Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biocybernetyka - Komponowanie melodii z wykorzystaniem algorytmu genetycznego

No description
by

Agata S.

on 10 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biocybernetyka - Komponowanie melodii z wykorzystaniem algorytmu genetycznego

Komponowanie melodii z wykorzystaniem

algorytmu gentycznego


CEL PROJEKTU
TEORIA MUZYKI
ALGORYTM GENETYCZNY

na bazie napisanego programu
Interfejs graficzny
okno menu:

PODSTAWOWE POJĘCIA
OSOBNIK
POPULACJA
CHROMOSOM
GEN
LOCUS
ALLEL
GENOTYP
PLAN PREZENTACJI
1. Cel projektu.
2. Teoria muzyki.
3. Algorytm genetyczny.
4. Interfejs graficzny.
5. Podsumowanie.

zbiór osobników o określonej liczebności

50 osobników
uporządkowany ciąg genów, łańcuch kodowy
jednostka informacji w algorytmie, ma wpływ
na przystosowanie osobnika poprzez jego cechy

geny reprezentują częstotliwość poszczególnych dźwięków
w melodii, pojedynczy gen = pojedyczna nuta
wartość genu, np. 264
pozycja genu w chromosomie
- program komponujący
monofoniczne oraz polifoniczne
melodie
zespół chromosomów danego osobnika
z określonym zestawem genów
KODOWANIE OSOBNIKÓW
rzeczywistoliczbowe z zakresu
od 200 do 494
INICJACJA
losowana jest populacja bazowa

50 osobników, 16 genów w każdym
REPRODUKCJA
kopiowanie do populacji tymczasowej osobników z populacji bazowej
większą szansę mają osobniki
o wysokiej funkcji przystosowania
pr = FiP/sum(FiP)
pr

- prawdopodobieństwo reprodukcji
FiP
- wartość funkcji przystosowania osobnika
sum(FiP)
- suma przystosowań
OPERACJE
GENETYCZNE
KRZYŻOWANIE
MUTACJA
z zadanym prawdopodobieństwem
pm = 0.8
losowane jest miejsce krzyżowania
zachodzi z zadanym prawdopodobieństwem
pc = 0.02
dodaje do wybranego genu losową wartość zgodnie z rozkładem normalnym
OCENA
POPRZEZ FUNKCJĘ PRZYSTOSOWANIA
- oceniane są odległości między dźwiękami -
interwały
;

- stosunki częstotliwości między dwoma dźwiękami interwału są stałe - możliwość określenia rodzaju interwału;

- interwałom przypisano subiektywne wagi;

- każdy osobnik otrzymywał 15 wag interwałów;

- wagi podnoszone do kwadratu i sumowane -
wartość FiP;

- FiP zmniejszana, gdy w utworze zbyt dużo pauz;
SUKCESJA
przypisanie ocenionej populacji potomnej O(t) do populacji bazowej P(t+1)
populacja potomna O(t)
KONIEC
gdy zostanie wykonana założona liczba iteracji
schemat algorytmu genetycznego
KODOWANIE OSOBNIKÓW
INICJACJA
REPRODUKCJA
OPERACJE GENETYCZNE
OCENA
SUKCESJA
KONIEC
zostaje wybrany osobnik
o najwyższym przystosowaniu -
zwycięska melodia
pojedyncza reprezentacja rozwiązania danego problemu

16-nutowa melodia
gen
– pryma = 0.4;
– sekunda mała = 0.1;
– sekunda wielka = 0.5;
– tercja mała = 0.3;
– tercja wielka = 0.6;
– kwarta czysta = 0.2;
– kwarta zwiekszona = 0.2;
– kwinta czysta = 0.8;
– seksta mała = 0.7;
– seksta wielka= 0.4;
– septyma mała = 0.4;
– septyma wielka = 0.7;
– oktawa czysta = 0.2;
– pauza = 0.1;
50 iteracji

OKNO GRAFICZNE GUI
PODSUMOWANIE
- biocybernetyczne techniki spełniły
swoje zadanie;
- najistotniejszym momentem - stworzenie
funkcji przystosowania;
- problem z pauzami;
- pomysły na przyszłość programu?

główny
problem
tworzenia algorytmu genetycznego
Dziękujemy za Państwa uwagę!
Pytania? ;)
ELEMENTY DZIEŁA MUZYCZNEGO
Melodyka
następstwo dźwięków
skale
interwały
szereg alikwotów
Szereg alikwotów dźwięku C:
a1 = 440 Hz
ELEMENTY DZIEŁA MUZYCZNEGO:
Rytmika
materiał dźwiękowy uporządkowany w czasie
metrum
jednostki rytmiczne
Podział jednostek rytmicznych:
kropka - przedłużenie wartości o połowę
AGOGIKA
tempa muzyczne
liczba jednostek na minutę
ARTYKULACJA
technika wydobywania dźwięku
DYNAMIKA
poziom natężenia dźwięku
AGOGIKA, ARTYKULACJA, DYNAMIKA
HARMONIKA
sposób łączenia dźwięków
relacje pomiędzy głosami
Monofonia
Homofonia
Polifonia
KOLORYSTYKA (BARWA)
dobór instrumentów wykonawczych
Full transcript