Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HE1617_5.,6. eta 9. gaiak

NUP 1617
by

nora nora

on 7 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HE1617_5.,6. eta 9. gaiak

HEZKUNTZA
ERAKUNDEAK
16.17
1go seihilekoa
Nora Salbotx Alegria
HEZKUNTZA BEREZITIK HEZKUNTZA INKLUSIBORA.
1.Etengabeko Hezkuntzaren bilakaera historikoa.Etengabeko Hezkuntza motak eta ikuspegiak.
2.Egungo paradigma: bizitza osoko ikaskuntza. Nazioarteko erakundeen ekarpenak. Inplikaturiko erakundeak.
3.Helduen Hezkuntzaren bilakaera historikoa.
4.Helduen Hezkuntza LOEn.
5.LOEtik LOMCEra
6.Proposamen teorikoak: Paulo Freire.
1. Etengabeko Hezkuntzaren bilakaera historikoa. Etengabeko Hezkuntza motak eta ikuspegiak.
•Hezkuntza eskola adinetik harat zabaltzearen aldeko ideia antzinakoa da.
“Todos los domingos el maestro dará una conferencia pública a la que asistirán los ciudadanos de todas las edades. Consideramos esta institución como un medio de ofrecer a los jóvenes aquellos conocimientos necesarios que no han podido formar parte de su primera educación”.
•Condorcet, Frantziako Batzar Nazionalari egindako txostenean (1792), iraultza betean, sorburu bat planteatu zuen.
NICOLAS CONDORCETEKO MARKESA (1743-1794)
•XX. mendearen lehen erdia
*Helduen Hezkuntza hasten da
*I. Mundu Gerratik aurrera kontzeptu horren inguruan mugimendu politiko bat sortu zen:
»Giza eskubideak emakumezkoei zabaltzeari buruzko eztabaida.
»Langile-klasea.
*Kontzientzia berri bat sortzen da:
–Hezkuntzak ezin du elite baten ondarea izaten jarraitu.
–Ezta adin tarte kronologiko batera murriztu ere.
*Krisi ekonomiko larriaren eta II. Mundu Gerraren ondorioz proposamen horiek ahaztu egin ziren.
70etako hamarkadatik aitzinera
*Etengabeko ikaskuntzaren ideia eremu politikoan eragin handikoa izaten hasten da.
*Ideia nagusi bat: Hezkuntza sistemen erantzuna, zegoen bezala, ez zen nahikoa.
*Garai hartako eztabaidak espezialisten eremura mugatzen ziren.
*Eztabaida nazioarteko erakudeetan ere eman zen, UNESCOn eta ELGAn (OCDE), esate baterako.
hortik aurrera,
bi ikuspegi
ikuspegi humanista
ikuspegi ekonomizista
Faure (Aprender a Ser, 1972) eta UNESCO
OCDE
Giza errealizazioa HEZKUNTZA SISTEMEN
• malgutasunaren
• sarrera zabaltzearen
• gai berrien …BIDEZ
Giza kapitalaren teoria.
Lan indar eraginkorragoaren hornidura.
Zertarako? Lehiakortasun ekonomikoa handitzeko eta bizitza-maila hobetzeko.
paradigma aldaketa bat ekartzen du:
hezkuntza eredu tradizionala gainditu eta eredu alternatibo bat proposatzen da,non
Gizarte Hezitzailea
ren kontzeptuaz hausnartzera gonbidatuko zaigun (Faure, 1989, Delors, 1996). Gizartea ikasteko eta norberaren gaitasunak garatzeko
aukera
bezala ikusten dute autore hauek, are gehiago IKTek indarra hartzen ari zuten garaia izaki.
Delors Txostenak (1996) kontzeptu hori proposatzen du:“Hezkuntza: altxor ezkutua”
•Agindu demokratiko gisa.
•Giza garapenari zuzendua.
•Kohesio sozialari zuzendua.
•“Herri planetarioa” sortzeko
*Solidarioa
*Kulturanitza
*Inklusiboa
*Askatzailea


hauetatik bi kontzeptualizazio eratorriko dira:
BIZITZA OSOKO HEZKUNTZA
BIZITZA OSOKO IKASKUNTZA
Hezkuntza-errealitateari modu mugatuago batean ekiteko eskatzen du:
•Derrigorrezkoaren ondorengo prestakuntzara mugatuz (formación postobligatoria)
–Planteamendu globaltzailea prozesu ekonomikoetan.
–IKT-en (Informazio eta komunikazio teknologiak) bidezko aldaketak.


–Aldaketa sozial eta kultural sakonak.
–Aldaketen abiadura eta horrek suposatzen duena maila pertsonalean, sozialean eta lanari dagokionez.
–Aberastasunak, garapenak eta etorkizunean arrakasta izateak ezagutza duela iturri onartzeko beharra.
-Industrializaziotik ezagutzaren gizartera pasatu gara.

JAKIN, EGITEN JAKIN, IZATEN JAKIN ETA ELKARBIZITZEN JAKIN GAITASUNETAN OINARRITUTAKO EREDUA
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1417
http://beijing20.unwomen.org/es/get-involved/quiz/education
•Egoera
•Kontuan hartu beharreko bi alderdi:
•Etengabe ikasteko gaitasuna gure bizitzari buruzko erabaki egokiak eta libreak hartzeko.
OCDE, 1998:
“No hay otro desarrollo sostenible que aquel que se deriva de lo que una empresa (sociedad, sujeto) sabe, de cómo utiliza lo que sabe y de la rapidez con que puede aprender cosas nuevas”.
(educación permanente)
(aprendizaje permanente)
2.Egungo paradigma: bizitza osoko ikaskuntza. Nazioarteko erakundeen ekarpenak. Inplikaturiko erakundeak.
Las modificaciones de los tres artículos son las siguientes:

LOE. Artículo 66. Objetivos y principios.
Se añade el apartado h) al punto 3, introduciendo objetivos relacionados con el mundo de la empresa.

3. La educación de personas adultas tendrá los siguientes objetivos:

a) Adquirir una formación básica, ampliar y renovar sus conocimientos, habilidades y destrezas de modo permanente y facilitar el acceso a las distintas enseñanzas del sistema educativo.

b) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones.

c) Desarrollar sus capacidades personales, en los ámbitos expresivos, comunicativo, de relación interpersonal y de construcción del conocimiento.

d) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática.

e) Desarrollar programas que corrijan los riesgos de exclusión social, especialmente de los sectores más desfavorecidos.

f) Responder adecuadamente a los desafíos que supone el envejecimiento progresivo de la población asegurando a las personas de mayor edad la oportunidad de incrementar y actualizar sus competencias.

g) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como analizar y valorar críticamente las desigualdades entre ellos.

LOEtik LOMCEra
Oraindik irizpide terminologikoen eza.
•Hitz desberdinak, bakoitzak oinarrian ikuspegi bera duelarik.
–Etengabeko prestakuntza (langileen hobetze profesionala)
–Heziketa errepikaria (lan aldietan tartekatutako eskolatzea)
–Helduen hezkuntza (pertsonen adinaren arabera definituta eta mugatuta)
–…
•Erabiliko dugun terminologia: Etengabeko Hezkuntza
–LOEk eta Europar Batasunak erabiltzen dutena.
– Ondoko bi joerak bat egiten ditu:
•Bizitza osoko hezkuntza (Delors).
•Bizitza osoko ikaskuntza (tradizio anglosajona (Long Live Learning, LLL).
•Europako Kontseiluaren 2002. urteko Ebazpena.
–Etengabeko hezkuntzak eskolaurretik erretiroa eta geroko aldira arteko hezkuntza jaso behar duela.
–Ikaskuntza formala, ez-formala eta informalaren espektro osoa jaso behar duela.
–Bizitzan zehar izan ahal den edozein ikaskuntza jarduera dela.

•Jacques Delors-ek azaltzen du “La educación o la utopía necesaria” artikuluan.
–DELORS, J. eta besteak (1996): La educación encierra un tesoro. Madrid, Santillana/Ed. UNESCO. Aprender a ser" puso en luz la necesidad de estimular el desarrollo de los procesos de pensamiento: solo se puede acceder a los datos a través de una mente entrenada para ello, estimulada por la curiosidad y por la necesidad de encontrar soluciones a los problemas que plantea el entorno.
–“Imajinatu bakoitza aldizka hezitzailea edo ikaslea den gizartea”.
•Hau izango litzateke benetako Etengabeko Hezkuntza.
–Honek hezkuntza-gizartera eramaten gaitu.
Nafarroa; etengabeko hezkuntzan inplikaturiko erakundeak
Erakunde formatiboak
: irabazi-asmorik gabeko erakundeak dira, jardun semi-publikoa luketenak, izan ere, erakunde publikoen aldetik dirulaguntzak jasotzen dituzte (industria elkartea, sindikatu zenbait...
Lanbide tailerrak
: ikasketak bukatu ez dituzten gazteak hartzendituzte eta lan kualifikazio bat ematea izaten ohi dute helburu. Irabazi-asmorik gabeko elkarteek kudeatzen ohi dituzte.
Akademia pribatuak:
formakuntza ikastaroak eskaintzen dituzten irabazi asmodun erakunde pribatuak. Ez dituzte dirulaguntza publikoak jasotzen.
Institutu politeknikoak
: Lanbide Hezikeako formakuntza eskaintzeaz gain, INEMekin batera ikastaroak antolatzen dituzte.
Kulturetxe eta gizarte bilguneak:
Udalen eskuetan egoten dira eta ikastaro ezberdinak antolatzen dituzte.
Gizarte erakundeak:
Beraien lehen helburua helduen etengabeko hezkuntz aian gabe ere, jarduera hezitzaileak antolatzen ohi dituzten herri taldeak dira: auzo elkarteak, kultur taldeak...
Pertsona Helduen Oinarrizko Hezkuntzako Ikastetxe Publikoak (CPEBPA):
Helduei oinarrizko ikasketak emateko administraziopeko ikastetxeak.
Guraso Elkarteak:
guraso eskolen bitartez betetzen dute funtzio hau.
Hauetaz gain, Etengabeko Hezkuntza eskaintzen dute honako erakunde publikoek:
Hizkuntza Eskola, UNED, NUP, MECCD, SEN

-mujeres víctimas de violencia de género,
-personas desempleadas beneficiarias del Programa PREPARA,
-personas perceptoras de Renta de Inclusión Social o que hayan agotado dicha prestación,
-personas en situación o riesgo de exclusión social,
-personas con discapacidad,
-parados de larga duración
-jóvenes desempleados menores de 30 años,
-sectores en crisis.
Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren web orrialdean Helduen Hezkuntzako programa hauei buruzko informazioa bilatu:
1.- Aula Mentor. Zer ikastaro eskaintzen dituzte?
2.-NUPeko Aula de la Experiencia
3.-UNED cursos en abierto

3.Helduen Hezkuntzaren bilakaera historikoa.
Helduen adina ez zen hezkuntzako eremu gisa hartu estatu nazionalak sortu arte
–Hiritarrak prestatzeko premia (Condorcet).
•Hezkuntza sistemak eratzean helduak sistematik kanpo gelditu ziren.
–Erantzun pobrea: helduentzako saioak umeentzako ziren eskoletan eta umeentzako zeuden maisu-maistrekin.
•Espainian
–Legalki, 1838 Araudian.
–Garapen-hasiera: 1860. urtetik aurrera, Moyano Legea (1857) eta gero.
•Momentu hartako helduari buruzko kontsiderazioa eta gaur egungoa oso ezberdinak
–Derrigorrezko eskolatze adina gainditu duten pertsonak: XIX. mendean, 9 edo 10 urte; XX. mendearen hasieran: 12 urte.
–Gaur egun ere herrialde ezberdinenetan “heldutasun” kontzeptu ezberdina.
•1945. urtetik aurrera gertatzen dira.
–II. Mundu Gerraren ondoren Europako berreraikitzea.
•Populazioa prestatzeko premiak handiagotzen dira
–Hiritarren prestakuntza akademikoaren eskaera
•Ez jasotako oinarrizko formakuntza osatzeko.
•Erakunde berrien sorrera: hezkuntza ireki eta urrutiko hezkuntzako ikastetxeak.
–Ekoizpen sistemetan aldaketak
•Eguneratzea edo lanbide-birmoldaketa.
•Lanbide Heziketa martxan jartzen da, gaur egun ulertzen dugun bezala.
pausu garrantzitsuak helduen hezkuntzan
*1794/97ko Nafarroako gorteek Merindade bakoitzeko buruan Marrazketako eskola bat eratzea gomendatzen dute.
– Gauez, doakoa, gazteentzako.
*1860: Moyano legean aurreikusten diren helduen eskolak ezartzen dira.
–Tokia: “Frantzisko Deuna” eskolak.
–Gaueko ordutegia: martxora arte 6-8; gero 7-9.
–Irakurmena, idazmena, aritmetika, sistema metrikoa eta marrazketa linealaren hastapenak.
*I. Errepublika
–Jadanik ez zen derrigorrezkoa maisuentzat helduei irakastea.
–Helduei irakasteko aukera maistrei irekitzen zaie.
–Helduen eskolak gehitzen dira: 1933. urtean Nafarroan 448 zeuden.
–Militarren jaikialdiak berrikuntza hori eta beste batzuk moztu zituen.
*Frankismoa
–Errepublikako eginahala ezabatuta, ekimen berriak agertzen dira:
-Academia de Mutilados de Guerra (Gerrako Elbarrien Akademia), Sección Femenina de Falange (Falangeko Emakumezkoen Saila)…
–Frankismoaren ezaugarri ideologikoak direla eta, helduen instrukzio eta doktrinamendu esperientzia anitz daude:
-Alfabetatze kanpainak, Emakumezkoen saila…
-OSCUS (Obra Social y Cultural Sopeña Fundazioa) , Acción Católica (Ekintza Katolikoa), Centro Mariano
-Arte eta Ogibideen Eskola (marrazketakoaren oinordekoa).


Nafarroa; helduen hezkuntzaren historia
4.Helduen Hezkuntza. LOEtik LOMCEra.
Helburua, 66.1 artikulua

Hemezortzi urtetik gorako guztiei
–Beren garapen pertsonalerako eta profesionalerako
–Jakintzak eta gaitasunak eskuratzeko, eguneratzeko, osatzeko eta zabaltzeko aukera eskaintzea.

•Norentzako:
–Pertsona helduentzat
–Salbuespen gisa:
•Lan-kontratu bat duten hamasei urtetik gorako pertsonak.
•Hamasei urtetik gorako errendimendu handiko kirolariak.
–Etorkinentzat
•Gaztelania, hizkuntza koofizialak eta kulturaren oinarrizko elementuak ikasteko berariazko programak.
–Espetxeetan daudenentzat.
–Hezkuntza-laguntzaren berariazko premia dutenei arreta egokia.

LOE (2006) Helduen Hezkuntza, helburuak eta hartzaileak
Irakaskuntzak

–Oinarrizko hezkuntza: Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua lortu arte.
•Hasierako ikasketak: I eta II.
•Bigarren Hezkuntza
–Derrigorrezko irakaskuntzaren ondokoak:
•Batxilergoa
•Lanbide Heziketa

Ikastetxeak
–Ikastetxe arruntak eta berariazkoak
–Modalitateak
•Irakaskuntza presentziala
•Urrutiko irakaskuntza.
h) Adquirir, ampliar y renovar los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la creación de empresas y para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.
1. Talde txikian elkartu
2. Paulo Freireri buruzko informazioa bilatu: wikipedia, artikuluak, bideoak...
3.Freire sortutako kontzientizazioaren ideiaz informazioa bilatu. Zer da?
4. Zure apunteetara eraman ikasitakoa.
Paulo Freire (1921-1997)
ETENGANGABEKO HEZKUNTZA
ETA HELDUEN HEZKUNTZA

1. Lehen pausoak; eskola integrazioa
334/1985 ERRET DEKRETUA
CAPÍTULO VII

Educación especial.

Artículo cuarenta y nueve.

Uno. La educación especial tendrá como finalidad preparar, mediante el tratamiento educativo adecuado, a todos los deficientes e inadaptados para una incorporación a la vida social, tan plena como sea posible en cada caso, según sus condiciones y resultado del sistema educativo; y a un sistema de trabajo en todos los casos posibles que les permita servirse a sí mismos y sentirse útiles a la sociedad.

Dos. Se prestará una atención especial a los escolares superdotados para el debido desarrollo de sus aptitudes en beneficio de la sociedad y de sí mismos.

Artículo cincuenta.

El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá los medios para la localización y el diagnóstico de los alumnos necesitados de educación especial. A través de los servicios médico-escolares y de orientación educativa y profesional, elaborará el oportuno censo, con la colaboración del profesorado –especialmente el de Educación Preescolar y Educación General Básica–, de los Licenciados y Diplomados en Pedagogía Terapéutica y Centros especializados. También procurará la formación del profesorado y personal necesario y colaborará con los programas de otros Ministerios, Corporaciones, Asociaciones o particulares que persigan estos fines.

Artículo cincuenta y uno.

La educación de los deficientes e inadaptados, cuando la profundidad de las anomalías que padezcan lo haga absolutamente necesario, se llevará a cabo en Centros especiales, fomentándose el establecimiento de unidades de educación especial en Centros docentes de régimen ordinario para los deficientes leves cuando sea posible.

Artículo cincuenta y dos.

El Ministerio de Educación y Ciencia, en colaboración con los Departamentos y Organismos competentes, establecerá los objetivos, estructuras, duración, programas y límites de educación especial, que se ajustarán a los niveles, aptitudes y posibilidades de desenvolvimiento de cada deficiente o inadaptado y no a su edad.

Artículo cincuenta y tres.

La educación de los alumnos superdotados se desarrollará en los Centros docentes de régimen ordinario, pero se procurará que su programa de trabajo, utilizando métodos de enseñanza individualizada les facilite, una vez alcanzados los niveles comunes, obtener el provecho que les permitan sus mayores posibilidades intelectuales.
14/1970 LEGEA
ZEIN IZENDAPEN EZ DIRA ONARGARRI GAURKO EGUNEAN?
14/1970ko OHOko legearen VII. ataletik
A lo largo de las dos últimas décadas, se ha venido produciendo en el mundo un cambio de actitudes en lo que respecta a la atención social de las personas afectadas por problemas derivados de deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, que ha conducido en numerosos países a adoptar planteamientos y soluciones más acordes con la dignidad, necesidades e intereses de las mismas; planteamiento y soluciones que, por lo que se refiere al aspecto concreto de la atención educativa de dichas personas, y con vistas a su total integración social, de la que la integración educativa es el primer paso, han llevado a la inserción completa o parcial de aquéllas en el sistema educativo ordinario, facilitada o posibilitada a través de apoyos individualizados específicos, prestados por personal especializado; y sólo cuando las capacidades del sujeto no han permitido dicha inserción, se ha recurrido a su escolarización en Centros específicos.
1/1990 LEGE ORGANIKOA
1985a ondotik, Hezkuntza Ministeritzak urtero argitaratuko du Hezkuntza Bereziari buruzko planifikazio agindu bat; bertan azaltzen da zein irizpideren arabera aukeratuko diren Hezkuntza Bereziko Integrazio Programan parte hartu ahalko duten ikastetxeak.
1990ean gisako ikasleak dituzten geletan ratioa aldatzen da: 30etik 25era baldin eta ezaugarri hoiek dituen ikaslerik baden.
Formakuntza kurtso berezituak antolatzen dira maisu-maistra hoientzako.
Laguntza irakasle bat ezartzen da HHko 2 gelaka eta LHko 8 gelaka.
Integrazio Proiektua duten geletako maisu-maistren egonkortasuna (3 ikasturteko bermea).
helburuak
Hezkuntza Behar Bereziak zituzten ikasleak ikastetxe arrunteta eskolatzea.
Haien hezkuntza gaitasunak ahalik eta gehien garatzea.
Ikasle hauen behar espezifikoei erantzunen dieten Hezkuntza Proiektua garatzea.

CAPITULO V

De la educación especial

Artículo 36.

1. El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar dentro del mismo sistema los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos.

2. La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales se realizará por equipos integrados por profesionales de distintas cualificaciones, que establecerán en cada caso planes de actuación en relación con las necesidades educativas específicas de los alumnos.

3. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización y de integración escolar.

4. Al final de cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos con necesidades educativas especiales, en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha evaluación permitirá variar el plan de actuación en función de sus resultados.

Artículo 37.

1. Para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior, el sistema educativo deberá disponer de profesores de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, asi como de los medios y materiales didácticos precisos para la participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Los centros deberán contar con la debida organización escolar y realizar las adaptaciones y diversificaciones auriculares necesarias para facilitar a los alumnos la consecución de los fines indicados. Se adecuarán las condiciones físicas y materiales de los centros a las necesidades de estos alumnos.

2. La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales se iniciará desde el momento de su detección. A tal fin, existirán los servicios educativos precisos para estimular y favorecer el mejor desarrollo de estos alumnos y las Administraciones educativas competentes garantizarán su escolarización.

3. La escolarización en unidades o centros de educación especial sólo se llevará a cabo cuando las necesidades del alumno no puedan ser atendidas por un centro ordinario. Dicha situación será revisada periódicamente, de modo que pueda favorecerse, siempre que sea posible, el acceso de los alumnos a un régimen de mayor integración.

4. Las Administraciones educativas regularán y favorecerán la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.
2. Booth eta Ainscow-en inflexio-puntua: Index for inclusion. Bertze hezkuntza eredu bat posible da.
Hezkuntza Behar berezietatik Ikaskuntza Zailtasunetara
akuilu intelektuala
GIZARTE ANITZA
Aniztasuna da gaur egungo gizarte elkarbizitzaren egoeraren ezaugarria

GIZA ESKUBIDEAK unibertsaltasuna EKITATEA

HAUSNARKETA GAIAK

Normaltasuna
Pertsonak etiketatzea
Diskriminazioa
Desgaitasuna
Behar bereziak

Aniztasuna
Inklusioa
Justizia soziala
Ekitatea
Funtzionaltasun aniztasuna

3. Eskola inklusiboaren ezaugarriak
*DEFINIZIOA (1)
Hezkuntza inklusiboak aniztasunaren baloreetan oinarritutako hezkuntza ikuspuntutik lan egiten du irakaste-ikaste prozesua aberasteko.

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_3/mo3_el_index_for_inclusion.htm
*DEFINIZIOA (2)
Eskola inklusiboa guztiontzat den kalitatezko eskola bat da, bazterketarik egiten ez duena. Ikasle guztiak beharrezkoak dira, bakoitzaren desberdintasunak irakaskuntza prosezua aberasten dutelako. Eredu inklusiboan ikasle guztiak pertsonalki zein sozialki sustatzen eta garatzen dira. Denak dira gauza ikasteko eta denek ikasi behar dute, ahalmenaren arabera. Eskola inklusiboak beraz, hezkuntza integral bat eskeintzen digu, haurrak eduki akademikoak eta baloreak eskuratzen dituztelako, garapen sozial eta pertsonala indartuz.

IKUSPEGI INKLUSIBO BATEAN
ZER DIO INKLUSIOAK?
Denok dugu eskubidea eskolara joateko, eta hau gure ezaugarri eta premiei egokitu behar zaie.
Aniztasuna zerbait aberasgarri eta positibo moduan hartzen du, eta ez konpondu beharreko zerbait bezala.
“Denok ezberdinak izatea da normala”
Pertsona baten desberdintasunak, bere ezaugarrietako batzuk besterik ez dira izango.
Ez da bakarrik desberdintasunekiko errespetua, baizik eta desberdintasun hauek suposatzen duten dibertsitatea positiboki baloratzen duela.
Irakasle, ikasle nahiz familiek parte hartuko dute, komunitate bat sortuz.
Irakasle arrunt eta errefortzu irakasleek elkarrekin egingo dute lan espazio naturalean, ikasgelan.
Balore berrien transmisioa eskatzen du.
Hezkuntzaren berregituratze sakona eskatzen du eta beti egongo da garatzen, prozesu amaigabea baita.

4.Integrazioa vs. inklusioa
5.Eskola inklusiboa mundu inklusibo batean
1. Kultura inklusiboak sortu.

Kultura horiek, erabakiak gidatu eta irakasle, ikasle, familia eta komunitateko kide guztiek konpartitutako inklusio-balioak garatu behar dituzte. Hezkuntza-sisteman Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuari dagokio.

2. Politika inklusiboak landu.

Politika horiek, ikasle guztien eta bereziki zailtasun gehien dituztenen ikasketa eta partaidetza hobetu dadin, ikastetxearen gaitasuna areagotuko duten ikasketa eta parte-hartzea hobetu behar dute. Hori guztia Ikastetxearen Curriculum Proiektuan zehazten da.

3. Jarduera inklusiboak gauzatu

Ikasgelako eta eskolaz kanpoko jarduerek ikasle guztien partaidetza eragiten dutela ziurtatu behar dute. Irakasleek ikastetxeko eta tokiko komunitateetako baliabide guztiak erabili behar dituzte guztien ikasketa aktiboa mantentzeko.

EGOERA, JARDUERA, ANTOLAKETA...
INKLUSIBOAK ANTOLATZEN
1. Talde txikian elkartu.
2. Hezkuntza inklusiboa bultzatzen duen egoera, ekintza, antolaketa...bat pentsatu
3. Idatziz jaso.
4. Talde handiari azaldu.
5. Talde lanerako txantiloia bate eta entregatu.

kahoot partida bat bai?
1.- kahoot.it-en sartu
2.- pin-a sartu
3.- zorte on!!
"Hezkuntzari buruzko norabide-printzipio baten modura ulertzen dugu guk, bertzeak bertze, zera ekartzen duena: denek balio bera dugula asumitzea".
Booth & Ainscow
Hezkuntza mailan 3 dimentsiotan
gauzatzen dira muga hauek:
- eskola kultura : balioak, sinismenak, partekatutako jarrerak
- ikastetxearen planifikazio, koordinazioa eta barne funtzionamendua: hezkuntza proiketua, batzorde eta lantaldeak, eskola kontseilua, zuzendaritza, ordutegiak, taldekatzeak, baliabideen banaketa, erabilitako hizkuntza...
- praktika zehatzak: metodologia, ikasleen arteko harremanak, ebaluazioa, baliabideak...
kontuan izan:
mundu guztia onartua sentitu behar da
ikasleek elkarri laguntzen diote
irakasleek beraien artean kolaboratzen dute
ikasle eta irakasleek elkarrenganako begirunea adierazten dute
ikasleenganako itxaropen altuak daude
irakasleriak uste du ikasleri guztiak garrantzi bera daukala
ikaskuntza eta parte hartze mugak ezabatzen saiatzen da irakasleria
ikastetxeak herri bertako ikasleri guztia hartzen saiatzen da
fisikoki irisgarriak dira instalazioak
ikasleei harrera egiten zaie
klaseetan aniztasuna ulertarazten eta errespetatzen erakusten da
ikasleek modu kolaboratiboan ikasten dute
disziplina errespetuan oinarritzen da
eskolaz kanpoko ekintzetan ikasle guztiek parte hartzen dute
aniztasuna irakaskuntza baliabide gisa erabiltzen da
1. Lehen pausoak
2. Inflexio-puntua
3. Eskola inklusiboaren ezaugarriak
4. Integrazioa vs. inklusioa
5. Eskola inklusiboa mundu inlusibo batean
1. Hezkuntza eskubidearen kontzeptua. Hezkuntza eskubidea eta nazioarteko itunak.
Oinarrizko eskubidea. Kontzeptu unibertsala da.

Hezkuntza eskubidearen sustapena eta babesa:
Doako eta derrigorrezko hezkuntza.
Edozein motatako baztertze eta bereizketaren kontrako borroka.
Ikastearen kalitatearen hobetzea giza eskubideen oinarri sendoekin.
Zer esan nahi du zuen ustez?
"Camino a la escuela" filma ikus ondoren
HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEA
HEZKUNTZA ESKUBIDEA, ESKOLAN SARTZEA BAINO GEHIAGO
Ez soilik eskola eskubidea, baizik eta hezkuntza eskubidea.
Ez soilik hezkuntza eskubidea, baizik eta hezkuntza ona izateko eskubidea.
Ez soilik hezkuntza ona eskubidea, baizik eta ikaskuntza eskubidea.
Ez soilik sartzeko ikaskuntzan eskubidea, baizik eta parte-hartzeko eskubidea.
R.M. Torres-en arabera:
Emakumezkoaren kontrako Forma Guztietako Diskriminazioak Deuseztatzeari buruzko Hitzarmena (1979)
Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmena (1989)
Salamanka-ko Adierazpena (1994)
Dakar-eko Ekintza Markoa (2000)
Desgaitasuna duten Gizabanakoen Eskubideari buruzko Nazio Batuen Hitzarmena (2006)
NAZIOARTE MARKO ARAUEMAILEA
MILURTEKOAREN AGENDA: MILURTEKOAREN GARAPENAREN HELBURUAK (2000)
Hezkuntzarekin loturiko bi helburuak:
Lehen mailako hezkuntza orokortu
Lehen eta bigarren mailako hezkuntzan genero berdintasuna suspertu (batik bat sarrerari eta matrikulari dagokienez).

Baloratutako kostuak
Eskola hezkuntza azpimarratzen dute.
Ez dira analfabetismoaz arduratzen ezta eskola-sistematik at dauden gazteez edo helduez ere.
Ez dute hezkuntza kalitatea aipatzen ezta ikaskuntza ere.

Guztientzako Hezkuntza eta Milurtekoaren Hezkuntzaren Helburuak
Ez dira gauza bera.
Erakunde babesleak: Nazio Batuak eta Munduko Bankua.
2020 Hezkuntza Estrategiaren (BM) helburuak Guztientzako Hezkuntzaren (UNESCO) helburuak baino askoz mugatuagoak dira.
Guztiontzako Hezkuntza-EPT- (UNESCO)
Objetivo 1
Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos.

Objetivo 2
Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen.

Objetivo 3
Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa.

Objetivo 4
Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente.

Objetivo 5
Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento.

Objetivo 6
Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas.
2020 Hezkuntza Estrategia (BM)
pobrezia larriena
eta gosetea
desagerraraztea
denontzako lehen
hezkuntza lortzea
genero berdintasuna eta
emakumeen autonomia
sustatzea
haurren heriotza tasa
jaitsaraztea
garapenerako mundu
elkarte bat sustatzea
ingurumen iraunkorra
bermatzea
hiesari, paludismoari eta
beste gaixotasunei aurre egitea
amen osasuna hobetzea
2016.12.03eko berria:
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/12/03/sociedad/estado/los-ninos-con-discapacidad-mas-expuestos-a-abusos-y-a-no-poder-ir-a-la-escuela
2. Ezberdintasunak eta bereizkeria hezkuntza eskubidean
HEZKUNTZA SISTEMA ULERTZEKO ETA FUNTZIONATZEKO MODUAREKIN LOTUTAKO FAKTOREAK

Goitik behera pentsatutako eta ezarritako curriculum-aren ikuspegi preskriptiboa.
Homogeneoak diren irakaskuntza estiloen inposaketa, ikasleek ulertzen eta ikasten duten modu ezberdinak alde batera utzita.
Material didaktikoaren gabezia.
Curriculumaren aldaketen prozesuetan irakasleen historia, sentsibilitate, identitate, sinismen eta itxaropenekiko begirunerik eza.
Ikasleak ebaluatzeko irakasle-praktika eta sistema zurrunek haurrak eta nerabeak sistematik kanporatzen laguntzen dute.
Ikasleen ama-hizkuntzan oinarritzen den ikasprozesua sartzeko ezintasuna.
Zuzena den eta jarraitu behar den nazioarteko eta globala den eredu bat esistitzen dela suposatzea.
ZENBAIT GAI NAGUSI
Txirotasuna, marjinalitatea, segregazio kulturala eta soziala, lurraldeko segmentazioa eta HIESA-ren kontrako borroka.
Kultur aniztasuna bai eskubidetzat, bai ikasteko testuinguru egokitzat jotzea.
Gutxiengoen, etorkinen, desplazatuen eta populazio autoktonoen eskubideen bermea.
3. Hezkuntzaren egoera orokorra munduan
KATARINA TOMASEVSKI
“DULCES PALABRAS, AMARGOS HECHOS”
hezkuntza eskubidea
hezkuntzara heltzea
Batzuentzako hezkuntza eskubidea, besteentzako ukapena.
Hezkuntza eskubidearen ukapenari buruzko adostasun globala Adostasun globalaren eraikitze prozesuak beherantz parekatzea ekarri zuen, gutxieneko helburu kuantitatiboen multzo baterantz:
Lehen mailako hezkuntza unibertsala 2000. urtetik 2015. urtera arte atzeratu zen:
Eskolatzea murriztu zen (edozein lehen mailako hezkuntza egokitzat jotzen da)
Bigarren mailako hezkuntza eta unibertsitateko hezkuntza alde batera utzi ziren.
Azkenik, Milurtekoaren Garapen Helburuak hurrengo helburura mugatu ziren: Mundu osoko haurren lehen mailako hezkuntza.
Osagai nagusi bat alde batera utzi zen: hezkuntza doakoa izatea eta derrigorrezkoa izatea.
Hezkuntzaren bazterketaren eredu globala.
Txirotasunaren eta txirotzearen hezkuntzaren peajea: Afrika eta Ekialdeko Europa.
1. http://www.education-inequalities.org/


2. Honako herrialde eta aldagaien datu estadistikoen grafika bilatu eta deskargatu:
Burkina Faso Haur Hezkuntza (aurreskola) jaso duten pertsonak hiri/herri eremuetan
Albanian Lehen Hezkuntza bukatu duten pertsonak aberastasunaren arabera
Pakistanen eskola utzi duten pertsonen kopurua generoaren arabera
Iraken 4 urte baino gutxiagoz eskolatuta egon diren pertsonak zonaldearen (region) arabera
3. Bilatu galdera hauei erantzuna:
Munduko zein herrialdetan dago ezberdintasun handiena pobreen eta aberatsenen artean aldagai honi dagokionean?: "4 urte azpitik eskolan"
Munduko zein herrialdetan dago ezberdintasun gehiago erlijio bateko etabertzekoen artean aldagai honii dagokionean?: "nerabeak eskolatik kanpo"
Munduko zein herrialdetan dago ezberdintasun gehiago emakume eta gizonen artean aldagai honetan?: "oinarrizko lehen hezkuntza bukatzea"

4. Garapenerako Hezkuntza eta nazioarteko lankidetza
Garapenerako Hezkuntza herrialde aberatsen populazioaren ezagutza, ikuspegi eta jarrerak eraldatzeko proposamen teoriko eta praktikoen multzoan oinarritzen da, Giza Garapenaren proposamenen ildotik Ipar-Hegoko harremanak hobetzeko asmoz.
Garapenerako Hezkuntza errealitate hori eraldatu, pobrezia edo gatazken zergatien berri eman, Iparrak Hegoari zor diona itzultzeari buruzko kontzientzia indartu eta gizarte osoa Giza Garapenaren aldeko ekintzetan murgiltzeko sortu zen.
5. Hezkuntzaren erronkak XXI. mendean
Lehenengoa
: Eskolaren isolamendu instituzionala hausteko premia.
Gizarteratze prozesuan garrantzia duten beste eragile batzuekin hitzarmenak egitea.
Bigarrena:
Informazioa eta ezagutzak jasotzen dituzten tresnak era kritiko eta eraginkorrean erabiltzen jakiteko gaitasuna.
Informazioaren tratamendua.
Gaitasun digitala.
Hirugarrena:
Hezkuntzaren garrantzi unibertsala azpimarratzea.
Goi mailetan ikasteko sarreraren demokratizazioa.
Kohesio soziala.

HEZKUNTZA ESKUBIDEA ETA HEZKUNTZA MUNDUAN

1. Hezkuntza eskubidearen kontzeptua. Hezkuntza eskubidea eta nazioarteko itunak.
2. Ezberdintasunak eta bereizkeria hezkuntza eskubidean.
3. Hezkuntzaren egoera orokorra munduan.
4. Garapenerako hezkuntza eta nazioarteko lankidetza.
5. Hezkuntzaren erronkak XXI. mendean.
EUROPA 2020 eta PISA 2016
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/12/06/sociedad/navarra/informe-pisa-2015-navarra-ocupa-el-primer-puesto-en-matematicas
1. Irakurri "Informe PISA 2015: Navarra ocupa el primer puesto en Matemáticas" artikulua
2. Begiratu taula honetan Europak bere buruari ezarri dizkion hezkuntza helburuak 2020 bitartean
3. Irakurri "Por qué PISA parece funcionar como una apisonadora" artikulua
http://www.aikaeducacion.com/opinion/contribuye-pisa-enriquecer-debate-educacion/
4. Taldean irakurritakoaz eztabaidatu eta ondorioak ateratzen saiatu
Full transcript