Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Услови, механизам и продукти на фотосинтеза

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Услови, механизам и продукти на фотосинтеза

Изработил:
Андреа Младеновска
Процесот во кој растенијата создаваат храна е наречен

фотосинтеза.

Зборот фотосинтеза доаѓа од латинскиот јазик :

-Синтеза (создавање сложени органски материи од едноставни материи) = синтеза=спојување.

-Светлина (на која им е потребна на растенијата)=фото-светол.
Услови за фотосинтеза
Влезни услови

за фотосинтеза се : вода, јаглерод диоксид, сончева светлина и хлоропласти, кои содржат зелена материја-хлорофил.
Јаглерод диоксид

е неорганска материја (гас), која растенијата ја примаат од воздухот преку целата површина на листовите.
Водата

е неорганска материја (течност), која коренот преку кореновите влакненца ја впива од почвата.
-Во водата се растворени од почвата кои се неопходни за сите процеси во растението. Водата минува низ

ксилемот

од спроводните снопчиња, во вид на непрекинато столпче, кое доаѓа до листовите.
Сончевата светлина е

вид на енергија, која ги поттикнува реакциите помеѓу јаглеродниот диоксид и водара за да ги започнат процесите за нивно комбинирање и спојување.
Тек (механизам) на фотосинтеза
Контрола на фотосинтезата
Брзината на фотосинтезата ја контролираат четири надворешни услови:

светлина, јаглерод диоксид, температура и вода.
Светлината
е надворешен услов кој обезбедува енергија за взаемно реагирање на влезните материи во хлоропластите.
Колку што е посилна светлината, толку е поголема брзината на фотосинтезата. При премногу силна светлина, клетките се оштетуваат и процесот одеднаш опаѓа.
Јаглерод диоксид

е гас кој ја забрзува фотосинтезата. Растенијата побргу вршат фотосинтеза , доколку во воздут има повеќе јаглерод диоксид.
Високите температури
ја забрзуваат фотосинтезата. Температурата над 40 степени го запираат процесот, затоа што топлината разорува некои органски материи во клетката.
Услови, механизам и продукти на фотосинтеза
Фотосинтеза

Вода


Механизмот на процесот фотосинтеза е сложен, кој се дели на две фази:
Светла фаза,
која се одвива на двевна светлина. Во светлата фаза, растението преку лисната површина го прима јаглерод диоксидот од воздухот, а водата од растворените минерали со коренот ја впива од почвата.

Светлосната енергија се видоизменува, се претвора во хемиска и потоа ги раздвижува сите материи (вода, јаглерод диоксид, минерали) и го овозможува нивното спојување и разградување во клетките.
Темна фаза,
која се одвива ноќе.
Тогаш процесите на фотосинтезата продолжуваат, при што создаваат продукти во фотосинтезата: се синетезира шеќер и се ослободува кислород.
Водата

е неопходна како суровина за фотосинтеза, но и за животните процеси на сите растенија.
Секое растение има различни потреби за вода.
Барските растенија и оризот живеат во многу влажни живеалишта, a пак кактусите и млечките во сушни услови. Во пределите на тропски дождовни шуми има постојани дождови, најсоодветно осветлување и температура за фотосинтеза.
Full transcript