Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Чулуулгийн физик механик шинж

No description
by

Monkhtsooj Tsoojko

on 14 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Чулуулгийн физик механик шинж

3) Чулуулгийн уян хатан
Гадны хүчний үйлчлэлийн нөлөөн дор чулуулаг бүрэн эвдрэхгүйгээр өөрийн хэлбэр, дүрсийг өөрчлөх шинж.
Зорилго
Сонгож авсан сэдвийнхээ хүрээнд чулуулгийн физик механик шинж чанарын өрөмдлөгт нөлөөлөх байдал, ямар ямар шинж чанар байдаг, тэдгээрийг хэрхэн яаж тодорхойлох талаар судалж, тодорхой түвшний мэдлэгтэй болох юм...
Шатах, сунгах, таслах, зүсэх, зэрэг гадны хүчний үйлчлэлийг тэсвэрлэх буюу хэв гажилтанд орохдоо түүнд үзүүлэх эсэргүүцлийн хэмжээг бат бэх гэнэ.
2) Чулуулгийн хатуулаг
Хатуу биет чулуулагт нэвтрэн, шигдэн ороход түүнийг эсэргүүцэх шинжийг хатуулаг гэнэ. Энэ шинж нь чулуулагт нэвтрэх, бутлах, багажийн тоо хэмжээнд нөлөөлдөг.
Чулуулгийн физик механик шинж

1.
f =Ϭш/(9.8× 10^6 )
Ϭш- шахалтын бат бэхийн хязгаар, кг/см3
9.8×10^6- Па шахалтын бат бэхийн хязгаарын жишиг утга

Чулуулгийн физик механик шинж чанарыг: 1) Бат бэх
2) Хатуулаг
3) Уян хатан
4) Элээх чанар
5) Нягт өрөмдлөгт нөлөөлөх байдлаар нь анигилдаг.

Чулуулгийн физик механик шинж
1) Чулуулгийн бат бэх
2. Л.И.Барон бат бэхийн коэффициентыг тодорхойлсон нь илүү нарийвчилсан гэж үздэг.

f= Ϭш/300 + √(Ϭш/30)

3. Чулуулгийн динамик бат бэхийн коэффициентыг тодорхойлох.

• 20-50 гр жинтэй 5 ширхэг дээж авах,
• 2.4 кг жинтэй ачааг 0.6 метрийн өндрөөс унагаж дээжүүдийг бутлах,
• Бутлагдсан хэсгийн эзлэхүүнийг шигшүүрийн аргаар тодорхойлох,й
• Дээж тус бүрээс 0.5 мм-ээс доош хэмжээтэй нунтгийг нь авч 23 мм-ийн диаметр бүхий эзлэхүүн хэмжигчид хийж нунтаг тоосонцор хэсгийн өндрийг тодорхойлно,
• Дээрх туршилтын үр дүнгээр динамик бат бэхийн коэффициентыг доорх томъёогоор тодорхойлно.

f =20n/l

1.Агрегатын хатуулаг "Л.А.Шрейнер"

Pшт= P_0/S_ш
P0–чулуулгийн дээжид хонхор ором үүсгэх ачаалал
Sш–цилиндр штампын талбай

2.Контактын бат бэх
"Л.И.Барон, Л.Б.Глатман"

P=(∑_(i=1)^nP)/(n×S_ш)
P- хэврэг эвдрэлд оруулах үеийн ачаалал, кгс
n- нэг дээжид хийгдэх туршилтын тоо
Sш- штампын талбай, мм2

Уян хатны коэффициентыг:

Кух=А1/A2
A1- уян хатан чулуулгийн ажил
А2- уян харимхай чулуулгийн ажил

4) Чулуулгийн элээх шинж
Чулуулгийг бутлах ажлын багаж хэрэгсэл болох өрмийн хошуу, өрмийн сум болон насос, ачих тээх машины шанаганы шүдийг элэгдүүлэх шинжийг хэлнэ.
Элээх шинжийн коэффициентыг:

Кэл= (Q1-Q2)/100
Q1-цилиндр голын эхний жин, гр
Q2- цилиндр голын эцсийн жин, гр

5) Чулуулгийн нягт
Чулуулгийн нэгж эзэлхүүнд ноогдох массаар тодорхойлогдох бодисын шинж чанарыг нягт гэнэ.
p = m/v= (m1+m2+ m3)/(v1+v2 +v3 )
m1, m2, m3-хатуу, шингэн, хийн
төлвийн масс
v1, v2, v3- тэдгээрийн эзэлхүүнүүд

Нягтын томъёо
Чулуулгийн нягт нь тэдгээрийн
химийн найрлага ба структураас
ихээхэн хамаарна.
• p>4 кг/м3 -нягт ихтэй
• p= (2.5-4) кг/м3 -дундаж
• p<2.5 кг/м3 -нягт багатай

Дүгнэлт
Чулуулгийн өрөмдөгдөх шинж чанар, нормативыг тогтоох, техник технологийн шийдэл гаргах зэрэг олон талт асуудал, судалгаанд дээрх чулуулгийн физик механик шинжүүд чухал нөлөөтэй бөгөөд уул геологийн онцлох нөхцөл бүрт судлаж тогтоох нь үйлдвэрлэл, практикийн өндөр ач холбогдолтой байдаг юм байнаа.
Full transcript