Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zagrożenia pożarowe

No description
by

Oliwia Jasieńków

on 18 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zagrożenia pożarowe

Zagrożenia pożarowe
design by Dóri Sirály for Prezi
Pożar to niekontrolowany proces palnie się i rozprzestrzeniania ognia w miejscu do tego nie przeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania i przebiegu procesu palenia jest obecność materiału łatwopalnego, powietrza (tlenu) i źródła ciepła.
Zniszczenie środowiska naturalnego (lasów, łąk),

Utrata zdrowia lub życia ludzi,

Całkowita utrata dobytku,

Zniszczenia budynków,

Zniszczenie upraw roślinnych
Co to jest pożar ?
Postępowanie podczas małych pożarów
Zagrożenia występujące podczas pożaru to:
Najczęstsze przyczyny powstania pożarów to:
Jak zapobiegać pożarom ?
nie rozpalać ognisk w lesie,
dbać i kontrolować instalacje elektryczne oraz gazowe,
właściwie przechowywać materiały łatwopalne,
nie wypalać traw,
posiadać piorunochron,
używać materiały ogniotrwałe,
nie udostępniać dzieciom ognia, przechowywać m.in. zapałki w miejscu niedostępnym dla dzieci,
Ochrona pożarowa i jej główne cele
Wszystkie przedsięwzięcia, których celem jest ochrona zdrowia, życia lub dobytku przed pożarem o jego skutkami to ochrona pożarowa.

Główne cele ochrony przeciwpożarowej:
Przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
Zaplanowanie ewentualnej ewakuacji ludzi i dobytku,
Zgromadzenie sił i środków niezbędnych do walki z pożarem,
Przeszkolenie wszystkich użytkowników budynku w zakresie zasad postępowania zawartych w instrukcji przeciwpożarowej
Środki gaśnicze

Woda
to najpopularniejszy środek gaśniczy, który podczas gaszenia pobiera z materiału palącego się ogromną ilość ciepła, która w kontakcie z ogniem zamienią się w parę, odcinając dostęp tlenu
Uwaga wodą nie wolno gasić
:
- Urządzeń elektrycznych pod napięciem,
- Nagrzanych maszyn i konstrukcji stalowych,
- Płynów łatwopalnych
- Karbidu, sodu, potasu oraz innych ciał, które z wodą wydzielają gazy łatwopalne
- Ciał palących się w wysokiej temperaturze poprzez żarzenie

Piasek-
to materiał skuteczny w odcinaniu dostępu powietrza , zapobiega rozpryskom oraz zmniejsza promieniowanie cieplne.


Uwaga piaskiem nie wolno gasić :

płynów łatwopalnych, maszyn i urządzeń precyzyjnych

Jak poprawnie przeprowadzić ewakuację ?
Statystyki pożarowe
Oliwia Jasienków
Piana gaśnicza
- odizolowuje palący się materiał od tlenu i go schładza, umożliwia gaszenie cieczy np. benzyny, oleju napędowegoUwaga pianą gaśniczą nie wolno gasić:
sodu, potasu, karbidu itp.
Dwutlenek węgla
- oziębia palący się materiał, nadaje się do gaszenia gazów i cieczy palnych, farb, lakierów, rozpuszczalników, benzyny, można nim również gasić urządzenia elektryczne pod napięciem.
Uwaga dwutlenkiem węgla nie wolno gasić:
materiałów wybuchowych, mas plastycznych, sodu, potasu, wapnia, magnezu, tytanu, folii nitrocelulozowych
W pierwszej kolejnośći ewakuujemy osoby z pomieszczeń najbardziej zagrożonych
Nastepnie ewakuujemy osoby z najwyższych kondygnacji
Ludzi należy kierowac zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi
Koniec, dziękuję za uwagę :)
Full transcript