Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Egzamin gimnazjalny 2015

No description
by

Ewa Jakubowska

on 24 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Egzamin gimnazjalny 2015

Arkusz
Arkusz standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte.

Wśród zadań zamkniętych pojawiły się różne ich typy: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz i na dobieranie.

Zadanie krótkiej odpowiedzi wymagało od gimnazjalistów zajęcia stanowiskai uzasadnienia go w odwołaniu do tekstów Leszka Kołakowskiego i Mirosława Pęczaka, a zadanie rozszerzonej odpowiedzi − napisania opowiadania o podróży, podczas której wydarzyło się coś, co sprawiło, że ktoś stał się sławny.


GH-P
KRAJ 62
WOJEWÓDZTWO 60
POWIAT 61
GMINA 64
SZKOŁA 64,6
STANIN 6

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2015 roku w zaleŜności od lokalizacji szkoły
województwo kujawsko-pomorskie
Wieś 59
Miasto do 20 tys. mieszkańców 60
Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 60
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 61
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO
Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego gimnazjaliści uzyskali średnio 60% punktów.
Jednym z najłatwiejszych okazało się zadanie 5., w którym uczeń powinien wykazać się umiejętnością
odczytania głównego przesłania utworu.
Zadanie 5. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Z historii Zosi wynika, że
A. zdrada zawsze zostanie ukarana.
B. uczuciami innych nie wolno gardzić.
C. szczęście polega na wybaczaniu win.
D. miłość nie gwarantuje szczęścia.
Zadanie sprawdzało, czy uczeń potrafi odczytać konkretny tekst kultury – fragment „Dziadów cz. II”
Adama Mickiewicza. Aby zadanie poprawnie wykonać, należało w kilku miejscach tekstu wyszukać
właściwe informacje i wyciągnąć z nich wniosek. Poprawnie rozwiązało je 83% uczniów.
Dla tegorocznych gimnazjalistów jednym z najtrudniejszych okazało się zadanie 18. dotyczące
świadomości językowej.
Zadanie 18. (0–1)
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.
W wypowiedzeniu Pragnienie sławy nie jest godne potępienia występuje orzeczenie A/B, które
odnosi się do podmiotu wyrażonego rzeczownikiem C/D.
A. imienne C. pragnienie
B. czasownikowe D. sławy
Zadanie to sprawdzało, czy uczeń potrafi rozpoznać w zdaniu rodzaj orzeczenia, a następnie wskazać
podmiot wyrażony rzeczownikiem, do którego to orzeczenie się odnosi.
Problemy związane z poprawnym rozwiązaniem tego zadania mogą wskazywać na nieznajomość
terminologii z zakresu nauki o języku, a także na brak umiejętności rozróżniania dwóch rodzajów
orzeczeń: czasownikowego i imiennego. Inną przyczyną nieprawidłowych rozwiązań może być
niedostrzeganie zależności między podmiotem a orzeczeniem, która wymaga zgodności formy
gramatycznej (rodzaju i liczby). Zadanie to poprawnie rozwiązało 27% zdających.
GOAL!
Egzamin gimnazjalny 2015
część humanistyczna
język polski
Full transcript