Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Onzichtbare pijn

No description
by

stephanie de maesschalck

on 1 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Onzichtbare pijn

Moeilijkheden?
- tijdsintensief
- frustrerend
- bron van conflict
- bron van medical shopping?
- kosten gezondheidszorg (onnodige medicamenteuze therapie, technische onderzoeken, doorverwijzingen,...)


Somatisch onvoldoende verklaarde klachten
of
Psychosomatische klachen
als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart.

Inschatting van de ernst van SOLK is gebaseerd op exploratie van vijf klachtdimensies, dat wil zeggen de somatische, cognitieve, emotionele, gedragsmatige en sociale dimensies.
Onzichtbare pijn
somatisch onvoldoende verklaarde klachten bij migranten
Taal als eerste voorwaarde
- Welke taal (of talen) spreekt mijn patiënt?
- Is er een gemeenschappelijke taal met de HV?
- Hoe goed spreken beide partijen die taal?
- Welke taal zal gebruikt worden in het consult?
- Is er taalondersteuning nodig?

Taalondersteuning
Frequent gebruikt in WGC
Echter:
cave informele tolken, risico's
welke ondersteuning best bij moeilijke gesprekken?
Skypetolken
Algemeen
Vertrouwensrelatie = nr1
kost tijd, geduld, openheid
Investeer in patiënt leren kennen
alert voor cues: zowel verbale als nonverbale
rol van familie
beroepsgeheim expliciteren
arts-patiënt relatie en communicatie hier versus in thuisland
Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden (health literacy)
kennis over lichaam, ziekte en gezondheid
lage of geen opleiding
http://www.begrijpjelichaam.nl/home
informatie door HV:
op maat
taal!
niet teveel ineens
check en dubbelcheck begrip
"Teach back methode": https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201117.pdf
Algemeen
Werk planmatig en gestructureerd
plan voldoende tijd
plan vervolgconsulten
Anamnese/intake
Exploratiefaze:
actief luisteren
idioms of distress
non-verbaal
cues and concerns
Benoem, inventariseer
SGSCE model:
Somatisch
Gedrag
Sociaal
Cognitie
Emotie
Wat vinden hulpverleners moeilijk aan migranten met SOLK

Taalbarrière
Problemen worden ontkend
Passieve opstelling patiënt
Altijd vraag verdere diagnostiek
Veel psychosociale problemen – hoe te vragen?
Weinig lichaamsbesef
Uitleg geven die aansluit bij patiënt

• Armoede
• Achterstelling & discriminatie
• Taalbarrière met HV
• Verlies van familie en vertrouwde omgeving
• Botsing waarden en gewoonten
• Klein of ontbrekend netwerk
• Onzekerheid verblijf
• Geweld (vlucht, mensensmokkel), trauma
Migratie en stress
Wat kunnen we doen?
SGSCE model: SOMATISCH
Begin met somatische kant.
Neem au sérieux.
Onderzoek.
Voorgeschiedenis
eerder onderzoek
medicatie
huismiddeltjes
alternatieve middelen
SGSCE: GEDRAG
Wat doet pt wel of niet als gevolg van klachten
Dagelijks functioneren
Ziektewinst?
Voorbeeldvragen
Wat kunt u niet doen door de ziekte of de pijn?
Doet u zelf boodschappen? Hoe gaat dat?
Hoe vaak komt u buiten?
Kunt u werken of moet u zich veel ziek melden?
Kan u zich concentreren?
Hoe gaat het met het huishouden?
Hoe gaat het ‘s nachts, slaapt u goed?
Wat doet u als u (veel) pijn hebt?
Wat doet u om de pijn minder te laten worden? (denk aan rusten, medicatie slikken, warmte/massage, eigen methodes, alternatieve manieren etc.)
SGSCE: SOCIAAL
Voorbeelden:
Heeft u familie, vrienden of kennissen hier in België? (bij vluchtelingen)
Wat doet uw partner of uw familie als u pijn heeft/ziek bent?
Krijgt u hulp van familie, kinderen of andere mensen? Wat vindt u daarvan?
Wat zou u graag doen als u geen pijn had?
Wat doet u in uw vrije tijd?
Bezoekt u familie of vrienden?

SGSCE: COGNITIEF
Het idee van de patiënt: wat denkt de patiënt zelf dat er aan de hand is?
formulering van deze vraag is belangrijk!
Polsen naar bovennatuurlijke verklaringen (djinn, boze oog,...)

Niet klachtgebonden exploratie
psychosociale problemen
context! armoede, asiel, zonder wettig verblijf
Het culturele interview: http://www.pharos.nl/documents/doc/ci-wat%20is%20uw%20verhaal-lr.pdf
Handreiking bij verborgen psychosociale problemen
http://www.pharos.nl/documents/doc/handreiking_bij_verborgen_psycho-sociale_problemen.pdf

SGSCE: EMOTIES
Taal voor emoties?
4B's?
Nonverbale cues!
Psychosociale problemen: voorbeelden
Problemen op het werk, lopende beroepszaken, ontslagdreiging, verzuim, problemen met bedrijfsarts
Te kleine huisvesting
Conflicten tussen de eerste en tweede generatie
Zorgen om achtergebleven familieleden
Heimwee
Ervaren van discriminatie
Financiële problemen (onderhouden van familie elders)
Ongewenste kinderloosheid
Moeder-schoondochter conflicten
Gezinshereniging problemen
Exploratie: uitsluiten van psychopathologie
PTSS
Angst
Depressie
Distress
Vraag naar het vluchtverhaal op een gepast moment en op een gepaste manier.
Vraag mandaat. Neem tijd.

4DKL vragenlijst: https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/standaard/download/4dkl_voor_nhg_2014.pdf

http://www.huisarts-migrant.nl/somatisch-solk/


DIAGNOSTIEK: lichamelijk en aanvullend onderzoek
Bij elk consult een (indien nodig kort) KO
CAVE vit D deficiëntie

http://www.huisarts-migrant.nl/vitamine-d-deficientie/

DIAGNOSTIEK: Evaluatie
Gezamenlijke probleemdefinitie
language of distress
Erken en blijf erkennen
Niet banalliseren
geruststellen
positieve taal
link met stress
CAVE het begrip stress = gekend, het WOORD stress roept weerstand op of is niet gekend!
Beleid: meersporenbeleid
4D model:
Lichaam
Geest
Sociaal
Maatschappelijk
Interdiscplinair werken
Beleid: SOLK uitleggen
eenduidige uitleg
eenvoudig taalgebruik indien nodig
CAVE begrip stress = gekend, woord stress = weerstand (soms)
verklaring aanvaardbaar?
niet in discussie gaan
metaforen
voorbeelden
Draagkracht-draaglast
Begrip van de anatomie
Fysiologische verklaringsmodellen
Fight & Flight reacties
Sensitisatie
Begeleiding: vervolgstappen
Vervolgconsulten afspreken
Spreek kleine opdrachten af. Shared decision.
Kleine en haalbare doelen afspreken. Pt laten bepalen en formuleren
klachtendagboek, eventueel in eigen taal
CAVE! steeds alert blijven voor verandering klachtenpatroon!
check of pt gerustgesteld is
indien niet: achterhaal onderliggende angsten
Evidence: combinatie ontspanning, activiteiten en psycho-educatie
Begeleiding: samenwerken en verwijzen
eerstelijnsteam: wie begeleidt de patiënt op welke domeinen
overleg rond doelen
Cave tegenstrijdige informatie
Activiteiten in uw buurt/wijk:
vrouwengroep
bewegingsgroep
ontspanningsoefeningen
specifieke groepen vb GAMS
Begrip van de werking van het menselijk lichaam helpt soms om de klachten te verminderen. Leg uit hoe het lichaam in elkaar zit, plaatjes en tekeningen zijn hierbij belangrijk.
Geef eenvoudig voorlichtingsmateriaal mee naar huis.

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/Voorbeelden van metaforen:
• Ongetraind een hoge berg op fietsen.
• Een zware rugzak dragen (gebruik een rugzakje en stenen in uw
spreekkamer).
• Gebruik plaatjes variërend van fitte patiënt met kleine rugzak zonder obstakels op de weg tot vermoeide patiënt met grote rugzak en veel obstakels/of steil oplopende weg. Bij het Trimbos instituut is plaatmateriaal te bestellen

www.huisarts-migrant.nl/somatisch-solk/

Probeer in begrijpelijke taal de volgende mechanismen uit te leggen die mogelijk een rol spelen (zie NHG-Standaard onder verklaringsmodellen, noot 11).
Voorbeelden:
• U heeft aldoor stress. U moet altijd opletten. Daardoor is uw lichaam uitgeput en moe.
• Die stress zorgt dat er bepaalde stofjes (hormonen) in uw lichaam komen en die stofjes veroorzaken moeheid, hartkloppingen, duizeligheid of bijvoorbeeld... (benoem de specifieke klachten).


Eerdere en herhaalde prikkels van pijn en andere symptomen in het verleden kunnen het centrale zenuwstelsel gevoeliger maken voor deze prikkel.

Voorbeelden
• Pijn voel je met het zenuwstelsel, dat zijn de hersenen en de zenuwbanen. Soms is dat te gevoelig afgesteld en dan ga je veel pijn voelen zonder dat het lichaam ziek is.
• Dat kan namelijk gebeuren door te veel stress, piekeren en denken. Door de stress wordt uw lichaam overgevoelig.
Voorbeeld:
"Bij stress reageert het lichaam alsof het moet vechten of hard weg moet rennen, dat is normaal. Je hart gaat daardoor sneller kloppen en je spieren spannen zich aan. Je kan ook diarree krijgen of duizelig worden"
• Piekert u veel/denkt u veel, ook 's nachts bijvoorbeeld?
• En waar piekert u dan allemaal over?
Heeft u zorgen?
Voelt u dat u gemakkelijker boos wordt?
Dank!
De verhalen
- de Afghaanse jongen die altijd hoofdpijn heeft
- de Marokkaanse dame die blijvend last heeft in hals en schouders
- De Albanese vrouw van 60 die allerlei technische onderzoeken wil
-...
Full transcript