Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Úvod do filosofie

No description
by

Jan Hábl

on 16 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Úvod do filosofie

Úvod do filosofie
Antika
Středověk
Novověk
Základní kapitoly filosofie
Jak to, že cokoli jest?
Jak to, že jsem? Kdo jsem?
Co mohu vědět?
Co mám dělat?
V co mohu doufat?
Metafyzika (ontologie)
Antropologie
Epistemologie (noetika)
Etika (praktická fil.)
Filosofie náboženství
Filosofie začíná údivem
Jak to, že cokoli jest?
Jak to, že jsem?
Co mohu vědět?
Co mám dělat?
V co mohu doufat?
Metafyzika
Fil. náboženství
Etika
Epistemologie
Antropologie
Metafyzické otázky Antiky
1. Jaký je vztah mezi bytím a
jsoucnem?
3. Je bytí hmotné nebo nehmotné?
Platón: svět stínů a idejí
Aristoteles: látka a forma
4. Je bytí účelné či nikoliv?
Epikúros: atom. determinismus
Aristoteles: teleolgie
Antropologie
Je důležitější
tělo nebo duše?
Kdo jsem?
Zoon logon echon
Zoon politikon
Kalokhagatia
Platon: dualita
hmotného a nehmotného
Epistemologie
1. Presokratické období
2. Sokrates
Probouzení racionality
3. Platon
Anamnésis
4. Aristotelés
Logika
"Mírou všech věcí je člověk."
"Zemřít za císaře, bohy a Řím je krásné."
moudrost, spravedlnost, mírnost, statečnost
prudentia, iustitia, temperantia, fortitudo
Kardinální ctnosti:
Etika
Platon:
Daimonion
Aristoteles:
Eudaimonia
V co mohu doufat?
Čili fil. náboženství
V odměnu bohů
pozemskou
posmrtnou
Vrchol antiky: postupná ateizace
Metafyzika
Mytopoetika
Odkud vše, co jest?
Esence předchází existenci
Jaká je povaha bytí?
Creatio ex nihilo: Bůh
Dobrá, pravdivá a krásná
Co je skutečné?
5. Mají (jsoucí) věci podstatu?
2. Je bytí trvalé nebo proměnlivé?
Jsoucno se účastní
na bytí
esence vs. akcidence
Strom vs. odmocnina
Antropologie
Ontologicky dobrý
Morálně špatný
Epistemologie
Jaké jsou spolehlivé zdroje poznání?
Makrokosmos - svět
Mikrokosmos - člověk
Extrakosmos - zjevení Písma
Jakou metodou nalézt pravdu?
Scholastickou
Etika
Dobré = ctnostné
Ctnostné = zbožné
Zbožné = dobré
Bůh a dobro jsou jedné podstaty
V co mohu doufat?
Věčná
Spása
Věčnost
Bůh je mrtev
Konec metafyziky
Kdo jsem?
Racionální a autonomní vládce vesmíru
Epistemologie
Věk páry a rozumu
Sapere aude
Cogito ergo sum
Noumenon vs. fenomenon
Korespondenční teorie pravdy
Dobrý ontologicky
Dobrý morálně
Empirický pozitivizmuss
Etika
Ne-metafyzické teorie:
I. Kant: kategorický imperativ
T. Hobbes, J.Locke: teorie sociálního kontraktu
J. Bentham, J.S.Mill: utilitarismus
J. P. Sarte: existenicální etika
J. Fletcher: situační etika
D. Hume: emotivizmus, etika citu
A) Optimistická varianta:
Kdo jsem?
B) Pesimistická varianta:
vedlejší produkt náhody a času
Špatný ontologicky
Špatný morálně
V co mohu doufat?
Pokrok humanity
Lepší zítřky
Ráj na zemi
nikoliv na nebi
Obrat k subjektu: Subjektivizmus
Postmoderna
Metafyzika
Bytí žádný smysl nemá
Antropologie
Člověk žádný smysl nemá
Epistemologie
Všchno je relativní
Žádná pravda neexistuje
Pravdu má mocnější
Svoboda je iluze
Pravda je neproblematicky poznatelná
Etika
Pojmy dobra a zla jsou:
Půjdu tak daleko, kam mi to ti druzí dovolí
V co mohu doufat?
relativní
subjektivní
situační
Prázdnotu každý zaplňuje podle svého gusta
Herakleitos: mění Parmanidés: nemění
Zénón z Eleje: aporie
čili pouze v sebe
existence předchází esenci
Spor realistů a nominalistů
Etický konstruktivizmus, relativizmus, pragmatizmus
Metanrativní schéma
Metafyzická
dimenze reality
Fyzická
dimenze reality
příběh
Všednodenní identita
Pedagogika
Instituce
Armáda
Kultura
Full transcript