Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

145 Group
by

maznah abu-bakar

on 7 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

2013-2025
Transformasi
Pendidikan

Kejayaan Sistem Pendidikan
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
MALAYSIA

Persekolahan
KEUNIKAN PPPM
ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN
ASPIRASI MURID
Bagi Memenuhi Aspirasi
TERIMA KASIH
BERDASARKAN 3 ASPEK UTAMA
*

Enrolmen hampir sejagat
Merapatkan jurang pencapaian
Pelaburan pendidikan yang signifikan dan lestari
Sekolah berprestasi tinggi
Kementerian yang berdedikasi dan bekerja keras
40%
96%
1950
2010
KADAR ENROLMEN PENDIDIKAN RENDAH
CABARAN BAHARU MALAYSIA
Kualiti Dalam Abad Ke-21
MATEMATIK
TIMMS 2007
TIMMS 2011
21
20
32
26
Pelaksanaan perundingan awam terbesar-merangkumi semua negeri dan penglibatan meluas semua pihak berkepentingan
Penambatan Prestasi Kepada Standard Antarabangsa:Contoh TIMMS Dan PISA
Mendapatkan kepakaran dan pandangan antarabangsa:Contoh;Bank Dunia,UNESCO dan Panel Penilai Bebas Antarabangsa
Fokus kepada pelaksanaan
Transformasi Pendidikan sebagai salah satu daripada anjakan utama
Penubuhan Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan
(PADU)
Kementerian telah mendapatkan penglibatan meluas pelbagai pihak berkepentingan dalam tempoh 15 bulan
Ahli panel penilai bebas Malaysia
Ahli panel penilai bebas
antarabangsa
Universiti awam
Makmal pendidikan
12
4
6
9
750
Guru Besar
15 000
Guru
22 000
Murid
300
Pegawai JPN/PPD
KUMPULAN FOKUS,BENGKEL,KAJIAN
8000
7000
2000
Guru
Ahli Pibg
Orang awam
Dewan Terbuka,Dialog Nasional,Meja Bulat,
Kumpulan Fokus,Kajian
3000
Artikel dan blog
200
Memorandum
20+
Seminar dan perbincangan anjuran pihak bebas
9
Hari Terbuka
DILAKSANAKAN DALAM 3 GELOMBANG
GELOMBANG 1
Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama
2013-2015
GELOMBANG 2
MEMACU PENINGKATAN SISTEM
2015-2020
MENGANJAK KE ARAH KECEMERLANGAN MELALUI PENINGKATAN TADBIR URUS SENDIRI
2020-2025
Sains
KEDUDUKAN MALAYSIA DALAM TIMMS PISA 2009
1
2
3
GELOMBANG 3
Keberhasilan yang dijangkakan pada 2013

100 hari pertama

461 SIPartner+ and SISC+ diperkenalkan di Kedah dan Sabah, menyediakan bimbingan khusus,
berasaskan sekolah kepada guru dan pemimpin sekolah

70,000 guru Bahasa Inggeris dinilai; 5,000 pertama dilatih

Sarana Ibu Bapa dilancarkan ke 10,000 sekolah

Video e-Guru dilancarkan dan sedia untuk tontonan merentasi semua sekolah

Penubuhan Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan (PADU)

Pelancaran 1Agenda


50% pengurangan sekolah Band 6 and 7 di Kedah dan Sabah
100% guru opsyen Bahasa Inggeris lulus satu tahap penguasaan lebih tinggi dalam CPT
88% enrolmen prasekolah – meningkat daripada 77% pada 2011
10 sekolah International Baccalaureate (IB) baharu dan 18 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)
100% literasi (BM) dan numerasi bagi Tahun 3; peningkatan ketara dalam literasi Bahasa Inggeris
100% sekolah bandar dilengkapi dengan 4G
410,000 guru dinilai melalui “instrumen bersepadu”
1,608 sekolah yang memerlukan pembaikan kritikal dibaiki

*

Akhir tahun
Setiap pihak berkepentingan akan mendapat faedah
PEGAWAI KEMENTERIAN
Memantapkan Pembangunan Profesionalisme Berterusan(CPD) untuk membantu mereka melaksanakan peranan baharu sebagai pemimpin perubahan
Lebih pengupayaan dan meritokrasi
GURU
Kenaikan pangkat yang lebih pantas berdasarkan prestasi
Sokongan CPD yang dikhususkan,termasuk pembimbing guru
Pengurangan beban tugas pentadbiran
10,000 sarana penglibatan ibu bapa dihantar ke sekolah mengenai bagaimana untuk melibatkan ibu bapa sebagai rakan pembelajaran
IBU BAPA
MURID
Teratas 1%
Teratas 15%
Lemah
Semua
Menerima pengajaran khusus daripada pakar dalam bidang mereka
Menamatkan persekolahan rendah dan menduduki UPSR dalam tempoh 5 tahun berbanding 6
Sokongan pemulihan bagi mereka yang amat memerlukan
Laluan pendidikan yang pelbagai berdasarkan keperluan dan minat murid
Kementerian akan memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan diberikan sokongan selaras dengan aspirasi sistem Kementerian secara telus dan saksama.

Langkah yang akan diambil termasuk:

▪▪ Menyedia dan melaksanakan set prinsip yang telus dan saksama bagi agihan kewangan dan bantuan lain yang diberikan kepada sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan; dan


PPPM, Bab 7, Mukasurat 7-16

Status dan identiti asas sekolah ini akan dikekalkan. Memandangkan sekolah jenis ini adalah sebahagian daripada sistem pendidikan negara, maka ia akan terus menikmati sokongan dan bantuan Kementerian.

PPPM, Bab 7, Mukasurat 7-19

Gelombang 2 (2016-2020): Memperkenalkan perubahan struktur

Kementerian menawarkan pilihan kepada ibu bapa, yang anaknya berada di SJK, menghantar anak-anak mereka ke kelas pemulihan semasa sekolah rendah, atau ke kelas Peralihan mulai 2017.

PPPM, Bab 4, Mukasurat 4-15

Gelombang 1 (2013 – 2015): Memperkukuh sistem sedia ada

Kementerian juga akan mengambil langkah yang sama untuk menambah baik kurikulum dan pengajaran kelas Peralihan. Tujuannya adalah untuk memastikan semua murid menguasai kecekapan asas berbahasa Malaysia apabila mereka memasuki sekolah menengah.

SJKC dan SJKT dikekalkan

Kepelbagaian budaya dan bangsa yang menjadi ciri rakyat Malaysia adalah asas kepada identiti Malaysia dan sumber kelebihan daya saing dalam dunia global masa kini. Mengiktiraf ciri dan kelebihan ini, struktur sistem pendidikan sedia ada akan dikekalkan, khususnya SJK yang menggunakan bahasa Cina dan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar.

Kelas Peralihan dikekalkan

PPPM 2013-2025 mengambil kira isu-isu yang dekat di hati rakyat…

*

PPPM 2013-2025
mengambilkira isu-isu yang dekat dihati rakyat
SJKT dan SJKC
dikekalkan
Sistem sedia ada dikekalkan,khususnya SJK yang menggunakan bahasa Cina dan bahasa Tamil sebagai pengantar
Status dan identiti asas sekolah ini akan dikekalkan memandangkan sekolah jenis ini adalah sebahagian daripada sistem pendidikan negara,maka ia akan terus menikmati sokongan dan bantuan kerajaan
Langkah yang akan diambil termasuk.....
Menyediakan dan melaksanakan set prinsip yang telus dan saksama bagi agihan kewangan dan bantuan lain kepada sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan
PPPM 2013-2025 mengambil kira isu-isu yang dekat di hati rakyat
Kerajaan juga akan mengambil langkah yang sama untuk menambaik kurikulum dan pengajaran kelas Peralihan
KELAS PERALIHAN DIKEKALKAN
Tujuannya ialah..
untuk memastikan semua murid menguasai kecekapan asas berbahasa Malaysia apabila mereka memasuki sekolah menengah
Kementerian menawarkan pilihan kepada ibu bapa,yang anaknya berada di sekolah SJK ,menghantar anak mereka di kelas pemulihan semasa di sekolah rendah atau ke kelas pemulihan mulai 2017
GELOMBANG 2(2016-2020):-Memperkenalkan perubahan struktur
GELOMBANG 1(2013-2016):Memperkukuh sistem sedia ada
PPPM 2013-2025 mengambil kira isu-isu yang dekat di hati rakyat
Waktu pengajaran bahasa di SJK
Selain Linus 2.0 pada tahun 1-3,kementerian akan memperkenalkan kelas pemulihan bahasa Malaysia secara pilihan kepada murid tahun 4-6.Ibu bapa amat digalakkan untuk menghantar anak-anak mereka yang sukar menguasai bahasa Malaysia ke kelas pemulihan ini.
Sekolah dengan kerjasama ibu bapa akan diberi keluwesan untuk menawarkan kelas pemulihan di luar waktu persekolahan sehingga 5 jam seminggu
Guru Bahasa Malaysia terbaik di setiap sekolah dan kelas akan mengajar kelas pemulihan dan kelas Peralihan.
PPPM Bab 4,Mukasurat 4-13
Waktu Pengajaran Bahasa si SJK
Waktu pengajaran bahasa Malaysia dalam KSSR ialah 270 minit sahaja.Pertambahan waktu kepada 300 minit adalah bagi melaksanakan kelas pemulihan untuk murid yang lemah pencapaian bahasa Malaysia
Kelas pemulihan TIDAK DIWAJIBKAN kepada semua murid dan tertakluk kepada kesesuaian
Tambahan waktu bagi matapelajaran B.I dan B.M tidak menjejaskan waktu pengajaran bahasa Cina kerana pertambahan waktu ialah daripada matapelajaran P.Moral,P.Kesihatan dan Muzik.
TAKLIMAT
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013-2025

OLEH : Hjh Kalsom bt Khalid
Pengarah Pelajaran Negeri
JPNNS
Full transcript