Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pagbuo ng Bibliografi(APA Format)

No description
by

Yen Olay

on 13 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pagbuo ng Bibliografi(APA Format)

Ano ang Bibliografi? Pagbuo ng Bibliografi gamit ang APA PAGSULAT NG BIBLIYOGRAPI: FORMAT NA APA 1.AKLAT
Format:
Mga may-akda(taon ng pagkakalimbag). Pamagat ng aklat: Subtitle ng libro. Lungsod ng Palimbagan: Pangalan ng Palimbagan.

Halimbawa:
Allen, T. (1974). Vanishing wildlife of North America. Washington, D.C.: National Geographic
Society.
Boorstin, D. (1992). The creators: A history of the heroes of the imagination. New York: Random
House.
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal Publication.
Washington, DC: American Psychological Association.

Tandaan: Sa lugar ay kailangan lagi ang syudad ngunit kailangan ilagay ang estado kung di kilala ang Syudad. American Psychological Association
(APA System) Isang samahan ng mga sikolohista.
Binuo noong 1892.
Si Stanley Hall ang unang naihalal bilang president ng APA noong July 1892.
Unang binuo ng 31 miyembro.
Pinakamalaking organisasyon ng mga sikolohista sa buong mundo. 2. ENCYCLOPEDYA Makikita sa huling pahina ng sulatin.
Nagbibigay impormasyon sa mambabasa para malaman ang pinagkukunan ng ideya sa sulatin.
tinatawag ding talaaklatan o talasanggunian ay listahan o talaan na mga aklat, peryodikal, jornal, magasin, pahayagan, di-limbag na batis tulad ng pelikula, programa sa telebisyon at radyo, tape, cassete, CD o VCD, website sa internet, at iba pang sangguniang ginagamit sa pananaliksik. 10. WEBSITE O WEBPAGE

•ONLINE NA PERYODIKAL

Mga may-akda. (Petsa ng pagkakalathala). Pamagat ng artikulo. Pamagat ng
peryodikal, bolyum. Retrieved buwan araw, taon, from buong URL

Halimbawa:
Devitt, T. (2001, August 2). Lightning injures four at music festival. The Why?
Files. Retrieved January 23, 2002, from http://whyfiles.org/137lightning/index.html

Dive, R. (1998). Lady freedom among us. The electronic Text Center.
Retrieved June 19, 1998, rom Alderman Library, University of Virginia
website:http://etext.lib.virginia

Tandaan: Kapag ang artikulo ay may malaki at kompleks na website, ilagay ang organisasyong host at mga may kaugnayang programa o departamento bago ibigay ang URL ng artikulo mismo. Lagyan muna ng tutuldok bago ang URL.
•Nakasulat sa hiwalay na papel.
•May leybel sa gitnang taas ng pahina na walang quotation marks, guhit at iba pa.
•Naka-double spaced gaya ng sulatin.
•Ang pangalan ng may-akda ay dapat nagsisimula sa apelyido kasunod ang inisyal ng pangalan(first at middle name).
•Kapag mahigit anim ang may-akda ay dapat, isulat ang anim na may-akda at pagkatapos ng pang-anim ay lagyan ng et. al upang malaman na may iba pang may-akda.
•Kailangang sunod-sunod ayon sa apelyido ng may-akda ang nakalagay sa bibliyografi.
•Kung may maraming artikulo na isa lamang ang may-akda o isa sa mga may-akda ng iba pang artikulo, ang batayan ang pagkakasunod-sunod ay ang taon ng pagkakalathala.
•Kung ang may-akda ay hindi alam, ang batayan ng pagkakasunod-sunod ay ang pamagat na kung saan ay huwag ng pansinin ang artikel gaya ng "ang". Basic Rules sa Pagsulat ng Bibliyografi •Isulat lamang sa malaking letra ang unang letra ng pamagat, ang unang letra pagkatapos ng tutuldok o dash at proper nouns.
•Isulat sa malaking letra ang lahat ng mahahalagang salita sa pamagat ng dyornal.
•I-italicize ang pamagat ng mahabang sulatin gaya ng libro.
•Huwag i-italicize, guhitan o lagyan ng marka ang pamagat ng mga maiigsing sulatin gaya ng artikulo sa dyornal o sa mga na-edit na sulatin.
•Ang unang linya ay hindi dapat nakapasok, ang sumunod na linya ang dapat na nakaindent na may sukat na ½ inch.
•Kapag higit sa isa ang may-akda, ilagay ang simbolong “&” bago ang pangalan ng huling may akda
•Ilagay ang petsa ng pagkakalathala sa loob ng parentisis na nasa format na taon, buwan araw pagkatapos ng pangalan ng may-akda. Lagyan ng tuldok pagkatapos ng parentisis.
Format: Mga may-akda. (Petsa ng pagkakalathala). Pamagat ng artikulo. Pamagat ng
peryodikal, bolyum(isyu), pahina.
Halimbawa:
Bergmann, P.G. (1993). Relativity. The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508).
Chicago: Encyclopedia Britannica.
Pettingill, O. S., Jr. (1980). Falcon and Falcony. World book encyclopedia (pp. 150-155).
Chicago: World Book.
NA-EDIT NA LIBRO, WALANG MAY-AKDA
Halimbawa:
Duncan, G.J., & Brooks-Gunn, J.(Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. New York: Russel Sage Foundation.

NA-EDIT NA LIBRO, NA MAY MGA MAY-AKDA
Halimbawa: Plath, S. (2000). The unbridged journals (K. V. Kuki, Ed.). New York: Anchor.

TINRANSLEYT NA SULATIN
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: Dover.(Original work
published 1841)

Tandaan: Kapag ang sulatin ay inilathala muli, kailangang nakalagay ang mga taon ng pagkakalathala gaya ng sa itaas.
LIBRONG MAY IBANG EDISYON
Helfer, M. E., Keme, R. S. & Drugman, R. D. (1997). The battered child(5th ed.). Chicago: University of Chicago Press.

ARTIKULO O KAPITULO SA NA-EDIT NA LIBRO
O’Neil, J.M. & Egan, J.(1992). Men’s and women gender role journeys: Metaphor for healing, transition, and
transformation. In B. R. Wainrib(Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York: Springer.

Tandaan: Kapag ilalagay ang pahina ng kapitulo pagkatapos ng pamagat ng libro, gamitin ang “pp.” bago ang pahina.

SULATIN NA MARAMING BOLYUM
Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of history of ideas (Vols. 1-4). New York: Scribner’s. 3. MGA ARTIKULO SA PERYODIKAL
Format: Mga may-akda (petsa ng pagkakalathala). Pamagat ng artikulo. Pamagat ng peryodikal,
bolyum(isyu), pahina.

4. ARTIKULO SA DYORNAL NA MAY BOLYUM
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative
and Physiological Psychology, 55, 893-896.
5. ARTIKULO SA DYORNAL NA MAY ISYU
Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(30), 5-13.

6. ARTIKULO SA MAGASIN
Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today’s school. Time, 135, 28-31.

7. ARTIKULO SA DYARYO
Schultz, S. (2005, December 28). Calls made to strengthen state energy policies. The Country
Today, pp. 1A, 2A.

Tandaan: Sa artikulo sa dyaryo, kung isang pahina lamang gamitin ang “p.” o kapag maraming pahina, gamitin ang “pp.”

8. SULAT SA MAY AKDA
Moller, G. (2002, August). Ripples versus rumbles [Letters to the editor]. Scientific American,
287(2), 12.

9. REBY
Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Review of the book The self- Knower:
A hero under control]. Contemporary Psychology, 38, 466-467.


•ONLINE NA DOKUMENTO

Mga may-akda. (petsa ng pagkakalathala). Pamagat ng dokumento.
Retrieved buwan araw, taon, from buong URL

Tandaan: Kung walang petsa ang dokumento, ilagay ang (n.d.) pagkatapos ng pamagat ng dokumento at lagyan ng tuldok.

Halimbawa:
GVO’s 8th WWW user.survey. (n.d.) retrieved August 8, 2000, from
htpp://www.cc.gatech.edu/gvu/usersurvey/survey1997-10/
Full transcript