Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sanhi ng pagtigil sa pag-aaral ng mga estudyanteng nasa unan

No description
by

Lou Adelaine Coballes

on 3 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sanhi ng pagtigil sa pag-aaral ng mga estudyanteng nasa unan

Sanhi ng pagtigil sa pag-aaral ng mga estudyanteng nasa unang antas ng departamento sa inhinyero at arkitektura ng University of Nueva Caceres.

design by Dóri Sirály for Prezi
Isang Proposal ng Pamanahong Papel na iniharap sa departamento ng Filipino ng kagawaran sa agham at sining ng University of Nueva Caceres.

Bilang bahagi sa mga gawaing kailangan sa pagpasa sa kursong Filipino 1091, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik.

Ipinasa kay:
Dr. Vivian B. Fortuno

Mga Mananaliksik:
Lou Adelaine A. Coballes
Diana C. Dalangin

Marso 2015
Ang pananaliksik na ito ay hindi magiging matagumpay kung wala ang suporta ng mga tao at institusyon na tumulong sa amin.
Unang-una, gusto naming pasalamatan ang mga estudyante ng inhinyero sa University of Nueva Caceres sa pagsagot nila sa aming sarbey upang mapaunlad namin ang aming pananaliksik. Pangalawa, pinapasalamatan din namin ang SM Supermalls na naging hanguan namin ng wifi at binilhan namin ng aming makakain habang ginagawa namin itong pananaliksik. Pangatlo, malaki ang aming pasasalamat sa mga
website
na aming kinunan ng impormasyon upang pagtibayin ang aming pananaliksik; pati na rin ang mga aklat na tumulong na mapalawak ang aming kaalaman. At huli sa lahat, gusto naming pasalamatan ang mahal na Diyos sa pag-gabay sa amin upang matapos ang aming pananaliksik ng ligtas at maayos.

Sanhi ng pagtigil sa pag-aaral ng mga estudyanteng nasa unang
antas ng departamento sa inhinyero at arkitektura
ng University of Nueva Caceres.
Maraming salamat sa pakikinig :)))

Ang pagtigil sa pag-aaral ay isa sa mga pangunahing problema na pinagdadaanan ng ibang estudyante. Ito ay nangangahulugang lilisan ng paaralan, kolehiyo, unibersidad o grupo para sa mga praktikal na dahilan, pangangailangan, o pagbigo sa kanyang inaasahan kung saan ang mga indibidwal na pinag-uusapan ay umaalis. Gayon pa man, hindi lamang sa mga estudyante ito’y nakakaapekto. Nakakaapekto rin ito sa mga unibersidad na kanilang pinapasukan.

Ang pagtatatag ng mga unibersidad sa buong mundo ay naglalayong matugunan ang edukasyon at ang pangangailangan ng mga adult learners at manggagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mataas na antas ng pag-aaral (Isinalin mula kina Evans at Lockwood, 1994, Evans at Nation, 1996). Ang unibersidad ay karaniwang bumubuo ng edukasyon na gawain sa pamamagitan ng isang pang-edukasyong pilosopiya na naiiba sa ibang sistema ng edukasyon. Ang pangunahing aspeto ng pilosopiya ay mataguyod ang "
lifelong education
" at magbigay sa mga
adult learners
ng
"second educational chance"
(Isinalin mula kay Keegan, 1993). Ayon sa mga nabanggit, ang
“distance education”
ay isang pang-edukasyon na pamamaraan na karaniwang ginagamit ng mga unibersidad. Ang mga mag-aaral na gumagamit ng ganitong pamamaraan ay hindi na kinakailangan na dumalo sa isang paaralan o kolehiyo. Ang ganitong pamamaraan ay resulta sa pagkakaroon ng malaking bahagdan ng mga estudyanteng tumitigil sa pag-aaral na may sari-sariling rason.


PANIMULA
TALAAN NG NILALAMAN

Paghahandog o Pasasalamat -------------------------- 3
Panimula --------------------------------------------- 4-7
Paglalahad ng suliranin o layunin -------------------- 8
Kahalagahan ng pag-aaral ------------------------- 8-9
Saklaw at limitasyon ---------------------------------- 9
Depinisyon ng mga terminolohiya ------------------- 10
Metodolohiya o pamamaraan ---------------------- 11-12
Presentasyon at interpretasyon ------------------ 13-19
Lagom, kongklusyon, at rekomendasyon -------- 20-25
Listahan ng sanggunian ----------------------------- 26
Apendiks ------------------------------------------- 27-29

Sa Pilipinas, ang pagtigil sa pag-aaral ay isa sa mga pangunahing problema kung saan sa murang edad; ang bata ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong mag-aral sapagkat ang kanilang mga magulang ay hindi kayang tustusan ang kanilang pag-aaral. Ang katotohanan na ang pampublikong edukasyon ay libre, hindi nito magagarantiyahan na ang mga bata ay mapapadala sa paaralan dahil nangangailangan din sila ng sustento, pananamit, at mga materyales na kakailanganin nila sa kanilang pag-aaral. Sa isang
survey
ng mga
drop-out rate
noong 2002 at 2012, nagkaroon ng pagtaas ng 0.1% sa elementaryo at 0.7% sa hayskul (
Research and Statistics Division Office of Planning Service
, Kagawaran ng Edukasyon). Sa kabila nito, ang katotohanan ay maaari pa ring baguhin hangga't ang mga pamilya ay magsisikap upang mabigyan ang kanilang mga anak ng maayos na edukasyon. Tulad ng sinabi Albert Einstein,
"Bear in mind that the wonderful things you learn in your schools are the work of many generations, produced by enthusiastic effort and infinite labor in every country of the world. All this is put into your hands as your inheritance in order that you may receive it, honor it, add to it, and one day faithfully hand it to your children. Thus do we mortals achieve immortality in the permanent things which we create in common."

Sa University of Nueva Caceres, ang engineering drop-out rates program ay nagdedepende sa kung paanong lubos na sanay ang mga mag-aaral sa Matematika nang sila’y hayskul. Ang kawalan ng kakayahan upang pangasiwaan ang paghawak ng kurso sa
Calculus
, Istatistika, o
Algebra
ay ang pangunahing sanhi sa pagkakaroon ng bagsak na marka. Bukod pa rito, mayroong mga kilalang mga programa sa inhinyero tulad ng
MIT, Caltech, at UC Berkeley
na may posibilidad na makatulong sa pagbaba ng bilang ng mga estudyanteng tumitigil sa pag-aaral.

Ang
Psychological triggers
ay isa pang dahilan sa pagtigil ng mga estudyante sa pag-aaral. Para sa mga mag-aaral ng inhinyero, ito ang unang pagkakataon na sila’y nahihirapan sa kanilang tuntunin. Para sa isang straight-A na estudyante, ang pagkakaroon ng bagsak sa pagsusulit o ang pag-uulit ng kanilang asignatura ay maaaring dahilan sa pagkawala ng kanilang tiwala sa napiling kurso at nagiging sanhi ang mga ito upang mapaisip na magpalit ng panibagong kurso. Isa pang dahilan, ang mga asignatura sa unang antas ng inhinyero ay binubuo ng pangunahing teorya at hindi nila makita ang kaugnayan nito sa kanilang inaasahang mangyari. Panghuli, ang mahinang diskarte ng pagtuturo ng ilang mga propesor, na mas interesado pa sa kanilang sariling pananaliksik kaysa sa pagtuturo sa mga mag-aaral, ay ang mga karaniwang reklamo ng mga mag-aaral sa inhinyero.

Samakatuwid, nilalayon ng pag-aaral na ito na mas lalo pang maintindihan ang mga dahilan sa pagtigil ng mga estudyanteng nasa unang antas mula sa departamento ng inhinyero at arkitektura sa University of Nueva Caceres ng pag-aaral.

PAGLALAHAD NG SULIRANIN/LAYUNIN
Nilalayon ng pag-aaral na ito na matukoy ang mga dahilan ng pagtigil sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa inhinyero ng University of Nueva Caceres, taong 2014-2015. Gayon pa man, ito’y naghahangad na masagot ang mga sumusunod na katanungan:

1. Ano-ano ang mga rason sa pag-alis ng mga estudyante sa unibersidad?
2. Alin sa mga natukoy na rason ang kadalasang dahilan sa pagtigil ng pag-aaral?
3. Paano nakakaapekto sa mentalidad ng estudyante ang paghinto sa pag-aaral?
4. Sino-sino ang kadalasang biktima ng ganitong sitwasyon?

KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL
Ang aming pananaliksik ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa pagtigil ng mga estudyante sa pag-aaral. Masasabi ring isa itong listahan ng mga rason ng mga mag-aaral sa pagtitigil nila ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa lahat ng tao upang maging alerto sila sa mga ganitong sitwasyon. Ito ay makakatulong sa mga guro upang lubos nilang maintindihan ang pinagdadaanan ng estudyanteng nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Ito’y magsisilbing gabay sa mga magulang upang mas mapanatili nila ang mga bagay na dapat na ginagawa ng kanilang mga anak. Ito rin ay nagdadala ng importanteng impormasyon upang maiwasan ang pagtaas sa bilang ng mga estudyanteng tumitigil sa kanilang pag-aaral. At huli sa lahat, ito’y pwedeng magsilbing gabay sa mga susunod na mananaliksik ng ganitong paksa.
PAGHAHANDOG O PASASALAMAT
SAKLAW AT LIMITASYON
Ang pagsisiyasat na ito ay isinasagawa upang matukoy ang mga dahilan ng pagtigil ng mga mag-aaral ng inhinyero sa University of Nueva Caceres, taong 2014-2015, kung saan ay limitado lamang sa unang antas ng mga mag-aaral sa inhinyero. Ang mga mananaliksik ay nagbigay ng isang daan (100) na kopya sa mga estudyante. Ang mga aspeto na binabasehan ay ang kadahilanan at bahagdan ng rason sa pagtigil ng mga estudyante ng pag-aaral.
DEPINISYON NG MGA TERMINOLOHIYA
Upang mas mapadali ang pag-unawa ng mga mambabasa, nilagyan naming ng kahulugan ang mga sumusunod na salita batay sa kung paano ginamit ang mga ito dito sa aming ginawang pamanahong papel.

Ang
distance education
ay isang pamamaraan ng pag-aaral kung saan ang estratehiya ng pagtuturo ay ibinobroadcast, nagpapalitan ng kasulatan o sa pamamagitan ng Internet.

Ang
drop-out
lilisan ng paaralan, kolehiyo, unibersidad o grupo para sa mga praktikal na dahilan, pangangailangan, o pagbigo sa kanyang inaasahan kung saan ang mga indibidwal na pinag-uusapan ay umaalis.

Ang
lifelong education
ay nangangahulugang pagpapatuloy sa pagpalawak ng kaalaman na hindi binabasehan ang edad ng tao. Ito ay nagtataguyod ng pagkatuto na lampas sa tradisyonal na tinuturo sa paaralan at sa kahit na ano man na edad.
METODOLOHIYA O PAMAMARAAN
Ang deskriptib na metodo ng pananaliksik ang ginamit sa pag-aaral na ito. Ito ay pagkolekta ng impormasyon nang hindi binabago ang kapaligiran. Sinasagot nito ang aspeto ng populasyon na pinag-aaralan. Sa pag-aaral na ito, papayagan nito ang mga mananaliksik na ipaliwanag kung bakit tumitigil sa pag-aaral ang mga estudyante.

Ito ay gumamit ng sarbey na isinagawa sa pamamagitan ng palatanungan. Ang palatanungan ay naglalaman ng personal na impormasyon at mga katanungan na may koneksyon sa layunin ng pananaliksik. Maingat na pinag-aralan ng mananaliksik ang mga nakalap na impormasyon at ipapakita ang mga resulta nang walang kinikilingan.

Ang pag-aaral na ito ay pinangasiwaan sa Departamento ng Inhinyero at Arkitektura sa University of Nueva Caceres.
Simple random sampling
ang ginamit bilang pamamaraan sa pagsa-sample. Ito ay bahagi ng istatistikal na populasyon kung saan ang bawat kasapi ay may katumbas na posibilidad na mapili. Ito rin ay walang pinapanigan na representasyon ng grupo. Ang mga mananaliksik ay namahagi ng isang daan (100) na kopya ng palatanungan at hindi pinili ang mga taong pinasagot nito. Ang mga sumasagot ay maaaring nanggaling sa iba’t ibang seksyon sa unang antas ng mga mag-aaral sa inhinyero.
PRESENTASYON AT INTERPRETASYON
UNANG LAYUNIN
Ano-ano ang mga rason sa pag-alis ng mga estudyante sa unibersidad?

Ang unang grap ay nagpapakita ng mga rason kung bakit umaalis ang estudyante sa unibersidad. Ang mga rason na nakalagay sa palatanungan ay hinango sa ilang karaniwang dahilan sa paghinto ng estudyante sa pag-aaral sa loob ng bansa. Ang bawat mag-aaral ay pwedeng pumili ng rason higit sa isa. Ito’y batay sa bilang ng mga estudyanteng nagsasabi ng partikular na rason.

Ayon sa nakalap na datos, limampu’t-isa (51) ang nagsasabing problemang pinansyal ang rason kung bakit humihinto ang estudyante sa pag-aaral. Ayon naman sa iba, apatnapu (40)ang nahihirapan sa kanyang asignatura, apatnapu’t dalawa (42) ang naiimpluwensyahan ng mga barkada, apatnapu’t-isa (41) ang nakakaranas ng problema sa pamilya, tatlumpu’t lima (35) ang ayaw magkaroon ng bagsak na marka, tatlumpu’t dalawa (32) ang nagsasabing madalas lumiban sa klase, tatlumpu’t tatlo (33) ang nagsasabing hindi gusto ang napiling kurso at palaging leyt dumadating sa klase, dalawampu’t isa (21) ang nagsasaad na nalulong sa drugs ang estudyante, dalawampu’t dalawa (22) ang lilipat na ng ibang paaralan, dalawampu’t walo (28) ang nakakaranas ng problemang pangkalusugan gayundin ang mga estudyanteng sumasali sa fraternity o sorority, animnapu’t-apat (64) ang mga nagsasabing naaadik ang mga estudyante sa computer games, dalawampu’t apat ang estudyanteng hindi gusto ang binigay na iskedyul pati na rin ang mga lilipat ng bahay, labing-apat (14) ang napaalis sa pinag-aaralan na unibersidad, dalawampu (20) ang hindi na gustong mag-aral, at dalawampu’t tatlo (23) ang nakaranas ng hindi inaasahang pagbubuntis.
PANGALAWANG LAYUNIN
Alin sa mga natukoy na rason ang kadalasang dahilan sa pagtigil ng pag-aaral?
Ang ikalawang grap ay konektado sa unang grap. Nakalagay dito ang mga rason sa paghinto ng pag-aaral na madalas mangyari sa isang estudyante. Ang mga rason na nabanggit ay kaparehas ng mga rason na ibinigay sa naunang layunin. Ang mga impormasyon na nakalap ay nakasaad sa bahagdan batay sa kung gaano ito kadalas mangyari.

Ayon sa grap, nakasaad dito na 6.4% ang nagsasabing problemang pinansyal ang rason kung bakit humihinto ang estudyante sa pag-aaral. Batay naman sa ibang estudyante, 5.8% ang nahihirapan sa kanyang asignatura gayundin ang nagsasabing madalas lumiban sa klase at palaging leyt dumadating sa klase, 6.3% ang naiimpluwensyahan ng mga barkada, 6.2% ang nakakaranas ng problema sa pamilya, 6.6% ang ayaw magkaroon ng bagsak na marka, 4.9% ang nagsasaad na nalulong sa drugs ang estudyante pati na rin ang mga estudyanteng sumasali sa fraternity o sorority at lilipat na ng ibang paaralan, 5.9% ang nakakaranas ng problemang pangkalusugan, 6.8% ang mga nagsasabing naaadik ang mga estudyante sa computer games, 6% ang estudyanteng hindi gusto ang binigay na iskedyul, 5% ang lilipat ng bahay, 4.5% ang napaalis sa pinag-aaralan na unibersidad, 5.1% ang hindi na gustong mag-aral, 4.4% ang nakaranas ng hindi inaasahang pagbubuntis, at 4.8& ang nagsasabing hindi gusto ang napiling kurso.
PANGATLONG LAYUNIN
Paano nakakaapekto sa mentalidad ng estudyante ang paghinto sa pag-aaral?
Sa ikatlong grap, nakasaad dito ang epekto sa mentalidad ng estudyante sanhi ng pagtigil nila sa pag-aaral. Sa pagkalap ng mga impormasyon ukol dito, ang mga estudyante na mismo ang nagbigay ng sagot upang mas lalo pang lumawak ang kanilang pag-unawa sa aming pananaliksik. Ang mga datos na nasa grap ay pinaikling bersyon ng sagot batay sa mga sinagot ng estudyante. Inilahad na nakabahagdan ang mga sagot na nakuha sa pagsarbey.

Nakasaad dito na 25% ang nagsabi na isa sa mga epekto nito sa mentalidad ng mag-aaral ay ang hindi na pagdagdag ng kanilang kaalaman. Samantala, 18.20% ang nagsaad na nawalan na sila ng ganang pumasok pati narin ang mga plano nila sa kanilang buhay. 13.60% ang nagbahagi na nakalimutan na ng mga estudyante ang kanilang napag- aralan at nakakaranas din sila ng matinding depresyon. At ang huli, 11.40% naman ang mga estudyanteng nawalan na ng pag-asa sa buhay.
IKA-APAT NA LAYUNIN
Sino-sino ang kadalasang biktima ng ganitong sitwasyon?
Ang ika-apat na grap ay tungkol sa mga kadalasang biktima ng ganitong sitwasyon. Gaya ng ginawa sa pangatlong layunin, ang estudyante din ang nagbigay ng mga sagot ukol sa nasabing tanong. Ito din ay ang pinaikling bersyon ng mga nasagap na sagot at nakahayag din ito sa bahagdan.

Batay sa mga impormasyon na nakalap, 32% ang naghayag na ang karaniwang biktima ng ganitong sitwasyon ay ang mga estudyanteng nakakaranas ng problemang pinansyal. Samantala, 20.80% naman ang nagsabi na ang mga estudyanteng nakakaranas ng problema sa pamilya ay ang karaniwang biktima ng ganitong sitwasyon, 13.50 mga estudyanteng lalaki ang kadalasang biktima, 24% mga estudyanteng hindi na desididong mag-aral at 9.40% ang mga estudyanteng nakakaranas ng malalang sakit.
Pangalan: Diana C. Dalangin
Kasarian: Babae
Edad: 16
Kaarawan: August 10, 1998
Cellphone number: 09494420795
Lugar ng kapanganakan: St. John Hospital
Tirahan: Agrupacion, Ragay Camarines Sur
Pangalan ng ama: Adrian Dalangin
Pangalan ng ina: Zeny Alforte

DATOS PANTALAMBUHAY
Pangalan: Lou Adelaine A. Coballes Kasarian: Babae
Edad: 17
Kaarawan: August 7, 1997
Cellphone number: 09353073089
Lugar ng kapanganakan: Amisola Maternity Hospital Tondo, Manila
Tirahan: #14 zone 1 San Isidro Bombon Camarines Sur
Pangalan ng ama: Avelino B. Coballes Jr.
Pangalan ng ina: Leonida A. Coballes

DOKUMENTASYON
APENDIKS
AKLAT:
Collin’s Pocket Websters Dictionary
pahina 321

INTERNET:
https://www.google.com.ph/?gfe_rd=cr&ei=-RbvVOn9OeSK8Qee0IH4CA#q=distance+learning+meaning
http://en.wikipedia.org/wiki/High_school_dropouts
http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_random_sample
http://philbasiceducation.blogspot.com/search/label/School%20Drop-outs
http://www.llcq.org.au/01_cms/details.asp?ID=12

IBA PANG HANGUAN:
REASONS ON DROP-OUTS AMONG ENGINEERING STUDENTS AT UNIVERSITY OF NUEVA CACERES SY 2014-2015
(pamanahong papel)

LISTAHAN NG SANGGUNIAN
PANG-APAT NA LAYUNIN
LAGOM
Ang aming imbestigasyon ay naglalayon na makilala kung sino-sino ang biktima ng ganitong sitwasyon. Ito ay nagbibigay aral sa mga estudyanteng nakakaranas pumasok sa paaralan.
Ang mga nakuhang impormasyon ay batay sa ibinigay na sagot ng mga mag-aaral. Ang mga estudyanteng nakakaranas ng problemang pinansyal ang nakakuha ng pinakamataas na bahagdan.

KONGKLUSYON
Ayon sa aming datos, ang mga estudyanteng nakakaranas ng problemang pinansyal ang nakakuha ng pinakamataas na bahagdan. Sa kabilang dako, ang mga estudyanteng nakakaranas ng malalang sakit ay nakakuha ng pinakamababang bahagdan. Ang natitirang tatlo (3) ay nakakuha ng iba’t ibang dami ng bahagdan.

REKOMENDASYON
Para sa mga magulang at sa kanilang mga anak na nakaranas/nakakaranas ng ganitong sitwasyon, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa buhay. Iyan ay isa lamang sa mga pagsubok na dapat lagpasan upang mahanap niyo ang liwanag sa inyong buhay.
PANGATLONG LAYUNIN
LAGOM
Ang pag-aaral na ito ay nagsasaad ng epekto sa mentalidad ng mga estudyanteng nakaranas ng paghinto sa pag-aaral. Katulad sa naunang lagom ng ikalawang layunin, ito’y nagbibigay ng paalala sa mga mag-aaral upang maiwasan nilang mangyari ito sa kanilang sarili.
Ang hinding pagdagdag ng kanilang kaalaman ay ang may pinakamalaking nakuhang bahagdan na nagsasabing ito’y epekto sa mentalidad ng mga estudyante.

KONGKLUSYON
Ayon sa mga datos na nakalap, ang hindi pagdagdag ng kaalaman ng estudyante ay ay nakakuha ng pinakamataas na bahagdan. Samantala ang mga estudyanteng tumigil sa pag-aaral ay nawalan na ng pag-asa sa buhay, isa sa nakalap na epekto, ay nakakuha ng pinakamababang bahagdan. Ang bawat dalawa sa natirang apat (4) na epekto ay may parehas na bahagdan na nakalap.

REKOMENDASYON
Para sa mga kabataan na nakaranas/nakakaranas ng ganitong sitwasyon, kailangang huwag silang mawalan ng pag-asa sa buhay dahil hindi nila alam ang mangyayari sa hinaharap. Ang bawat suliranin ay may karampatan na solusyon. Kailangan lang nila maging positibo sa mga bagay-bagay upang matuklasan nila ang hinahanap nila na solusyon.
Sa mga magulang ng mga kabataang nakakaranas nito, kailangang palagi kayo nandyan sa tabi ng inyong mga anak upang bawasan ang kanilang kalungkutan na pinagdadaanan. Kayo dapat ang maging daan upang mahanap nila ang positibong panig ng kanilang buhay.
PANGALAWANG LAYUNIN
LAGOM
Ang pag-aaral sa ikalawang layunin ay nagtatangkang malaman kung ano-ano ang kadalasang rason ang nangyayari sa partikular na estudyante sa unibersidad. Ito rin ay nagbibigay babala sa mga estudyante sa kung ano ang dapat at hindi dapat nilang gawin na makakatulong sa pagbubuti ng kanilang pag-aaral.

Batay sa mga impormasyon na nakuha, ang mga estudyanteng naaadik sa computer games ang nakakuha ng pinakamalaking bahagdan na nagsasabing ito’y isa sa mga kadalasang rason sa paghinto ng estudyante sa pag-aaral.

KONGKLUSYON
Ayon sa aming imbestigasyon, ang pagkaadik ng mga estudyante sa computer games ang nakakuha ng pinakamalaking bahagdan ng mga estudyanteng nagsasabing ito’y isa sa mga kadalasang rason. Ang hindi inaasahang pagbubuntis ng mga estudyanteng babae naman ang nakakuha ng pinakamababang bahagdan sa aming pag-aaral. Tulad ng kongklusyon sa naunang layunin, ang natitirang labing-anim (16) ay nasa gitna ng pinakamataas at pinakamababang bahagdan na nakalap. May mga ibang rason din na magkakatulad ang nakuhang bahagdan ng mga estudyanteng nagsasabing ito’y isa sa mga kadalasang rason.

REKOMENDASYON
Dapat maging sensitibo ang mga guro sa bawat galaw ng kanilang estudyante upang malutas ng mas maaga kung sila’y hahantong sa hindi inaasahang pagtigil ng pag-aaral.
Ang mga magulang ng bawat estudyante ay dapat alagaan ng mabuti ang kanilang anak. Kahit sila’y subsob sa trabaho para maibigay ang mga pangangailangan ng kanilang anak, kailangang hindi mawala ang gabay at suporta sa kanilang anak upang ito’y maiwasang mangyari

Para naman sa mga estudyante, dapat hindi sila magpaapekto sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kung sila’y gagawa ng desisyon, dapat nila isaalang-alang ang epekto ng kanilang desisyon bago nila ito gawin.
LAGOM, KONGKLUSYON, REKOMENDASYON
UNANG LAYUNIN
LAGOM
Ang pag-aaral na ito ay nagtatangkang malaman ang totoong panig at opinion ng mga estudyante sa paghinto ng kanilang kapwa estudyante sa pag-aaral. Ito rin ay naglalayon na maging mapagmatyag ang mga mag-aaral batay sa nasabing isyu. Ang lahat ng rason na nabanggit sa sarbey ay tinuturing nilang rason sa paghinto ng estudyante sa pag-aaral.

Batay sa mga datos na nakalap, ang mga estudyanteng naaadik sa computer games ang nakakuha ng pinakamalaking bilang ng mag-aaral na nagsasabing ito’y isa sa mga rason sa paghinto ng kapwa nilang estudyante sa pag-aaral.

KONGKLUSYON
Ayon sa resulta ng unang grap, higit na mas malaki ang nagsasabi na ang pagkaadik ng mga estudyante sa computer games ang pangunahing rason sa paghinto nila sa pag-aaral. Samantala, nakakuha ng pinakamababang bilang ng nagsasabi na isa sa mga rason ay napaalis sa unibersidad ang estudyante. Ang natirang labing-anim (16) na rason ay nasa gitnang bahagi ng pinakamataas at pinakamababang nagsasabi na ito’y isa sa mga rason. May nga rason din na nakakuha ng magkatulad na bilang ng estudyante na nagsasasabi tulad ng palaging leyt sa klase at hindi gusto ang napiling kurso na nakakuha ng tigtatatlumpu’t tatlong (33) estudyanteng na nagsasabi.

REKOMENDASYON
Para sa mag-aaral, kailangang maging maingat sila sa mga bagay na kanilang gagawin dahil isang pagkakamali lang nila, may posibilidad na masira ang kanilang kinabukasan.
Full transcript