Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Didžioji Prancūzijos revoliucija

No description
by

Emilė Kaškauskaitė

on 25 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Didžioji Prancūzijos revoliucija

Didžioji Prancūzijos revoliucija
Darbą atliko: Emilė Kaškauskaitė 3c
1792m. konstitucinė monarchija žlugo. Pancūzija paskelbta respublika.
Revoliucinė Prancūzija kariavo su kaimyninėmis monarchijomis. Respublikos priešininkų, Katalikų bažnyčios persekiojimas pačioje šalyje sukėlė pilietinį karą.
Jakobinams užgrobus valdžią, įsiviešpatavo teroras ir smurtas. Jį nutraukė 1794m. įvykdytas Termidoro perversmas.
Kas tai?
Laikotarpis Prancūzijos istorijoje, trukęs nuo 1789 iki 1794 m., nors kartais paskutiniai revoliucijos metai yra laikomi 1799 m., kai buvo įvesta Napoleono Bonaparto vienvaldystė.
Revoliucijos priežastys:

• Prancūzijoje monarcho valdžios neribojo joks atstovaujamasis susirinkimas – Generaliniai luomai nešaukti nuo 1614 m; jokių konstitucinių garantijų, kaip ir pačios konstitucijos, nebuvo.
• Valdovo ir diduomenės valia XVIII a. Prancūzija įsivėlė į karus, kurie šaliai paliko daug skolų.


• Buvo išlikusi viduramžiška luomų sistema. Privilegijuoti luomai buvo atleisti nuo nuosavybės mokesčių, todėl imta skolintis iš užsienio.
• Turtingoji buržuazija jautėsi nušalinta nuo valdžios. Miestiečiai piktinosi suvaržyta ūkine laisve, privilegijuotų luomų ir absoliutizmo viešpatavimu.
• Iki kritinės ribos prieštaravimus padidino nederlius ir infliacija.
Eiga:
1789m. liepos 14d. paryžiečių miniai užėmus Bastilijos tvirtovę, šalyje kilo revoliucija. Absoliutizmas Prancūzijoje žlugo. Aukščiausioji valdžia atiteo Steigiamajam susirinkimui.
Jo paskelbta Žmogaus ir piliečio teisiu deklaracija panaikino luominę visuomenės santvarką.
1791m. Steigiamasis susirinkimas priėmė Prancūzijos konstituciją. Šalis tapo konstitucine monarchija.
Ačiū už dėmesį!
Didžioji Prancūzijos revoliucija truko iki 1799m., kai, Napaleonui Bonapartui įvykdžius perversmą, įsitvirtino nauja diktatūra.
Liudvikas XVI
Buvo Prancūzijos ir Navaros karalius, valdęs 1774–1791 m; nuo 1791 iki 1792 vadinosi Prancūzų karaliumi.
1792 m. rugpjūčio 10 d. suimtas ir tardytas Nacionalinio Konvento, nuteistas už Tėvynės išdavystę, giljotinuotas 1793 m. sausio 21 d. Jis buvo vienintelis Prancūzijos karalius per visą istoriją nuteistas mirti.
Prancūzijos didžiosios revoliucijos veikėjas. Jis gynė liaudies interesus ir rėmė valstiečių reikalavimus, priklausė jakobinų klubui.
Maksimiljanas Robespjeras
Žurnalistas,politinis veikėjas Prancūzijos didžiosios revoliucijos metu, vienas iš jakobinų vadų.
Žanas Polis Maratas
Didžioji Prancūzijos revoliucija tapo vienu iš svarbiausių pasaulio istorijos įvykių.
Ji iki pamatų sugriovė senąją feodalinę santvarką bei luominę visuominę Prancūzijoje ir itin paspartino jos irimą Europoje.
Tautos suvereniteto ir teisinės piliečių lygybės įstatymams idėjos skatino tautų atgimimo sąjūdžius, demokratinės politinės sistemos bei pilietinės visuomenės kūrimąsi.
Full transcript