Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gemeentelijke Belastingen, een kennismaking

No description
by

Hilde De Groot

on 13 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gemeentelijke Belastingen, een kennismaking

Gemeentelijke Belastingen, een kennismaking
Historie
Gemeentelijke inkomsten

Relatie Rijk en gemeentelijke Belastingen
Waarom gemeentelijke belastingen?
Waaruit bestaan de gemeentelijke belastingen?
Welke voorwaarden zijn er voor het heffen van gemeentelijke belastingen? Wel of niet heffen?
Wie bepaalt de hoogte van de belastingen ?
keuzes ?

Belastingsoorten in Hilversum
:
- OZB
- Parkeerbelastingen
- Precariobelasting
- Hondenbelasting
- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing
- Leges


Waarom en waarvoor,
Wie betaalt,
Voorwaarden,
Keuze,
Vrijstelling

Fiscaal procesrecht
Invordering gemeentelijke belastingen
Kwijtschelding
Historie
- 476 na Christus: Belastingen in het Romeinse Rijk
- 5e tot de 15 e eeuw: Belastingen in de middel eeuwen
- 16 e en 17 e eeuw: Belastingen tijdens de Spaanse overheersing
- 16 en 17 e eeuw: Belastingen tijdens de Gouden eeuw

- eind 18 eeuw, begin 19 e eeuw: de franse bezetting en een algemeen belastingstelsel
de regels die gelden bij bezwaar en beroep
De bezwaarprocedure:

- wanneer;

- hoe werkt de procedure;

- welke uitdagingen? (bestuurlijk en politiek)
Invorderen van gemeentelijke belastingen = Het innen van de verschuldigde belasting zodat de belastingschuld teniet wordt gedaan. Hoe???:
- door simpelweg het verschuldigde bedrag te betalen;
- kwijtschelding;
- (verjaring en verrekenen met andere belastingschulden)


Kwijtschelding

Waarom kwijtschelding:
- rol gemeente;
- hoe werkt gemeentelijke kwijtschelding;
- wie komen er aanmerking;
- geen kwijtschelding en wat
dan.....
- Vergroot betrokkenheid burgers versus gemeente politiek (decentraal)

- voor gemeente de mogelijkheid verantwoording af te leggen over financiële keuzes

- mogelijkheid voor gemeenten inkomsten en uitgaven af te stemmen op plaatselijke voorkeuren
Gemeenten krijgen geld van de Rijksoverheid om hun taken te kunnen doen. Daarnaast heeft de gemeenten nog andere inkomsten, bijvoorbeeld uit belastingheffing.
Algemene Belastingen:
Bijvoorbeeld: OZB , precario- en hondenbelasting: bij deze heffingen is de besteding ongebonden en komt de opbrengst ten goede aan de algemene middelen
Retributies: Vallen uiteen in (bestemmings)heffingen en leges:

Voor heffingen geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan dat er kosten worden gemaakt,zoals riool- en afvalstoffenheffing.
Leges: een vergoeding voor een bij de gemeente aangevraagde dienst.
Voorwaarden:

1. Belastingen moeten zijn benoemd in de Gemeentewet of in andere wetten;

2. Geen winst oogmerk;

3. Gemeente


De gemeenteraad:

Begrotingsbehandelingen

Vaststellen geraamde inkomsten

Elke belasting: een verordening:

- voorwaarden; tarieven en uitgangspunten.Jazeker:

- de hoogte van de tarieven

- de totale opbrengst van de belastingen

- verdeling belastingdruk (tussen bijvoorbeeld
burgers en bedrijven)


Beroep:
de spelregels

Full transcript