Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ULUSLARARASI STRATEJİLER

No description
by

BURAK KAYABASI

on 8 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ULUSLARARASI STRATEJİLER

ULUSLARARASI STRATEJİLER
Uluslararası Strateji Sistemi
Uluslararası Strateji
Ulusalarasılaşma Faktörleri
Coğrafi Avantajlar
Pazar Seçimi
Pazara giriş metodu
Şirketlerin yabancı marketlere girmek istemesinin stratejik nedenleri :

1- Yeni müşterilere erişim sağlamak
2- Ölçek ekonomisi ve düşük maliyet başarmak
3- Çekirdek yeteneklerini kullanmak
4- Yabancı marketlerdeki kaynak ve kapasiteye erişebilmek
5- İş riskini daha geniş pazar tabanına yaymak

olarak sıralayabiliriz.
Ulusal sınırların dışında rekabet etmek stateji oluşturmayı neden daha karmaşık hale getiriyor?

Çünkü;

1- Endüstriyel rekabet faktörleri ülkeden ülkeye farklılık göstermekte.
2- Bazı ülkelerdeki yerleşim tabanlı avantajlar
3- Hükümet politikaları ve ekonomik durum farklılıkları
4- Para değişim oranlarındaki riskler
5- Kültürel, demografik ve pazar durumlarındaki farklılıklar
Uluslararasılaşma faktörleri
1- Market Faktörleri
a- Benzer müşteri ihtiyaçları
b- Küresel müşteriler
c- Aktarılabilir pazarlama
2- Maliyet Faktörleri
a- Ölçek ekonomisi
b- Ülkeye özgü farklılıklar
c- Olumlu lojistik
3- Rekabet Faktörleri
a- Ülkelerarası dayanışma
b- Rekabetçilerin küresel stratejileri
4- Hükümet Faktörleri
a- Ticaret politikaları
b- Teknik standartlar
c- Ev sahibi ülke politikaları
Konum avantajları ; Potter Elmas'ı
Potter Elmas'ı bazı yerleşkelerin, bazı endüsri kolundaki firmalara neden sürekli rekabet avantajı sağladığını açıklar.

Potter Elması'ndaki dört faktörün kaynağı :

1- Yerel faktör durumları
2- Yerel talep durumları
3- Yerel destekleyici ve ilgili endüstriler
4- Yerel firma stratejisi, yapısı ve rekabet
1- Faktör Durumu
Üretim faktörleri; işgücü, sermaye ve doğal kaynaklar yanında oluşturulabilecek faktörleri de kapsar.

Yaratılabilecek faktörler diğer ülkelerdeki firmalar üstünde rekabet avantajı sağlamayı amaçlayan gelişmiş uluslara daha uygundur.

Bunlar yetişmiş insan gücü olduğu kadar ülkenin altyapısını da kapsar.
Talep Durumu
Talep durumu; tüketicinin endüstriden beklediği mal veya hizmeti taleplerine basvurur.

Özel yapım ve sofistike ürün talep eden müşteriler taleplerinin karşılanması için firmaları daha innovatif olmaya zorlamaktadır.

Bu şekildeki müşteri baskısı ülkenin endüstrisine yeni meydan okumalar ortaya koyduğu gibi uluslararası pazarda da daha rekabetçi olmalarını sağlamaktadır.


İlgili ve destekleyici sektörler firmaların girdileri daha verimli yönetmelerine olanak sağlar.


Firma stratejisi, yapısı ve rekabet
Firmalar aynı ülkede aynı pazarı kapmaya çalışan diğer firmalarla rekabet edebilmek için stateji ve yapı oluştururlar.

Benzer sektörlerden yüksek yeni giriş potansiyeline sahip, tüketici talep durumlarının yüksek olduğu uluslarda rekabet çok yoğun olmaktadır.

Böyle rekabetler de firmaların daha inovatif olmaları ve yarışta yeni kaynaklar bulmaları için bir itme sağlamaktadır.
Aktivite yapılanması
Aktivite
koordinasyonu
Yüksek
Düşük
Yoğun
Dağınık
Küresel
Çokuluslu
Karmaşık
ihracat
Basit
ihracat
Dört uluslararası strateji
Basit İhracat Stratejisi
1- Bir ülkede, çoğunlukla kuruluş yeri, yoğun aktiviteler (özellikle üretim)
2- Pazarlama , fiyatlandırma ve dağıtıma yerel seviyede karar verilir.
3- Konumsal avantajların avantajlarından faydalanır.
Çokuluslu Strateji
1- Denizaşırı ülkelere dağılmış aktiviteler (üretümi pazarlama, ürün
geliştirme)
2- Her pazar bağımsız olarak değerlendirilir.
3- Yerel pazar ihtiyaçlarını karşılamak için yerel adaptasyonlar yapılır.
Karmaşık İhracat Stratejisi
1- Aktivite konumu bir ülkedir.
2- Koordine pazarlama içerir.
Küresel Strateji
1- Uluslararası stratejinin olgunlaşmış biçimidir.
2- Coğrafi konumlar her aktivitenin konumsal avantaj saylayacağı şekilde belirlenir. Dolayısı ile ürün geliştirme, pazarlama ve üretim farklı ülkelerde olabilir.
Uluslararası Strateji Yaklaşımları
1- Çokuluslu strateji yaklaşımı : Yerel düşün - yerel hareket et

2- Küresel strateji yaklaşımı : Küresel düşün - küresel hareket et

3- Uluslararası strateji yaklaşımı: Küresel düşün - yerel hareket et
Çokuluslu Yaklaşım
Avantajları
Dezavantajları
Herbir marketin spesifik ihtiyaçlarına mükemmel cevap verebilir.

Talepte meydana gelebilecek yerel değişikliklere daha çabuk tepki verir.

Yerel rakiplerin hareketlerini tespit edebilir.

Yerel fırsat ve tehditlere daha çabuk müdahele edebilir.
Pazarlar arası transferi ya da kaynak ve yapabilite paylaşımını engeller.

Yüksek üretim ve dağıtım maliyeti

Dünya çapında rekabetçi avanjalardan faydalanamaz.
Küresel Yaklaşım
Avantajları
Dezavantajları
Ölçek ve kapsam ekonomileri nedeniyle maliyeti düşürür.

En iyi çslışmaları pazarlar arası transfer edebilmesinden verimliliğimiz artmıştır.

Bilgi paylaşımı ve yapabilite transferinden daha fazla yenilik sağlar.

Küresel marka ve ün 'den faydalanır.
Yerel ihtiyaçları kesin olarak tanımlayamaz.

Yerel pazar değişikliklerine daha az duyarlıdır.

Yüksek ulaştırma ve tarife maliyetleri.

Yüksek koordinasyon ve birleştirme maliyeti.
Çokuluslu Yaklaşım
Avantajları
Dezavantajları
Herbir marketin spesifik ihtiyaçlarına mükemmel cevap verebilir.

Talepte meydana gelebilecek yerel değişikliklere daha çabuk tepki verir.

Yerel rakiplerin hareketlerini tespit edebilir.

Yerel fırsat ve tehditlere daha çabuk müdahele edebilir.
Pazarlar arası transferi ya da kaynak ve yapabilite paylaşımını engeller.

Yüksek üretim ve dağıtım maliyeti

Dünya çapında rekabetçi avanjalardan faydalanamaz.
Pazar seçimi ve pazara giriş
1- Ülkeler eşit şekilde çekici değillerdir.

2- Ülkeler için PESTEL analizi yapılması gereklidir.

3- Daha sonra da markete girmek için uygun yöntem seçilir.
Ülke kıyaslaması yapılırken PESTEL yapısının özellikle dört elementi önemlidir.
1- Politik : Politik çevre ülkeler arasında çok çeşitlidir ve çok çabuk değişebilmektedir.

2- Ekonomik : Anahtar kıyaslayıcılar pazarın potansiyel büyüklüğüne işaret eden Gayrı Safi Milli Hasıla ve harcanabilir gelirdir.

3- Sosyal : Kültürel farklılıklar, yaşam şekli ve popülasyon karakteristikleridir.

4- Hukuki : Ülkeler kendi hukuk rejimlerinde değişiklik gösterirler.
Ülke pazarları üç kritere göre belirlenebilir :
1- Yeni giren için pazar çekiciliği

2- Savunucuların tepki olasılığı ve büyüklüğü

3- Savunucuların gücü - savunucuların karşı koyma seviyesi veya gücü
Giriş Yöntemleri
1- İhracat

2- Ortak girişim ve ittifaklar

3- Lisans verme

4- Doğrudan yabancı yatırımlar
Risk
Kontrol
İhracat
Lisans verme
Franchising
Stratejik ittifak
Ortak girişim
Tam sahiplik
Rekabet
avantajı
Geniş
Dar
Çokuluslu
Uluslararası marketlere giriş yöntemleri
Ticaret
Düşük
Yüksek
Export
Tam sahiplik
Lisans/Frachise
Ortak girişim
İhracat
Avantajları
1- Ev sahibi ülkede hazır tesislere gerek yok.

2- Ölçek ekonomisi ana ülkede

3- İnternet ihracat pazar fırsatlarını kolaylaştırır.
1- Ev sahibi ülkede konum avantajı hiç yoktur

2- İhraç araçlarına bağımlıdır.

3- Ticaretengellerine maruz kalır.

4- Taşımacılık maliyetleri
Dezavantajları
Ortak girişim ve ittifaklar
Avantajlar
1- Paylaşılan yatırım riskleri

2- Tamamlayıcı kaynaklar
Dezavantajlar
1- İyi partner bulmanın zorluğu

2- İlişkiler yönetimi

3- Rekabet avantajının kaybı

4- Birleştirme ve koordinedeki güçlükler
Destekleyici ve ilgili endüstriler
Lisans Verme
Avantajları
1- Sözleşmeye bağlı gelir kaynağı

2- Kısıtlı ekonomik ve finansal engel
Dezavantajları
1- İyi partner bulmadaki zorluklar

2- Rekabet avantajı kaybı

3- Ev sahibi ülkeden kısıtlı fayda
Doğrudan yabancı yatırım
Avantajları
1- Tam kontrol

2- Birleştirme ve koordinasyon yapılabilir

3- Sahiplenme yoluyla hızlı pazar girişi

4- Sıfırdan yatırım yapılabilir ve sübvanse edilebilir.
Dezavantajları
1- Önemli yatırım ve taahhüt

2- Sahiplenme birleştirme ve koordinasyon problemleri yaratabilir.

3- Sıfırdan yatırımlar zaman alan ve tahmin edilemezdir.
Uluslararası pazarda
rekabet üstünlüğü yaratmak
Uluslararası konumları kullanarak maliyeti dürmek veya farklı ürün ortaya koymak
Yetkinlik, yetenek ve kaynak paylaşarak
Sınır ötesi koordinasyon getirilerinden faydalanarak
Full transcript