Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

now

No description
by

Marina Mogila

on 31 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of now

Глобальні проблеми
світу Збереження миру Екологічна проблема Забруднення
гідросфери Економічна проблема Продовольча Реалії сьогодення такі, що тенденції виникнення воєнних конфліктів в світі і регіонах не тільки не зменшуються, а навпаки - зростають. Історичний досвід показує, що за останнє десятиріччя з 1990 по 1999 рр. на планеті відбулося більше як 50 конфліктів, у яких більше ніж в 40 випадках застосовувалась воєнна сила. "Гарячі точки" Всього у другій половині двадцятого-на початку двадцять першого сторіччь збройні сили світової спільноти в бойових діях по припиненню різних конфліктів застосовувались у 120 країнах. Основними причинами виникнення конфліктів є політичні, економічні, територіальні та інші. політичні
конфлікти етнічні
конфлікти расові конфлікти релігійніконфлікти Міжнародний
тероризм Тероризм - це одне з найбільш руйнівних елементів злочинності держави й суспільства. Прояви тероризму тягнуть за собою масову кількість людських жертв, руйнують духовні, матеріальні, кільтурні цінності, які неможливо відтворити століттями. Для людей, груп, організацій, тероризм став засобом вирішення питань. Тероризм належить до того виду злочинності де жертвами можуть стати невинні люді. Демографічна
проблема Демографічна проблема нині полягає в стрімкому зростанні населення в країнах, що розвиваються, і в загрозі депопуляції, тобто перевищення кількості померлих над кількістю народжених, в економічно розвинених країнах. У наш час найгостріша демографічна ситуація склалась в країнах, що розвиваються. У більшості країн Азії, Африки, Південної і Центральної Америки населення подвоюється за кожні 20-30 років. Стрімке зростання населення - одна з причин існування великої армії безробітних і бездомних. Понад 1 млрд людей у світі постійно недоїдають. Щоб попередити можливі демографічні катастрофи, уряди більш як 100 країн почали реалізовувати програму планування сім'ї.
Населення планети перестане рости лише за умови, що в кожній родині буде не більше трьох дітей. Забруднення як повітря, так і водного середовища відбувалося на протяг всієї історії людства: люди споконвіку використовували будь-яку річку як стічну канаву. За останні десятиліття більшість річок і озер миру були перетворені на стічні канави і відстійники нечистот. Не дивлячись на хороші каналізаційні системи і гігантські поля зрошування. Небезпека забруднення води в тому, що людина взначній мірі складається з води і щоб залишатися людиною, вона повинна пити воду, яку в більшості міст планети важко назвати придатною для пиття. Забруднення
атмосфери Атмосфера завжди містить певну кількість домішок, котрі зумовлюються природними та антропогенними джерелами. Природні забруднювачі бувають розподіленими, наприклад, випадання космічного пилу, або короткочасними стихійними, наприклад, лісові та степові пожежі, виверження вулканів тощо. Рівень забруднення атмосфери природними джерелами є фоновим. Соціальна проблема Недостачу в продуктах харчування людство відчувало завжди. Із середини XIV ст., коли розвинулася торгівля, вдосконалилося транспортування і зберігання зерна, забезпечення продуктами поліпшилося. Та глобальна продовольча проблема залишилася. Уперше про неї заговорили у 30-х роках XX ст. після штучного голодомору в Україні (1932-1933 рр.), організованого комуністичним режимом, коли вмерло до 6-7 млн. українців. Представники планової економіки доказували, що проблему голоду загострюють розвинені країни світу і що її можна вирішити шляхом "справедливого розподілу продуктів харчування". Пояснення продовольчої проблеми у країнах, що розвиваються, теж не має під собою твердого ґрунту, щоб назвати "демографічним вибухом", бо, наприклад, китайці проблему забезпечення населення продуктами харчування частково вирішили шляхом реформування сільського господарства. Таким чином, продовольча проблема має всі підстави для її вирішення. Ця проблема повинна зводитися не до зменшення кількості населення, а до впровадження економічних реформ, перш за все в країнах, що розвиваються. Сировинна Провідною сировинною проблемою сучасного світу на глобальному рівні виступає ресурсозабезпеченість світового господарства в цілому. На регіональному рівні найгострішими проблемами стали нерівномірність територіального поширення окремих видів ресурсів та неоднакова ресурсомісткість національних економік. Легко переконатися, що найбільшими природними ресурсами володіють країни-гіганти з величезними територіями. А невеликі країни, якщо і виділяються багатством якогось виду природних ресурсів (наприклад, країни Перської затоки багаті нафтою), то зовсім не їхньою різноманітністю. Ось чому за ресурсозабезпеченістю з певною долею умовності країни можна поділити на три групи:
Ресурсонадлишкові країни (Росія, Канада, Австралія).
Ресурсозабезпечені країни (США, Китай, Бразилія), які також володіють значними природними ресурсами, але все ж таки змушені імпортувати деякі з них.
Ресурсонедостатні країни. Таких переважна більшість (Японія, Італія, Південна Корея, Тайвань). Як правило, вони сильно відстають від країн перших двох груп як за величиною, так і набором природних ресурсів, тому задовольняють свої потреби за рахунок світового ринку. Енергетична Паливно-енергетична система - складний міжгалузевий комплекс видобутку й виробництва палива та енергії, їхнього транспортування, розподілу й використання. До складу цієї системи входять паливна промисловість (нафтова, газова, вугільна, сланцева, торфова) та електроенергетика, які тісно пов'язані з усіма галузями господарства. Переважна частина запасів твердого органічного палива та урану розташована на території промислово розвинутих країн, а ресурси нафти і гідроенергії - передусім у країнах, що розвиваються. Масове використання викопного палива - нафти, вугілля, газу завдає збитків природі і здоров'ю людини через викиди, що містять важкі метали, двоокис сірки, окис азоту та інші шкідливі речовини. Необхідність подолання відсталості країн, що розвиваються, збільшення населення в них вимагає швидкого розвитку енергетики, зростання енергоспоживання. Ось заходи, що дозволили б переламати негативні тенденції у сфері енергетики:
- підвищення ефективності використання енергії (за нинішнього рівня техніки можна зменшити сумарне споживання енергії на 35-45%);
- зменшення шкідливих викидів в атмосферу завдяки новим технологіям очищення відпрацьованих газів;
- зміна структури паливно-енергетичного балансу через розвиток альтернативної енергетики;
- вжиття заходів для сповільнення темпів росту населення.
Full transcript