Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hjemmets betydning for barnets sprog

No description
by

Nynne Thorup Horn

on 16 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hjemmets betydning for barnets sprog

Indhold
Sprogvurderingerne af 3- og 5-årige
Hvad siger forskningen om den tidlige sprogtilegnelse?
Overordnede resultater af sprogvurderingerne i Torsted
Hvordan kan vi forældre styrke barnets sprog i hverdagen?
Udfordringer
Gruppedrøftelse
Aftenens oplæg
Hvad siger forskningen om den tidlige sprogtilegnelse?
Sprogvurderingerne i Torsted
Sprogvurderinger
Forældremøde i Torsted
Onsdag den 17. juni

Hjemmets betydning for barnets sprog
v/ Nynne Horn, sprogkonsulent i Tværgående Enhed for Læring
Stort kommunalt fokus på den tidlige sprogtilegnelse
Systematiske sprogvurderinger af alle 3- og 5-årige
Høje forventninger til personalets viden og kompetencer vedr. børns sprog
Uddannede sprogvejledere i alle dagtilbud
Krav om lokale handleplaner for sprog og skriftsprog
Hvad tester vi i en sprogvurdering?
1. Barnets produktive talesprog
Ordforråd (leksikalitet)
Historiefortælling (syntaks)
Ords endelser (morfologi)
2. Barnets receptive talesprog
Sprogforståelse
3. Barnets lydlige kompetencer
Evne til at udtale fonemer
Evne til at skelne mellem fonemer
Evne til at rime
Bogstavkendskab
Hurtig navngivning
4. Barnets kommunikative kompetencer
Kommunikative strategier
Ordforrådet er en væsentlig
forudsætning for senere læring
Sammenhæng mellem ordforråd og resultat i national test i læsning i 6. klasse
Sammenhæng mellem ordforråd og resultat i national test i læsning i 6. klasse
(Bleses, Makransky, Dale, Højen, Ari & Vach, indsendt)
(Bleses, Makransky, Dale, Højen, Ari & Vach, indsendt)
Sammenhængen mellem størrelsen af ordforrådet og social klasse
(Hart & Risley, 1995)
Hvordan kan vi styrke barnets sprog i derhjemme?
Udfordringen
Krævende arbejdstider
Pendlerlivet
Hverdagens rutiner
Fjernsyn og iPads
Sammenligning med de kommunale resultater
Neptun
Horsens Kommune
Hvorfor er resultaterne i det produktive talesprog så lave?
til trods for.....
Sammenligning med de kommunale resultater
Torsted
Horsens Kommune
Sammenligning med de kommunale resultater
Resultatet blandt de 3-årige i Torsted
Hvordan klarer børnene fra Torsted sig i børnehaveklassen?
Stort behov for en fokuseret indsats
Torsted
Horsens Kommune
Sammenligning med de kommunale resultater
Hvorfor er resultatet så lavt i det produktive talesprog og de lydlige kompetencer?
Resultatet blandt de 5-årige i Torsted
De 3-åriges resultater i de 9 enkelte tests
Torsted
Horsens Kommune
Torsted
Horsens Kommune
Mange kvalitetsfulde og understøttende samtaler i hverdagen
Kvalitet?
Inddrag barnet i mange samtaler
Stræb efter mindst 5 turtagninger
Stil autentiske spørgsmål
Understøttende?
Følg barnets interesse
Brug åbnende spørgsmål
Vent på barnets svar
Udvid barnets ytringer
Forklar nye ords betydninger
www.sprogpakken.dk
Dialogisk læsning
Hvorfor?
En hyggelig stund med masser af nærvær og fællesskab
God kilde til mange understøttende kvalitetssamtaler
Børn der får læst højt hver dag har et større ordforråd
Børn der får læst højt hver dag bliver selv bedre læsere
Skriftsproget indeholder mange flere nuancer og større sproglig kompleksitet end talesproget
Nyeste forskning peger på vigtigheden af bøgernes tilstedeværelse i hjemmet
Dialogisk læsning har langt større effekt end traditionel højtlæsning
Hvad er dialogisk læsning?
Barnet inddrages som en aktiv medfortæller af historien
Man snakker om bogen før man læser den
Man snakker meget om bogens billeder
Hver gang man støder på et nyt ord, stopper man op og snakker om ordets betydning
Efter læsningen snakker man også om historien
Forsøg at anvende de nye ord i andre sammenhænge
(En del af) Løsningen
Hav fokus på samtalen i hverdagsrutinerne
Inddrag barnet i flere af rutinerne
Gør jer bevidste valg om brugen af fjernsyn osv.
Gør læsningen til et fast dagligt ritual
Skær ned på mængden af aktiviteter
Orientér jer om de sproglige aktiviteter i vuggestuen eller børnehaven og "tag dem med hjem"
Gruppedrøftelse
Drøft i mindre grupper:
Hvad er I blevet særligt optagede af eller opmærksomme på?
Hvordan kan vi som forældre styrke vores børns sprog?
Hvilke udfordringer oplever vi?
Hvordan kan vi overkomme udfordringerne?
Etc.
Resultatet opgøres i point på en skala fra 0-100
Barnet "placeres" i en indsatsgruppe
Hvor kan vi finde mere viden og inspiration?
Kommunens hjemmeside for sprog og skriftsprog
www.handleplanforsprogogskriftsprog.com
www.sprogpakken.dk
Bogen "Dit barns sprog"
af Helle Bylander og Trine Krogh
Overskuelig bog med viden om og inspiration til forældre til de 0-6-årige
Full transcript