Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of ประเทศสิงคโปร์

No description
by

P-Pong Woralak

on 26 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์
design by Dóri Sirály for Prezi
สิงคโปร์ต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายสำคัญสามประการ ได้แก่ การแข่งขันจากประเทศในภูมิภาค การมีประชากรสูงอายุในจำนวนเพิ่มขึ้นขณะที่อัตราการเกิดของประชากรลดลง และการปรับโครงสร้างในภาคการผลิต ซึ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออก
2) เศรษฐกิจการค้า
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว โดยสรุปแล้ว แม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะมีจุดอ่อนในแง่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ต่างจาก ประเทศอื่นๆ แต่สิงคโปร์ ก็มีความโดดเด่นที่ ในด้านการบริหารจัดการภายใน การเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งต่างๆ และความมั่นคงด้านการเมือง จนได้รับการ ยอมรับจากทั่วโลก ควรนำมาพิจารณาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี คือ การใช้ภาษากลางของโลกในการสื่อสาร การเรียนรู้เพื่อเพิ่มทุนมนุษย์ สร้างประสิทธิภาพการทำงาน แรงงาน สร้างความมั่นคงทางการเมือง เพิ่มความโปร่งใสในทุกระดับธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีมาตรฐาน ซึ่งผลที่จะตามมา คือ ชื่อเสียงและการได้รับการยอมรับ จากนานาประเทศ ซึ่งนั่นจะเป็นเครื่องการันตีว่า ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทย ซึ่งมีพร้อมทั้งทรัพยากร แรงงานหลากหลายระดับ และสาธารณูปโภคที่ครบครัน ก็พร้อมรับการลงทุนจากนานาประเทศ ได้เช่นเดียวกัน
6)บทวิเคราะห์
3)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สิงคโปร์เป็นสนามเศรษฐกิจที่สำคัญ มีการเจริญเติบโต ที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค และเป็นประเทศที่เป็นพื้นฐาน การผลิตด้านอุตสาหกรรมขั้นสูง รวมทั้งการให้การสนับสนุน ด้านการคิดค้น/วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ สิงคโปร์มีทำเลที่ตั้ง สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดี การเมืองมีความมั่นคง มีนโยบายภาครัฐที่ชัดเจน อุตสาหกรรมมีสมรรถนะสูง ประชากรเป็นแรงงานฝีมือ บุคลากรวิชาชีพมีทักษะเป็นที่ยอมรับ ความรู้/ความชำนาญ และเอกชนมีเครือข่ายการติดต่อธุรกิจที่ดี ประกอบกับ การผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเงิน/การธนาคาร การพาณิชย์ การบิน/อวกาศ แฟชั่น การบัญชี การขนส่ง เป็นต้น
4) การลงทุน
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสิงคโปร์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2508 เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์คนปัจจุบัน คือ นายมารุต จิตรปฏิมา และมีหน่วยงานในสถานเอกอัครราชทูต ได้แก่ สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร (สามเหล่าทัพ) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานแรงงาน และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยคนปัจจุบันคือ นางฉั่ว ซิว ซาน (Mrs.Chua Siew San)
5) ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์

1)ข้อมูลพื้นฐาน

สิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมืองหลวง สิงคโปร์ ธงชาติ สิงคโปร์
ความเป็นมาของธงชาติประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์(Republic of Singapore)

สำหรับประวัติความเป็นมาของธงชาติประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น ถือได้ว่ามีปรากฏขึ้นอยู่ไม่แน่ชัด ซึ่งธงในอดีตของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นจะมี ธงของอาณานิคม ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเทศสิงคโปร์มีการอธิบายว่า อาณานิคมช่องแคบ คือ คืออาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นธงสีแดง
ให้ความหมายถึง ภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าภายในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์


พื้นธงสีขาว
ให้ความหมายถึง ความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและมีอยู่ตลอดกาลภายในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์


สัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยว
ซึ่งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น ให้ความหมายถึง ความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น


สัญลักษณ์ดาว 5 แฉก จำนวน 5 ดวง
หมายถึง อุดมคติ 5 ประการของชาติสิงคโปร์ ซึ่งได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และท้ายสุดคือความเสมอภาคภายในประเทศตราแผ่นดินพื้นที่
697.1 ตารางกิโลเมตร
 
ประชากร
4.2 ล้านคน (ชาวจีน 76% ชาวมาเลย์ 13.7% ชาวอินเดีย 8.4% และอื่นๆ 1.9% ) ซึ่งอยู่กันโดยไม่มีปัญหา ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ

นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นประเทศในเอเชียที่มีการวางแผนครอบครัวได้ดีมาก จนทำให้จำนวนประชากรลดลง และก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต 

ภาษา
ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจำวัน 

ศาสนา
51% นับถือศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋าและขงจื๊อ 15% นับถือศาสนาอิสลาม 4% นับถือศาสนาฮินดู 15% นับถือศาสนาคริสต์ และร้อยละที่เหลือคือลัทธิอื่นๆ 

การปกครอง
ระบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล รัฐสภามีวาระคราวละ 5 ปี นโยบายต่างประเทศสิงคโปร์เน้นด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศ 

อากาศ
ร้อนชื้น มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส
สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของสิงคโปร์ คล้ายกับประเทศไทย คือ เป็นแบบร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดปีเนื่องจากอิทธิพลทางทะเลและที่ตั้งของประเทศ1. จุดแข็ง/จุดอ่อน ทางการค้าและการลงทุน

1.1 จุดแข็ง

(1) สิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการธุรกิจ ตลาดการค้าเสรีและเป็นตลาดเทคโนโลยีของเอเซียแห่งหนึ่งมีจุดเด่น เรื่องทำเลที่ตั้ง ทำให้เป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลก มีเครือข่ายธุรกิจกับคนสัญชาติจีนในประเทศต่างๆ มีระบบ Logistics ในการจัดการด้าน Supply Chain ในระดับมาตรฐานโลก ทำให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ ดังนี้

- ศูนย์กลางสู่เอเซีย-แปซิฟิค
- ศูนย์กลางการค้า/บริการของภูมิภาค
- ศูนย์กลางการเดินเรือพาณิชย์
- ศูนย์กลางการเงินของภูมิภาค
- ศูนย์กลางการบินพาณิชย์
- ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย
- ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของโลก
- ศูนย์กลางการกระจายสินค้า
- เป็นที่ตั้งสำนักงานภูมิภาคขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)
(2) สิงคโปร์เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เปิดให้มี การค้าอย่างเสรี โดยมีมาตรการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเพียง 4 รายการ ได้แก่ รถยนต์ น้ำมัน บุหรี่ และสุรา+เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอส์ ทั้งยังเป็นประเทศที่ทำธุรกิจ ในลักษณะ Trading Hub และในปัจจุบันมีนโยบายมุ่งเน้น Regionalization คือ จะทำการค้าและการลงทุน กับประเทศในภูมิภาคเอเชียมากขึ้น


(3) ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ 2) เสถียรภาพทางการเมือง 3) การวางแผนระยะยาวที่ดี และ 4) ความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อดึงดูดการค้าการลงทุน


1.2 จุดอ่อน

(1) สิงคโปร์เป็นตลาดเล็ก แม้จะเป็นตลาดการค้าเสรี แต่มีประชากรเพียง 5 ล้านคน
(2) สินค้าต่างๆต้องพึ่งพาการนำเข้า จากแหล่งผลิตทั่วโลก รวมทั้งไทยเพื่อการบริโภค ภายในประเทศและและการส่งออกต่อ สินค้าส่วนใหญ่ ที่นำเข้าจากไทยเป็นสินค้าอาหาร เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ อาหารทะเล อาหารกระป๋อง เป็นต้น
(3) ขาดแคลนแรงงานระดับล่าง ซึ่งต้องนำ เข้าแรงงานจากประเทศต่างๆ อาทิ จีน อินเดีย บังกลาเทศ และไทย
(4) ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจมีระดับสูงมาก ทำให้การแข่งขันทางการค้าสูง


2. โอกาสและอุปสรรคในการทำการค้ากับสิงคโปร์

2.1 โอกาส

(1) สิงคโปร์เป็นตลาดการค้าเสรี นักธุรกิจต่างชาติสนใจมาลงทุนจำนวนมาก รวมถึงความหลากหลายในภาคธุรกิจของสิงคโปร์ ที่จะส่งผลให้บริษัทไทยมีโอกาส ประกอบธุรกิจทั้งในสิงคโปร์ และสามารถต่อยอดเพิ่มได้อีกในประเทศของ นักธุรกิจต่างชาติอื่นๆที่เข้ามาลงทุนในสิงคโปร์ อีกทั้งได้รับผลประโยชน์จาก การสร้างเครือข่ายกับบริษัทต่างชาติอื่นๆด้วย
 
(2) บริษัทไทยสามารถจัดตั้งธุรกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจคล่องตัว เนื่องจากสิงคโปร์มีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวย อัตราภาษีที่แข่งขันได้ และบุคคลากรมีความรู้/ความชำนาญระบบการทำงานที่เป็นระเบียบ และมีประสิทธิภาพ
 
(3) บริษัทไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการที่สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางในด้านการค้า การลงทุน การเงินและบริการด้านต่างๆ และมีบริษัท MNCs มาตั้ง สำนักงานใหญ่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้สามารถกำหนด ยุทธศาสตร์ ด้านธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสร้างความมั่นใจในการลงทุน อีกทั้ง สิงคโปร์เป็นประเทศแห่งโอกาสในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก เศรษฐกิจ มีการเติบโตและสามารถแข่งขันได้


2.2 อุปสรรค

(1) ตลาดสินค้าและบริการที่จำกัด (ประชากรเพียง 5 ล้านคน) แม้ว่าสินค้านำเข้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าเพียง 4 รายการก็ตาม(รถยนต์ น้ำมัน บุหรี่ และสุรา+เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอส์) และการแข่งขันทางการค้าในระดับสูง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจสูงมาก
 
(2) การจ้างแรงงานด้านธุรกิจบริการ ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อ การลงทุนในภาคธุรกิจบริการของไทยในสิงคโปร์ โดยการยื่นขอใบอนุญาตจ้างแรงงานไทยต่อ Ministry of Manpower (MOM) ประสบปัญหา เนื่องจากในบางกรณี สำนักงานแรงงานไทยได้มีหนังสือรับรองพร้อมเอกสารใบประกาศนียบัตรจากหน่วยงานของไทยเพื่อรับรองแล้ว แต่ไม่ได้ รับอนุญาต โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผล นอกจากนี้ หน่วยงาน Workforce Development Agency ได้ออกก ฎระเบียบกำหนดใหม่ ได้เพิ่มเงื่อนไขมากขึ้น

4) การลงทุน
ภาพรวมความสัมพันธ์ทั่วไป
ความสัมพันธ์ด้านการเมือง

ไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและไม่มีปมขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ระหว่างกันทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือ ทวิภาคีเพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน สิงคโปร์ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองไทยอย่างใกล้ชิด
ไทยกับสิงคโปร์มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการบริหารร่วมด้าน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกองทัพ คณะทำงานร่วมกองทัพเรือไทย-สิงคโปร์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการฝึก บุคลากร และการซ้อมรบร่วมกันในหลายโอกาส
ความสัมพันธ์ด้านการทหาร
ด้านการค้า ในปี ๒๕๕๔ สิงคโปร์เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ ๕ ของไทย (รองจากญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯและมาเลเซีย) ไทยเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ ๙ ของสิงคโปร์
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
สินค้าส่งออกจากไทยที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนประกอบอากาศยาน และอุปกรณ์การบิน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ธนาคารโลกได้จัดให้สิงคโปร์อยู่ในลำดับหนึ่งของประเทศ ในภูมิภาคเอเชียและลำดับ 2 ของโลก ที่มีสภาพแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน และจัดตั้งธุรกิจสูงที่สุด ปัจจัยที่สนับสนุน สภาพแวดล้อมดังกล่าวได้แก่ อัตราภาษีศุลกากรที่ต่ำ ระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใสของระบบราชการ
สถานะการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ขยายตัวในอัตรา ร้อยละ 15.5 มีมูลค่ารวม 429.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศคู่ค้าสำคัญๆ ของสิงคโปร์ ได้แก่ มาเลเซีย สหรัฐ ฯ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และไทย ตามลำดับ สิงคโปร์ได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีกับ 11 ประเทศ คือ อาเซียน
THANKYOU ^^
สมาชิกกลุ่ม
นาย ญาณวิทย์ ศรีสังข์ 573244012032-0

นาย ธุววิช ฉัตรานุฉัตร 573244012050-2

นาย ปริญญา วรลักษณ์ 573244012051-0

BMK 1/2 N
Full transcript