Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MGA SIMULAING LINGGWISTIK

No description
by

Pretzel Ann Red

on 6 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MGA SIMULAING LINGGWISTIK

10. Ang Epekto ng Unang Wika
Hindi mapasusubalian ang kahalagahan ng unang wika sa pag-aaral at pagtatamo ng bagong wika.
Mga Implikasyong Pangklasrum
2. Ipaunawa sa mga mag-aaral na hindi lahat sa kanilang katutubong wika ay magiging dahilan ng pagkakamali sa pagkatuto ng ikalawang wika.
3. Sikaping maganyak ang mga mag-aaral na mag-isip nang tuwiran sa target na wika upang maiwasan ang pagkakamali na bunga ng katutubong wika.
11. Interlanguage
Ang mga mag-aaral ng pangalawang wika ay pumapailalim sa isang masistemang proseso ng pag-unlad habang lubusan nilang nauunawaan ang target na wika.
Mga Implikasyong Pangklasrum
1. Sikaping makita ang kaibahan ng pagkakamaling interlanguage sa iba pang uri ng pagkakamali.
2. Kailangang maging maunawain ang guro kung sakaling may mga anyong interlanguage na maaaring marinig sa mga mag-aaral.
3. Huwag ipahiya ang isang mag-aaral dahil nakaringgan siya ng interlanguage.
GOAL!
MGA SIMULAING LINGGWISTIK
BB. PRETZEL ANN G. RED
1. Ipalagay ang mga pagkakamali ng mga mag-aaral na mahahalagang landas upang mabigyan-daan ang angkop na pidbak sa nagawang pagkakamali.
4. Iparamdam sa mga mag-aaral na hindi "masama" ang pagkakamali.
12. Kakayahang Komunikatibo
May apat na aspekto o elemento ng kakayahang kominukatibo.
1. Linguistic o grammatical Competence
2. Socio-linguistic Competence
3. Discourse Competence
4. Strategic Competence
Mga Implikasyong Pangklasrum
1. Tiyakin sa mga kalahok sa pakikipatalastasa ang konteksto ng talastasan.
2. Ang wika ay kasangkapan sa pakikipagtalastasan.
3. Bigyang-diin kung gaano kahusay sa pakikipagtalastasan sa wika ang isang tao, hindi kung gaano ang nalalaman niya sa gramatika ng wika.
4. Mahalagang gamitin sa loob ng klase ang mga sitwasyong tunay na paggagamitan ng pakikipagtalastasan.
Full transcript