Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dari segregasi ke integrasi

No description
by

Mohd Ikmal Asmuni

on 30 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dari segregasi ke integrasi

Dari Segregasi Ke Integrasi
Objektif:

Definisi
Integrasi:
Penyatuan pelbagai kumpulan dalam erti kata lain interaksi sosial tidak lagi dipengaruhi oleh identiti ras atau etnik

Integrasi hanya akan terjelma apabila rakyat yang terdiri daripada pelbagai etnik itu bersedia menerapkan unsur-unsur :

akomodasi
akulturasi
asimilasi
Integrasi
Proses yang sangat kompleks(Ting, 1987)
Cabaran
Faktor-faktor yang boleh mencetus perpecahan seperti berikut merupakan cabaran utama memupuk integrasi kearah perpaduan sosial:
Prasangka
Perkauman (Rasisme)
Diskriminasi
Stereotaip
Ethnosentrisme

Definisi
Segregasi:
Hubungan etnik sem 2 2014/2015
Bab 7 - Kumpulan Zapin
Mohd Ikmal bin Asmuni (Biologi Genetik)
Nadia Aqilla binti Shamsusah (Biologi Haiwan)
Siti Fatimah binti Samsudin (Biologi Haiwan)
Siti Nurfaeiza binti Abd Razak (Biologi Tumbuhan)
Muhammad Farishah bin Isnin (Biologi Haiwan)
Nor Izzah binti Marzuki (Biologi Haiwan)
Memahami konsep segregasi dan integrasi dalam hubungan etnik di Malaysia
Menilai peranan kerajaan dalam mengeratkan hubungan etnik
Menghargai peranan masyarakat dan NGO dalam konteks hubungan etnik di Malaysia
Konsep pemahaman yang mengasingkan etnik-etnik mengikut kumpulan masing-masing dan tidak berlaku interaksi antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain
Contoh:
Pengasingan tempat tinggal
Pekerjaan
Ekonomi
Persekolahan
Akhbar
tahap - boleh dilihat dari segi darjah kedekatan - segregasi hingga amalgamasi
bukan mudah dan tidak boleh dicapai dalam masa yang singkat
Cabaran juga wujud disebabkan faktor seperti:
Konflik antara kumpulan masyarakat
Kedudukan lokasi kelas (sosio-ekonomi)
Taraf pendidikan
Kemahiran Kerja
Pendapatan
Budaya hidup

Cabaran
Faktor sosio-ekonomi juga boleh menjadi penghalang untuk membentuk
integrasi yang menuju kepada kesepaduan sosial.

Terbatasnya mobiliti sosial boleh menghalang untuk keluar daripada kemiskinan
Kenaikkan kos hidup dan berlakunya kemiskinan relatif dan kemiskinan mutlak
Penganguran
Kemiskinan
Keciciran, keterpinggiran dan ketaksamaan dalam masyarakat

Faktor sebegini juga menyebabkan berlakunya pergaduhan
dan pertelingkasan seperti dalam kes Kampung Medan
(Isu kemiskinan dan pembangunan) dan Hindraf.

Peranan Kerajaan
Memupuk semangat hubungan etnik yang harmoni
Gagasan 1Malaysia: "Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan"
Tujuannya???
JPNIN
Memupuk dan memelihara perpaduan antara etnik di negara Malaysia
Peranan JPNIN
1. Memberi perkhidmatan mediasi secara sukarela kepada pihak yang memerlukan.

2. Menenteramkan ketegangan antara pihak-pihak yang bertelagah serta
memulihkan perhubungan di antara mereka.

3. Membantu mencari penyelesaian yang boleh diterima oleh pihak yang bertelagah bagi memelihara keharmonian masyarakat.

4. Menjalankan mediasi secara profesional, adil dan ikhlas tanpa mengharapkan imbuhan/balasan.

5. Sentiasa berusaha mempertingkatkan kemahiran mediasi melalui latihan dan perkongsian pengalaman secara berterusan.

Misi

Mengurangkan pergaduhan antara kaum melalui Mediator Komuniti untuk meningkatkan keharmonian masyarakat.


Program JPNIN
Skim Rukun Tetangga
Tabika Perpaduan
Taska PERMATA Perpaduan

Strategi Agama dan Kepercayaan
1. Perlembagaan dan Rukun Negara menyatakan agama Islam sebagai agama persekutuan

2. Pengembangan sesuatu agama dalam kalangan penganut agama lain tertakluk kepada peruntukan dalam perlembagaan dan undang-undang

3. Sebarang aktiviti keagamaan perlu dilakukan secara berhati-hati supaya tidak menyentuh sensitiviti penganut agama lain
Strategi Kebudayaan
1. Kerajaan berusaha mewujudkan kebudayaan nasional yang menjadi milik
bersama rakyat Malaysia kerana kebudayaan nasional adalah asas
pembentukan bangsa, jati diri nasional dan perpaduan negara.

2. Kebudayaan Nasional dibentuk berpandukan 3 prinsip dalam Dasar
Kebudayaan Kebangsaan

3. Kebudayaan sukuan yang tidak menjadi sebahagian daripada
Kebudayaan Kebangsaan seperti ciri-ciri tertentu dalam kebudayaan Melayu,
Iban, Kadazan Dusun, Cina, India termasuk Barat bebas diamalkan
selagi tidak menjejaskan nilai kesopanan dan kesusilaan.

4. Aspek penting dalam Kebudayaan Kebangsaan --> nilai-nilai masyarakat
yang bersifat positif.


Strategi Integrasi Wilayah
1. Bagi mengelakkan jarak yang jauh menjadi halangan, pihak
kerajaan menambah baik :
• Sistem radio
• Televisyen nasional di Sabah dan Sarawak
• Pengangkutan
2. Menubuhkan agensi kerajaan persekutuan di Sabah dan Sarawak
3. Mengadakan program lawatan pemimpin masyarakat untuk lahirkan integrasi yang kukuh antara negeri dan rakyat
4. Penggabungan Sabah dan Sarawak ke dalam persekutuan Malaysia

Strategi Keselamatan
1. Pencegahan daripada berlakunya ancaman kepada keselamatan negara serta
ketenteraman awam
2. Aspek pencegahan merangkumi :
• Penguatkuasaan sekatan undang – undang ke atas kebebasan bersuara,
berhimpun menubuhkan persatuan
• Tahanan preventif
• Akta hasutan
• Kawalan penerbitan
3. Bagi mengekalkan dan memulihkan ketenteraman, pihak seperti polis akan
bekerjasama dan dibantu oleh RELA, tentera dan Rukun Tetangga.
Mengisytiharkan darurat dalam keadaan yang ekstrem.


SEJARAH JPNIN
Strategi Persefahaman Politik
Sistem kerajaan persekutuan
Demokrasi berparlimen
Raja berperlembagaan
Kedudukan Raja-raja Melayu
Bahasa kebangsaan
Hak mengamalkan agama masing-masing
Hak asasi rakyat malaysia
Kedudukan istimewa kaum bumiputera dan peribumi
Lambang-lambang negara
Pembahagian kuasa

Strategi Keseimbangan Ekonomi
Sentimen etnosentrisme, prejudis serta tanggapan dan
kedudukan sosioekonomi.

Kumpulan etnik dikenali mengikut aktiviti ekonomi mereka.

kerajaan berusaha untuk mencapai perpaduan.

Tingkatkan taraf ekonomi antara etnik dan wilayah.

Penjelasan sewajarnya diberikan kepada semua pihak
Strategi Pendidikan
Bahasa Melayu sebagai bahasa perantara
Menyeragamkan kurikulum, peperiksaan dan pensijilan yang mempunyai pengiktirafan yang sama
membenarkan pengajaran dalam bahasa ibunda (Mandarin, Tamil,Iban & kadazan dusun) di peringkat sekolah rendah dan menengah.
penerapan sikap dan nilai menuju perpaduan dalam aktiviti kokurikulum
Pendidikan sepanjang hayat : pendidikan di luar sistem formal.

Strategi Bahasa Kebangsaan
mewujudkan satu persamaan sebagai pembentukan kebudayaan bangsa dengan menggunakan 1 bahasa
Bahasa Melayu sebagai bahasa penyatu( bahasa rasmi negara)
kemampuan Bahasa Melayu :
1. Lingua franca (Kesultanan melayu Melaka)
2. Hubungan diplomatik dengan negara lain

Strategi Pembangunan Kawasan
Penduduk pelbagai kaum.
Menubuhkan jawatankuasa penduduk.
Menganjurkan aktiviti yang melibatkan penduduk.
Prasarana perlu disediakan.
Kawasan perumahan mengandungi pembangunan bercampur.

Strategi Penggunaan
Tenaga Manusia
Pelantikan jawatan tidak berdasarkan faktor kaum, agama dan budaya.
Pemilihan perlu dibuat dengan adil.
Menerapkan unsur perpaduan.
Melaksanakan dasar yang digubal oleh kerajaan.
Interaksi antara pekerja.
Memupuk nilai-nilai murni.
Full transcript