Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Agnostisizm

No description
by

Dilara Koz

on 26 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Agnostisizm

Agnostisizm Burcuhan Oysul, Dilara Koz & Cenk Özdamar Agnostisizm Nedir? Agnostisizm bilinmezciliktir. Tanrı'nın varlığı ve dünya ötesi yaşam hakkında, mevcut dinlerin öne sürdüğü iddiaların günümüzde doğrulanmasının mümkün olmadığından, herhangi bir dine mensup olmanın anlamsız olduğunu savunur. Ama bir yaratıcı gücün var olup olmadığını bilemeyeceğimizi söyler. Agnostisizm felsefesinin takipçilerine agnostik denir. Agnostisizm'in bilinmezcilik olarak tanımlanması, agnostiklerin Tanrı inancına karşı olduğu demek değildir. Kökeni eski Yunan'daki Sofistlere kadar uzanan agnostisizm kelime olarak eski Yunanca'daki agnostos, yani "bilinemez olan" kelimesinden gelir. Agnostisizm Türleri 1 Agnostik Atheizm Agnostik Teizm Agnostik atheism, bir tanrının varlığınına inanmaz, ama tanrının varlığının gerçek olup olmadığının asla bilenmeyeceğimizi savunur. Agnostik teizm, dinlerin tanrısının varlığının bilinmez olduğu, ama bir yaratan gücün var olduğu düşüncesidir. Ruhsal Agnostisizm Evrensel ahlak ve sevginin, insanları tanrının varlığını sorgulamaktan daha çok iyi yol götüreceğini savunur. Agnostisizm Türleri 2 İgnostisizm Zayıf Agnostisizm Güçlü Agnostisizm Bir tanrının var olup olmadığını tartışmadan önce, tanrının tanımının yapılması gerektiğini savunur. Bu tartışmanınn tamamiyle akademik olduğu düşüncesidir. Tanrının varlığının kesinlikle bilinmeyeceğine inanırlar. Güçlü Agnostikler, "Bir tanrının var ploğ olmadığını ne ben, ne de sen bilebilirsin derler." Tanrının varlığının bilinmez olduğuna ama bir gün bilinebilme ihtimali olduğuna inanırlar. Zayıf Agnostikler, "Tanrının varlığını ne sen, ne de ben bilebilirim, ama bir gün bu konuyla ilgili bir şey bulabiliriz" derler. 1500–1000 BC Agnostisizm Tarihi Rig Veda, agnostik bir görüşü esas olarak alır. Evren ve tanrıların yaradılışını agnostik bir açıdan inceler. Antik Yunanda, Agnostisizm, filozofi olarak ortaya çıkmıştır. MÖ 700 - MS 500 David Hume, agnostik görüşü desteleyen "İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma" adlı kitabını yazmıştır ve yayınlamıştır. 1748 Immanuel Kant, Agnostisizm'i destekleyen "Soru Cevaplama: Aydınlanma Nedir?" adlı denemesini yazmıştır ve yayınlamıştır. 1784 Søren Kierkegaard, Tanrı'nın var olup olmadığına dair kanıt bulmanın imkansız olduğu düşüncesini destekleye "Felsefi Parçalar" adlı kitabını yazmıştır. 1844 Thomas Henley Huxley, kendi yarattığı agnostisizm ve agnostik kelimelerini kullanmaya başladı. 1869 Robert G. Ingersoll, "Neden Bir Agnostiğim?" adlı bir dersinde, Angnostik olmasının sebeplerini açıklamıştır. 1896 Bertrand Russell, "Neden Bir Hristiyan Değilim", "Tanrının Varoluşu ve Doğası", "Ateist miyim, Agnostik mi?" ve "Agnostik Nedir?" adlı çalışmalarda bulunmuştur. 1927-1953 Leslie Weatherhead, "Hristiyan Agnostik" adlı eserini yayınlamıştır. 1965 Rigveda Protagoras, Phyrrho, Karneades, Sextus Emprikus hatta belli bir ölçüde Sokrates'in bile, kesinlik hakkında şüpheleri ve hiçbirşeyin kesinliğinin bilinmeyeceğini savunan agnostik bir bakış açıları vardır. Batı filozofisinin önemli bir filozofudur. Yazdığı kitaplar "insan zihnini bilgi bakımından analiz ettiği zaman, insan zihninin tüm içeriklerinin bize duyular ve deney tarafından sağlanan malzemeye indirgenebileceğini görmüştür, bu malzeme ise algılardan başka hiçbir şey değildir" düşüncesini destekler. Kant'ın gözünde bilim, liderleri kesin olan ve yöntemleri, ancak Hume'unki gibi felsefi bir kuşkuculuk benimsendiği zaman sorgulanabilen evrensel bir disiplindir. Bilim yansızdır ve nesneldir.
O, felsefedeki ilk ve temel misyonunun bilimi temellendirmek, daha sonra da ahlakın ve dinin rasyonelliğini savunmak olduğuna inanmıştır "Bu bilinmeyen şeye Allah diyelim. ,verdiğimiz addan başka hiçbir şey değildir...Tanrı yoksa bunu kanıtlamak imkansız olurdu, varsa ise bunu denemek için çılgınlık olurdu...Ama Allah'ın varlığını ispatlamayı ddeneyince, bilinmeyen bir şeyi ispatlamayı öneriyorum, bu yzden kendimi talihsizce ifade ediyorum. Bu durumda hiçbirşey ispat etmiyorum, enazindan varlığını, ama sadece anlayışı geliştiriyorum." cümlelerini kitabında yazmıştır. Ölümsüz bir adanım varlığını ne onaylıyorum, ne de inkar ediyorum. İnanmak için hiçbir nedenim yok, ama aynı zamanda, inkar etmek için de hiçbir nedenim yok. Hinduizm'in kutsal metni Veda'nın ilk bölümüdür. Aynı zamanda en eski ve önemli bölümdür. Rigvedanın içinde yazan:
"Kim gerçekten biliyor?
Burada kim duyuracak?
Ne zaman evren üretildi? Nereden bu eser?
Tanrılar, bu evrenin yaratılışı ile sonradan geldi.
Kim o zaman nereden ortaya çıktıklarını bilir?" satırları ile Rigveda' tanrıların varlığına şüpheyle, agnostik bir görüşle bakar. David Hume Antik YUnan Immauel Kant Søren Kierkegaard Thomas
Henry Huxley Bunların yanı sıra,
Robert G. Ingersoll "Büyük Agnostik" olarak tanımlanmıştır. "Tanrı var mı? Bilmiyorum. Bir adam ölümsüz mü? Bilmiyorum. Tek bir şey biliyorum, o da, ne umut, ne korku, ne inanç ne de inkar gerçeği değiştirebilir. Gerçek, olduğu gibi ve olacağı gibi olacak.
Bertrand Russell daha çok agnostik ateistdir. Tanrının varoluşunu sadece yarım olarak tartışabileceğini söyler. Agnostik Nedir? adlı denemesinde, başta ateist gibi yazsada, belki bir yaratan gücün valığına inanabileceğini yazmıştır.
Leslie Weatherhead çoğu agnostiğin gerçek yaradana, çoğu teistin ise var olmayan bir bedene inandığını yazmıştır. 2012 Temmuz ayında, Amerikada yapılan bir anket sonucu, Agnostik katılıncıların %55inin bir yaratanın olduğuna inandıklarını söylerken, %41, dinci toplumlarda belli bir dine mensup olmamanın gerginliğini hissettiklerini söylemişlerdir. Bilinmezcilik, farklı açılardan eleştirilmektedir. Bazı din düşünürleri Agnostizm'in aklın, gerçeği materyalizm yerine bilmenin kısıtladığını düşünür. Bazı ateistler ise Agnostizm'in Ateism'den ayrı tutulamayacağını söyler. Atheist olan Richard Dawkins'e göre, Agnostisizm, entelectüel korkaklık. Bazı Teist bilginlere göre; Agnostizmi uygulamak imkansızdır çünkü bir insan sadece tanrının varlığına ya inanarak va da inanmayarak yaşayabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler :)) Kaynakça
http://www.agnostik.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Agnosticism
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Hume
http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://en.wikipedia.org/wiki/Søren_Kierkegaard
http://en.wikipedia.org/wiki/Rig_Veda Kisa Bir Test 1. Agnostisizm Nedir? Neyi savunur?
2. Kim "Ölümsüz bir adanım varlığını ne onaylıyorum, ne de inkar ediyorum." demiştir?
3. "Neden bir Agnostiğim?" adlı kitap yayınlandığı sene.
4. Tanrının varlığının bilinmez olduğuna ama bir gün bilinebilme ihtimali olduğuna inanan agnostisizm türü nedir?
5. Agnostik olmak sizce saçma mı, mantıklı mı? Açıklayınız.
Full transcript