Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uitvoering jaarplan 2014

No description
by

Kees OL

on 7 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uitvoering jaarplan 2014

Integrale en strategische benadering:


Uitdragen integrale benadering
Intensiveren samenwerking
Binnen NL-overheid:

Interdepartementale samenwerking op de thema's, voorbeelden:
One Water Vision/Internationale Waterambitie,
Intdept. team Voedselzekerheid,
Klimaat: Team NL

Wederzijdse detachering IenM-EZ-FIN-BZ-medewerkers

Strategische samenwerking met RVO op energie


Trilaterale samenwerking

DME-brainstorm in voorbereiding: ideeën/mogelijkheden/beperkingen.

met private sector
PPP's, voorbeelden
Fonds Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid, Zero Hunger Challenge, WEF New Vision for Agriculture, kennisagenda

Fonds Duurzaam Water, AKVO, Aqua for All, Water Grand Challenge,

Doorstart SESA ETC/Phillips

enz.

Test voorbeeld

Van uitvoerder naar aanjager
Rob Verheem
Commissie MER
Heleen de Conick
Klimaatexpert
Titia Wouters
UNESCO-IHE
Petra Hellegers
Wageningen UR
Niels Vlaanderen
Ministerie IenM
Nico van der Linden
ECN
Ondersteuning van de posten
Klimaat: WRI-detachant – bijeenkomst Nairobi

Sustainable Development Unit/Cie MER

WUR-CDI

Decentrale inzet waterexperts via Water-OS/RVO

Inzet (6 wk) Pim van der Male in Rwanda, opzetten waterprogramma
Gender

Gender en klimaat
Gender sensitief beleid onderdeel Green Climate Fund,
GEF-actieplan Gender.

en voedselzekerheid
Voorbeeld Boer(inn)en in beweging, nutrition, vrouwelijk (agrarisch) ondernemerschap.

en water:
WASH-focus op meisjes op scholen/hygiene

Communicatie
Facebookpagina


Twitter
Deelname DME-ers in pool 'in gesprek met BZ'
Online consultatie kamerbrief VZH
Film geothermie Indonesië bij lancering PPP geothermie in Indonesie

Evenementen
Vooruitblik:
Voorbereiding (Jaarlijkse) conferentie ‘Planetary Security’ in Vredespaleis in 2015, relatie klimaat en veiligheid

Klimaattop Parijs

Pledging conference GCF? In Dld/NL?

Seminar Polair beleid n.a.v. AIV-advies

Voorbereiding grondstoffenseminar begin 2015
Budgetten voor 5 thema's
Bezuinigingen budget 2014:
Art. 2.1 VZH -..-..-15 = 299 mln

2.2 Water -5-50-5 = 162 mln

2.3 Klimaat, energie, grondst., duurzame ontwikkeling
-20-100-10 = 84 mln


Stand uitputting centraal budget 2014: 50%


Nieuwe directie, nieuwe naam
Hervorming DME: werk in uitvoering!

4 Themaclusters: voedselzekerheid, water, klimaat, grondstoffen en energie

4 Multidisciplinaire teams voor thema overstijgende zaken:
Duurzame voorzieningszekerheid
Inclusieve groene groei
Governance
Partnerschappen

Collegiaal MT, integrale verantwoordelijkheidWij allen, ..
Daarnaast inzet van
AMDO
Gezanten
SBA
E-cursussen water, voedselzekerheid, klimaat

MoMo

Innovatief Klimaatfonds

Innovation Lab

Water Grand Challenge, road show in NL

Mekong Delta Plan opent deuren voor agribusiness

MoU Litium Bolivia-NL

VZH challenge funds
Kennisuitwisseling: Gast aan tafel, een greep ..
Goal 2 '
End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable growth'

Goal 6 '
Ensure availability and sustainable management of water en sanitation for all
'

Goal 7 '
Ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all
'

Goal 11 '
Make cities and human settlement inclusive, safe, resilient and sustainable'

Goal 13
'Take urgent action to combat climate change and its impacts
'

Goal 16 '
Protect, restore and promote sustainable use of ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt/reverse land degradation and halt biodiversity loss
'

Sustainable Development Goals:
Communicatie concrete resultaten richting publiek:

Enkele tussenstanden:

6.9 mln mensen toegang tot drinkwater +teller
(doelstelling is 25 mln in 2018)

10.8 mln mensen toegang tot sanitatie
(doelstelling is 25 mln in 2015)

14 mln mensen toegang tot moderne energie
(doelstelling was 15 mln in 2015)

Totale pledge Green Climate Fund .. USD
(target 15 mrd USD)

....

!!!!!
Water Global Practice:

Op verzoek Wereldbank samenwerking met NL watersector bij vormgeving/uitvoering van haar nieuw beleid

Hiermee NL invloed op waterbeleid en leningen-portefeuille Wereldbank,
vergroten betrokkenheid/kansen NL bedrijven
multilaterale samenwerking:
Detachering Duitse Amb. medewerker
Van
silent
naar
active

partnerships
:
EnDEV/BMZ, DGOS, Water Grand Challenge/USAID/SIDAWRI: detachering, ondersteuning posten klimaat
Cie MER: DSU
Climate and Development Knowledge Network
WUR

Marijke Langeveld
Ministerie EZ
met andere overheden
met kennisinstellingen
Duurzaamheids-IPG's

Geopolitiek, armoedebestrijding en handel

Speerpunten voedselzekerheid en water
Klimaat
MOEIZAAM!
MoMo
Football 4 Water NED-GHA
Battle
of the
Beaches

Communicatie concrete resultaten
Doel
Drinkwater
Sanitatie
Energie
25 mln (2018)
25 mln (2015)
15 mln (2015)
6.9 mln
eind 2013
10.8 mln
eind 2013
14 mln
Green Climate Fund
15 mlrd USD
WRI: detachering, ondersteuning posten klimaat
Cie MER: DSU
Climate and Development Knowledge Network
WUR
met kennisinstellingen

Inzending film geothermal Lausanne
Full transcript