Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sprawozdania z wyjazdu szkoleniowego, zebranie SzJO 15 stycznia 2014

No description
by

Bartosz Jurczak

on 15 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sprawozdania z wyjazdu szkoleniowego, zebranie SzJO 15 stycznia 2014

Sprawozdanie
z wyjazdu szkoleniowego

Zebranie nauczycieli
Szkoły Języków Obcych UW

15 stycznia 2014 r.

"Kiedy przestajesz się uczyć, przestajesz być zaangażowany w kształcenie / przestajesz być częścią systemu kształcenia. Tak więc zamiast być nauczycielem, bądź raczej uczącym się”.

Scrivener, 2009

2. Informacja zwrotna otrzymywana przez lektora
Samoocena

Plusy
+ obszar zainteresowania wyznaczony przez siebie,
+ brak stresu, presji, napięcia,
+ refleksja nad własnym działaniem

Minusy
- subiektywizm,
- dodatkowa praca, biurokracja

2. Informacja zwrotna otrzymywana przez lektorów
Od instytucji

Plusy
+ odpersonalizowana,
+ szerszy zakres,
+ nauczyciel w zawodowym kontekście

Minusy
- uogólniona,
- zniekształcające działanie presji, stresu, przygotowań

2. Informacja zwrotna otrzymywana przez lektora

Informacja zwrotna otrzymywana

przez lektorów,
przez studentów
- autonomia
- mówienie
- pisanie

TEMATY
Złe praktyki

Irytująca
informacja zwrotna skupia się na szczegółach; zbyt pochlebna w stosunku do zasług; niejasna / mętna;
Tragiczna
– S nie rozumie, o co chodzi nauczycielowi;

Dobre praktyki:
pytania naprowadzające

3.3. Pisanie (sztuka zadawania pytań)
Prezentacje

dobre praktyki
: samoocena, ocena przez innych SS, negocjowanie oceny

Dyskusje w klasie

złe praktyki
: N nie daje wystarczająco dużo czasu; interakcja wychodzi od N

Praca w grupach / parach

dobre praktyki
: S prowadzi dyskusję; dyskusje piramidowe, zmienianie składu grup,
złe praktyki
: N nominuje / wskazuje do odpowiedzi

3.2. Informacja zwrotna
w odniesieniu do mówienia
Autonomia - problemy

zachodni konstrukt,
dużo się mówi, mało robi,
nauczyciele wiedzą, że istnieje, ale ich podejście jest „wypaczone” doświadczeniem

3.1. Feedback w klasie
a autonomia uczącego się
Informacja zwrotna w klasie

pytania sprawdzające zrozumienie,
mówienie i pisanie,
działania naprawcze w przypadku negatywnej informacji zwrotnej,
interakcja i zaangażowanie (pętla informacyjna S - N - S - N...),
monitoring,
cykl „zadanie – uczenie – zadanie...”

2. Informacja zwrotna otrzymywana przez lektorów
Od innych nauczycieli

Plusy
+ wzajemne uczenie się i doradzanie (Meeade & Taylor 1996),
+ perspektywa innego profesjonalisty,
+ skoncentrowanie się na tym, co ważne dla nauczyciela

Minusy
- relacje osobiste,
- potrzeba porównywalności wiedzy i doświadczenia,
- wzajemne doradzanie wymaga wyzwań (Lansley 1994). Kto jest wyzwaniem dla kogo?

2. Informacja zwrotna otrzymywana przez lektorów
Od studentów

Plusy
+ perspektywa uczącego się

Minusy
- czynniki osobiste,
- oczekiwania różne od tego, co nauczyciel powinien robić w klasie,
- oczekiwania warunkowane kulturowo

2. Informacja zwrotna otrzymywana przez lektora
Kto nas ocenia, jak, z jakim skutkiem? Jakie są plusy i minusy takiej oceny?

instytucja / władze
studenci
inni nauczyciele
my sami
2. Informacja zwrotna otrzymywana przez lektora
„Czy nauczyciel z 20-letnim doświadczeniem to nauczyciel z rocznym doświadczeniem powtórzonym 20 razy?”

Ur, 1996

2. Informacja zwrotna otrzymywana przez lektorów
internacjonalizacja,
polityka równoległego użycia języków,
zmieniająca się rola j. angielskiego
oczekiwania rynku pracy,

1. Kontekst
Autorzy i tematy refaratów:

http://blogg.hioa.no/nfeap/norwegian-forum-for-english-for-academic-purposes/list-of-all-presentations/

ŹRÓDŁA
Oceniać
– krytykować, osądzać, recenzować, wartościować, wydawać opinię, wyrokować, komentować, potępiać

Feedback
– ang.
feed
= karmić, odżywiać, dostarczać, sycić, zasilać

KONOTACJE
Norweskie Forum Nauczania Języka Angielskiego
dla Celów Akademickich

Co roku - seminarium

ORGANIZATOR
INFORMACJA ZWROTNA
W KONTEKŚCIE NAUCZANIA
JĘZYKÓW DLA CELÓW AKADEMICKICH
Oslo, 7 – 8 czerwca 2012
Autonomia - kluczowe pojęcia

zindywidualizowane nauczanie,
odpowiedzialność za proces uczenia się,
samodzielność
dostęp do materiałów,

3.1. Informacja zwrotna w klasie a autonomia uczącego się
Jaki jest kontekst pracy?
(Artykuł? Praca naukowa? Rozdział? List?)
Na jakim etapie pisania jesteś?
Jakiej pomocy oczekujesz?
Gdzie „utknąłeś”? Czy masz pomysł, jak sobie poradzić?
3.3. Pisanie (sztuka zadawania pytań)
Kto ma być odbiorcą pracy?
(Pracownicy naukowi? Z jakiej dziedziny? Jakie mają poglądy? Czy podzielają twoje poglądy? Grupa zawodowa? Nauczyciele? Pielęgniarki? Co o nich wiesz? Jaką wiedzą dysponują?
Jaka jest luka w wiedzy?
(Jaki był stan wiedzy wcześniej? Na czym polega novum? Dlaczego to jest istotne?)
Jakie stawiasz pytanie / pytania?
(Na jakie pytanie odpowiada praca? Jaki jest cel badania? Czy jedna hipoteza czy kilka?)
Jaka odpowiedź niesie twoja praca?
(Jakiej odpowiedzi udzielasz? Jakiego wyjaśnienia? Czy dotyczy innych aspektów (ma wątki poboczne, dygresje)?
Na czym zasadza się twoja teza? (
Dowodach? Obserwacjach? Danych? Teorii? Metodach? Jakich?)
Pytania ogólne

Co cię skłoniło do napisania na ten temat?
Co jest jej najciekawszym, najważniejszym aspektem?
Co chcesz, żeby ludzie zapamiętali?
Na czym polega novum?
Wyzwania

Na co uniwersytet powinien przeznaczać środki?
(na rozwój ośrodków pisania czy szkolenia promotorów?)
Ośrodki pisania wentylem bezpieczeństwa
– z pomocy mogą korzystać i SS, i pracownicy akademiccy
Szkolenie promotorów
– Trudne? Promotorzy / pracownicy naukowi bywają przewrażliwieni. Jak uniknąć konfliktów, napięć?
3.3. Pisanie (sztuka zadawania pytań)
3.3. Pisanie (sztuka zadawania pytań)
3.3. Pisanie (sztuka zadawania pytań)
3.3. Pisanie (sztuka zadawania pytań)
3.3. Pisanie (sztuka zadawania pytań)
3.4. Informacja zwrotna w formie tabeli
Tabela zawierająca
kryteria oceniania,
definicję jakości,
punktację
3.4. Informacja zwrotna w formie tabeli
Badania / problemy

Hyland & Hyland (2006)
: lata 80. i 90. - informacja przekazywana przez nauczycieli dotycząca prac pisemnych, NIE jest pomocna. ALE: W późniejszych latach wykazano błędy w badaniach. Zmieniła się praktyka.
Zhao (2010)
: uczący się rozumieją ok. 83% feedbacku przekazywanego przez innych uczących się (
peer feedback
) i 58% feedbacku nauczyciela.
Reddy & Andrade (2010)
: uczący się zadowoleni z feedbacku, który otrzymywali; nauczyciele bardziej sceptyczni
Zalety

przejrzyste kryteria (
mniej subiektywizmu, uczący się wiedzą, co jest uznawane za dobre praktyki
),
ułatwia sprawdzanie i ocenianie prac (
efektywność
),
ułatwia monitorowanie postępów i porównywanie np. między grupami
Wątpliwości / wyzwania

zakłada, że prace pisemne można obiektywnie ocenić,
może nie uwzględniać niuansów,
ogranicza autora (
skupianie się na „
jak
” zamiast na „
co

)
Do przemyślenia / Zalecenia
Adaptacja tabel do zadania, kontekstu, obszaru
Ile powinno być progów? Czy nie wystarczyłyby trzy (spełnia oczekiwania, przekracza oczekiwania, nie spełnia oczekiwań)?
Potrzeba pilotażu / przetestowania kryteriów
Skupienie się na ocenie kształtującej
Upewnić się, czy studenci rozumieją kryteria
Zaangażować studentów w tworzenie tabel
Zachęcić studentów do stosowania tabel do samooceny oraz oceny kolegów
Konsekwentnie stosować kryteria w formie tabeli, tak żeby studenci do nich przywykli
Stosować tabele wraz z innymi formami feedbacku
Analizować, czy i jak studenci korzystają z tabel
3.5. Feedback z perspektywy mentora (univeristy writing centre)
Ogólne założenia

Mentor NIE robi korekty,
Lepszy piszący, a nie sam tekst,
Feedback kształtujący,
Refleksja, samoocena,
Odpowiedzialność za tekst,
Feedback jako dialog umożliwiający głębsze spojrzenie na swoją pracę
Metoda sokratejska

Objaśnianie toku rozumowania
(Dlaczego tak twierdzisz? Wytłumacz!)
Podważania założeń
(Czy zawsze tak jest?)
Dowody jak podstawa argumentacji
(Czy są podstawy, żeby powątpiewać w tezę?)
Alternatywny punkt widzenia
(Jakie są kontrargumenty?)
Implikacje i konsekwencje
(Jaki wpływ miałby...)
Kwestionowanie pytań
(Dlaczego zadałem Ci to pytanie?)
3.5. Feedback z perspektywy mentora (univeristy writing centre)
3.6. Uczenie na wysokich poziomach - problemy
Uwarunkowania

Znajomość języka brana bezrefleksyjnie za pewnik,
Internacjonalizacja, konieczność publikowania, funkcjonowania w różnych językach,
Fosylizacja

Norwegian School of Economics

Studia pierwszego stopnia
– angielski jako przedmiot do wyboru (15 ECTS), języku biznesu, handlu, bankowości / raporty, prezentacje, negocjacje'
Studia drugiego stopnia
– 50% przedmiotów w języku angielskim, egzaminy w j. angielskim, jeśli nauczyciel nie jest Norwegiem
Studia trzeciego stopnia
– wszystkie przedmioty w j. angielskim
3.6. Uczenie na wysokich poziomach - wyzwania
Wnioski (feedback dla decydentów)

Konieczność przygotowania studentów do studiowania w języku obcym (
kursy języka dla celów akademickich
).
Kiedy? Przed rozpoczęciem studiów? Już w szkole średniej? Na kursach przygotowawczych?
3.6. Nauczanie na wysokich poziomach - wyzwania
3.7. Feedback na kursach języka dla celów akademickich a rozwój kompetencji zawodowych
Kursy łączone

przedmiot programowy (z nauk ścisłych)
moduł EAP: przygotowanie i przedstawienie prezentacji, pisanie specjalistyczne
Na czym polega dobra informacja zwrotna?

precyzuje, co jest uznawane za pożądane (np. poprzez
mini-korpus przykładowych tekstów
)
sprzyja
refleksji i samoocenie
,
dostarcza wysokiej jakości informacji o procesie uczenia się danego studenta (
ocenianie kształtujące
, obszerne wyjaśnienia, dyskusje, a NIE samo poprawianie lub chwalenie).
Na czym polega dobra informacja zwrotna? - ciąg dalszy

zachęca do
wymiany myśli
, do dialogu,
wspiera
motywację i samoocenę
,
wzmaga świadomość
różnicy między stanem zastanym a pożądanym
; wzmacnia
świadomość potrzeb
/ braków,
wpływa na proces nauczania (
pomaga nauczycielowi
)

Czy uczenie języków dla celów akademickich sprzyja rozwijaniu kompetencji / sprawności przydatnych w środowisko zawodowym?

Wyniki ankiety studenckiej: TAK, np.:

sprawności komputerowe, informacyjne, wyszukiwanie informacji,
kreatywność,
krytyczne myślenie,
umiejętności społeczne,
umiejętności przydatne w życiu zawodowym,
wzmocnienie samooceny.
3.7. Feedback na kursach języka dla celów akademickich a rozwój kompetencji zawodowych
3.7. Feedback na kursach języka dla celów akademickich a rozwój kompetencji zawodowych
3.7. Feedback na kursach języka dla celów akademickich a rozwój kompetencji zawodowych
3.4. Informacja zwrotna w formie tabeli
3.4. Informacja zwrotna w formie tabeli
3.4. Informacja zwrotna w formie tabeli
Cechy dobrej informacji zwrotnej
1. Optymalna
2. Wyselekcjonowana
3. Odnosząca się do mocnych i słabych stron
4. Wyważona
5. Konstruktywna / przydatna
6. Zindywidualizowana
7. Podbudowująca / motywująca
8. Angażująca studenta / studentów
9. Uświadamiająca potrzeby i dająca narzędzia
10. Integrująca ocenianie, nauczanie i uczenie się
Full transcript