analyse
Uitstroom bij de overheid 2010-2020
Steeds minder uren werkzaam per week
Externe analyse
Steeds meer ZZP-ers en flex werkers
Externe analyse
Gemiddelde duur per baan neemt af,
flexibele arbeid neemt sterk toe
Externe analyse
Kern personeel is 46 plus en lang in dienst:
minder geneigd tot bewegen
Interne analyse
Sterk vergrijsde organisatie
Interne analyse
Demografische ontwikkelingen
4. Helpt goed werkgeverschap
5. Vormt fundament HRM beleid en bepaalt prioriteit
- HRM beleid herijken
- Gesprekspartner GMT/ MTs en kritisch interviewer in het SPP proces
- Faciliteren vlootschouw
- Procesbewaker en coach van het management
- Delen van kennis, informatie en totaal overzicht
- Op basis uitkomst SPP overdrachtsdocument nieuwe college opstellen
SPP = interventies op basis van inzicht
SPP rapport = start
Externe analyse
Schaarste in beroepen
Externe analyse: conclusies
Kenniseconomie = vraag naar hoger opgeleid personeel
Vergrijzing babyboomers met pensioen
Teruggang in werkbare uren per week
Vraag jongere generatie naar andere werkinvulling
Grote opkomst ZZP-schap
Crisis vraagt krimp van aantal FTE
Krimpende beroepsbevolking,
maar Randstad kent nog groei
Externe analyse arbeidsmarkt Delft
R'dam en Den Haag: minder hoogopgeleiden
Schaarste in beroepen: nu al aanwezig
Denk wel aan tijdige kennisoverdracht..
Gemiddelde leeftijd stijgt door van 45,5 in 2012 tot 47 in 2017
In 2012: 75% 40 jaar en ouder en 25% jonger
Arbeidsmarkt analyse Delft
Arbeidsmarkt analyse Delft
In 2012: 5% is jonger dan 30
Interne analyse: conclusies
Vergrijzende organisatie: impact op aantrekkelijkheid als werkgever
Gegevens onvoldoende centraal bekend: competenties, vaardigheden, opleidingsniveau medewerkers.
Flexibiliteit en mobiliteit is klein
Risico op uitval is hoog:
Ziekteverzuim is hoog. 6,1% staat gelijk aan 73,78 FTE of €4,4 mln.
Leeftijdsbewust personeelsbeleid, zowel voor 'grijs als 'groen': niet ontwikkeld!
Aanbevelingen Strategische personeelsplanning
Flexibiliteit creëren! ook belangrijk voor leeftijdsbewust personeelsbeleid en een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde
Jonge medewerkers vakkennis laten opdoen (job rotation, projecten, traineeships etc.)
Inspelen op pull factoren in arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktcommunicatie
MD en talent development
Arbeidsmarkt analyse Delft: conclusies
Beroepsbevolking rond Delft zal licht groeien
Werkloosheid in Delft boven gemiddelde Nederland
Regionale arbeidsmarkt relatief hoger opgeleid
Ook Delft meer moeite met invullen vacatures hoog opgeleiden
Omliggende gemeenten zijn grootse concurrenten voor Delft
Goede arbeidsmarktcommunicatie is essentieel
Belangrijk goed aan te sluiten bij pull en push factoren van de kandidaat
Leeftijdsbewust personeelsbeleid niet alleen voor 'grijs', maar ook voor 'groen'
Schaarste in bepaalde functies
Krimpende, vergrijzende organisatie: noodzaak productiviteit te verhogen
'Push en pull' factoren zijn leidend
Beter inzicht in opleidingsniveau en kwaliteiten medewerkers
Verbeteren kwaliteit gesprekscyclus: Doorvertaling naar gesprekken over SPP
De 'bolletjes' van HRM
Werving & Selectie
Personeel & Planning
Arbeidsvoorwaarden & beloning
Feedback & Beoordeling
Loopbaan & Mobiliteit
Opleiding & Ontwikkeling
Arbo, verzuim en reintegratiebeleid
Taakinhoud & Arbeidsorganisatie
Leidinggeven
Organisatie strategie
Omgeving
Primair proces
HRM totaal
SPP = Interventies op basis van inzicht en doelen
feedback & beoordeling
Strategische personeelsplanning
How to eat an elephant?
One bite at the time.....
Strategisch personeelsmanagement
Personeel & planning
Arbeidsvoorwaarden & beloning
loopbaan & mobiliteit
opleiding & ontwikkeling
arbo, verzuim, reintegratie
taakinhoud & arbeidsorganisatie
leidinggeven
HRM totaal
1. Inzicht in waar gaan we naar toe: strategie organisatie
Inzicht in de externe omgeving: demografie, arbeidsmarkt, schaarste
Inzicht in personeelsopbouw, verloop en trends en key issues

2. Gesprekken GMT/ MTs
Lange termijn: Welke functies zijn straks nodig?
Korte termijn: Welke functies zijn nu nodig?
Welke medewerkers zijn nu aanwezig? Nu nodig? Straks nodig?
Bepalen 'gap', key issues en routekaart

3. Vlootschouw aanwezige medewerkers op basis van benodigde kwantiteit & kwaliteit. Bepalen 'gap' en key issues en routekaart

4. Per onderdeel benodigde interventies bepalen voor instroom, uitstroom en doorstroom (ondersteund door ontwikkeltraject, gesprekscyclus, MD etc.)

5. Herijken HRM beleid
Full transcript