Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Nederlands onderwijssysteem: 2012

Organisatie van het Nederlands onderwijs
by

Janneke Franssens

on 11 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Nederlands onderwijssysteem: 2012

Het onderwijs: 2012 Structuur Denominatie Onderwijskundige idealen Pedagogische ontwikkeling Kwalificatieplicht Eisen: Kerndoelen PO
Heterogene groepen
8 jaargroepen

Eindniveau:
Cito eindtoets BO
Leerlingvolgsysteem
Eindtoets taal/rekenen (2013)
Motivatie leerling/ouders Clusters in het SO:
1. Visuele beperking;
2. Auditieve beperking;
3. Lichamelijke beperking/landurig ziek';
4. Gedragsmatige beperking.

Time-out voorziening Leergebieden:
Scenario 1: enkele vakoverstijgende projecten;
Scenario 2: Structurele inzet projecten;
Scenario 3: vakoverstijgend projectonderwijs;
Scenario 4: leergebieden.

Leergebieden: Nederlands, Engels (MVT), Rekenen/wiskunde; Mens en natuur; Mens en Maatschappij, Kunst en cultuur; mens en sport. Duur: 2 á 3 jaar Instroom in het VO:

Keuze leerling en / of ouders.

Categoraal of dakpansgewijs. Duur: 4 jaar (inclusief basisvorming)

Samenvoeging: VBO en Mavo
Reden: imago+veel leerlingen in Mavo

60% van de leerlingen volgt het VMBO

Momenteel: slecht imago (sommige scholen kiezen voor de term 'Mavo'.

Discussie: hernieuwde invoering vakonderwijs? Havo+Vwo: tweede fase

Profielen: C&M; E&M; N&G en N&T

Doel: betere doorstroming HBO/WO

Studiehuis: leermethode (niet verplicht) Voorbereiding op een goede start voor een MBO opleiding

VMBO = VBO(LBO)+Mavo

Reden: slechte imago VBO en veel leerlingen in de Mavo zonder beroeps-voorbereiding.

Theoretische leerweg: Mogelijkheid tot doorstroming Havo en hoogste niveau MBO (4);
Gemengde leerweg: Theoretisch niveau met een sectorvak (bijv. ICT);
Kaderberoepsgericht: Doorstroming niveau 3 of 4.
Basisberoepsgerichte leerweg: Laagste niveau. Voorbereidend op niveau 1 of 2.

LWOO: extra ondersteuning voor leerlingen die extra hulp nodig hebben (kleine klassen, extra begeleiding). LWOO is geen diploma!

Leerlingen kiezen na een basisvorming een sectoren:
- Landbouw (voorbereidend voor een vervolgopleiding op een AOC)
- Economie
- Techniek
- Zorg en welzijn
Iedere sector heeft z'n eigen vakkenpakket en keuzemogelijkheden (ook afhankelijk van het niveau). Gymnasium: met Latijn en Grieks

Atheneum: zonder Latijn en Grieks Middelbaar beroepsonderwijs:

Volg je op een AOC (agrarisch opleidingscentrum) of een ROC (regionaal opleidingscentrum).

Eindtermen: vastgelegd in overleg met het bedrijfsleven.

Bedrijfsleven: nauw betrokken bij curriculum

Kennis+vaardigheden+attitude: competentiegericht onderwijs.

Onderwijsvormen: BOL (beroepsopleidend): leren op school, BBL (beroepsbegeleidend): leren op de werkplek. Leerplicht:

Iedereen vanaf 5 jaar is in Nederland leerplichtig. In de praktijk gaan leerlingen vanaf 4 jaar naar school. In de toekomst wordt de leerplichtige leeftijd veranderd naar 4 jaar.

Startkwalificatie:
Je mag pas stoppen met school na het behalen van een startkwalificatie. Dat is:
- een Havo/Vwo diploma;
- minimaal niveau 2 op MBO niveau. Openbaar onderwijs: gesticht vanuit de overheid
Bijzonder onderwijs: gesticht vanuit een vereniging/stichting Traditioneel vernieuwingsonderwijs altonschool J naplan rije school M ntessori Freine Kenmerken: onderwijs is:
Tastenderwijs
Leeft bij leerlingen
Democratisch
Zinvol Nadruk op:
Keuzevrijheid
Zelfstandigheid
Samenwerken

Kenmerken:
Vrijheid (tempo en wanneer) in gebondenheid. Kenmerken:
Meerdere leerjaren in een groep;
Groep verdeeld in klassen.

Zelfstandigheid maar ook presteren in een groep. Uitgangpunt: intrinsieke motivatie van een kind. Uitgangspunt: help mij het zelf te doen! Modern vernieuwingsonderwijs Bijvoorbeeld:
Technasia;
LOOT-scholen;
Nieuwe leren scholen;
Cultuurprofielscholen;
ELOS-scholen. Confessioneel onderwijs WSNS: Weer samen naar school
Minder leerlingen in het speciaal onderwijs (bezuiniging/ideaal);
Laatste jaren: passend onderwijs (01-08-2012: verplicht);

Brede scholen Praktijkonderwijs (tot 18 jr)
Full transcript