Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nmgr. studium Hispanistiky na FF UK aneb 10 důvodů, proč neskončit s bakalářem

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nmgr. studium Hispanistiky na FF UK aneb 10 důvodů, proč neskončit s bakalářem

Nezačínáte znovu od začátku, ale stavíte na solidních základech. Absolvování magisterského studia znamená důkladnou průpravu v oblasti španělského jazyka
a španělsky psaných literatur a skutečně hluboký vhled do studované problematiky.
1. Promyšlený program, který navazuje
na znalosti z bc. studia
3. Lingvistický a literární modul
V Nmgr. studiu si studenti vybírají mezi lingvistickým a literárním modulem. Studium tak bere v úvahu vaše individuální zaměření a umožní vám rozvíjet se v oblasti, která je vám nejbližší.
5. Magisterský titul
2. Perfektní znalost španělštiny
Prostřednictvím pokročilých jazykových
a stylistických seminářů si studenti upevňují své praktické znalosti španělštiny, výstupní úrovni je úroveň nejvyšší, tedy C2, která umožňuje opravdu seriózní práci se španělštinou.
Nmgr. studium Hispanistiky na FF UK
Lingvistika, nebo literatura?
Absolvování magisterského studia znamená
také titul Mgr., který vám otevře cestu do řady profesí. Pokud si nedokážete představit, co vše byste mohli po dokončení studia dělat, podívejte se na medailonky našich absolventů:
http://urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstina/uchazec/uchazec-o-nmgr-studium-hispanistika/medailonky-absolventu-aneb-jake-moznosti-mam-po-dokonceni-studia/

Bc.
Mgr.
6. Možnost pokračovat v doktorském studiu
Naše katedra nabízí doktorské obory s dlouhou tradicí. Po dokončení studia můžete plynule pokračovat
v doktorském programu zaměřeném na literaturu (Románské literatury) nebo lingvistiku (Románské jazyky).
7. Bohatá možnost kombinace
s jinými obory
Nmgr. studium Hispanistiky můžete studovat jako jednoobor i v kombinaci.
V rámci tzv. sdruženého studia (dříve dvouobor) můžete studovat další Nmgr. program přímo na FF UK. Řada našich studentů si však přibírá nový bakalářský obor buď na FF UK, nebo na jiné VŠ (např. VŠE). Pokračují tak ve studiu španělštiny a dosáhnou v ní skutečně profesionální úrovně, zároveň však získávají vhled do oblasti nové.
8. Pedagogické minimum
Pokud uvažujete o dráze pedagoga, můžete v rámci studia plnit předměty tzv. pedagogického minima. Tyto kurzy navštěvujete zdarma
a kredity za ně se započítávají jako volitelné. Po skončení studia jsou tyto předměty uznány v programu učitelství pro střední školy, kde si jen doplníte atestace, které jste nestihli,
a složíte státní závěrečnou zkoušku
z učitelství, která Vás opravňuje k výuce na českých školách.
9. Spolupráce s Institutem Cervantes

V oblasti kulturní se spolupodílíme na řadě akcí pořádaných na půdě Institutu Cervantes. Naši studenti mají také možnost využívat speciálních služeb knihovny IC (zvláštní sekce katalogu, workshopy, meziknihovní výpůjční služba a získávání dokumentů ze zahraničí). Naši vyučující se pravidelně scházejí se zástupci IC, společně připravujeme nové projekty a navrhujeme
další cesty spolupráce.
10. Erasmus pro každého
Naše katedra má smlouvu s celou řadou univerzit po celém Španělsku, na kterých můžete strávit část studia v rámci programu Erasmus+. Nabídka je opravdu široká a volných míst je více než zájemců.
4. Přátelské prostředí
V ročníku studuje menší počet studentů, vyučující je znají, což umožňuje invidiuální přístup. Výuka v Nmgr. studiu je primárně postavena na dialogu a vzájemném respektu, které otevírají cestu novému poznání.
Těšíme se na vás v navazujícím magisterském studiu! Najdete nás na FF UK!
http://urs.ff.cuni.cz


Praktické informace o studiu a přijímačkách naleznete zde:
http://urs.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/65/2017/01/Navazuj%C3%ADc%C3%AD-magistersk%C3%A9-studium-hispanistiky.pdf
Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
10 důvodů, proč
nezůstat u bakaláře
Full transcript