Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Panghalip na Panao

No description
by

Karla Louisse Barnachea

on 25 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Panghalip na Panao

Panghalip na Panao
1. Gusto mo ba ang damit na ito?
2. Ayaw ko ng ganyang damit.
3. Naibigan niya ang damit na ito.
4. Ikaw ba ay sasama sa iyong
kapatid sa palengke?
5. Oo, sasama ako sa aing kapatid

6. ______ sa dalawang bag ang nagustuhan
mo?
7. ______ng dadalhin mo sa piknik?
8. ______ ba ang ating piknik?
9. ______ ba tayo magpipiknik?
10. _______ tayo pupunta pagkatapos
magpiknik?
B. Punan ng wastong panghalip na pananong ang patlang.
6. Sama-sama na tayong pumunta sa
palengke.
7. Hindi raw ninyo gustong isama si
Nene.
8. Kailan tayo aalis?
9. Kata nang maghanda papuntang
palengke.
10. Dalhin natin ang malaking basket.
Punan ang patlang ng angkop na panghalip na panao
1. Mary Joy ang _____ pangalan.
2. Kamag-aral ko sina Evelyn at Rina.
____ ay matatalino.
3. Norma at Gloria, ____ ba ay magka
mag-aral din?
4. "Opo, ___ po at magkamag-aral,"
ang sagot ni Norma.
5. Lito, nabasa ___ na ba ang
bagong pahayagan?
Isulat kung una, ikalawa, o ikatlong panauhan ang ginamit na mga panghalip na panao.
1.
Ikaw
man ay matatawag ding bayani.
2. Hindi
siya
nawalan ng lakas ng loob na magsabi
ng totoo.
3.
Ako
ay kabilang sa mga kabataang tumutulong
sa nasunugan.
4. Batid
mo
ang kahalagahan ng pagtutulungan.
5.
Ikaw
at
ako
ay magsamang tumulong sa
nasunugan.
6. Pinuri
niya
ang kabataang tumulong.
7. Binuhat
niya
angbalde ng tubig.
8.
Siya
ay nagbuhat ng kagamitan.
9. Darating
siya
at
ako
para tumulong.
10. "Kapuri-puri
kang
mag-aaral," ang sabi
ng guro.
Sabihin mo ang panghalip na panao at ipasabi mo iyong kapareha ang kailanan nito.
Gawing maramihan
ang kailanan ng panghalip
na panaong isahan. Gawing isahan ang kailanan ng panghalip na maramihan.
1. Ang harding iyon ay kaniya.
2. Iyo na lamang ang bulaklak
na ito.
3. Palaguin natin ang mga
halamang bagong tanim.
4. Itinanim niya ang mga rosal
at sampaguita.
5. Ako man ay tumulong din.

TANDAAN
Ang panghalip na ginagamit sa pagtatanong ay tinatawag na panghalip na pananong. Ang mga ito'y kumakatawan o pumapalit na pananong at ang pangngalang pinapalitan ng bawat isa.
Saan - lugar
Sino - tao
Kanino/nino - tao
Ano - bagay
Gaano - bigat o timbang
Alin - bagay na may pagpipilian
Ilan - bilang ng bagay
Magkano - halaga
GAWIN
Sabihin ang kailangan nito.
Piliin ang panghalip na panao
sa bawat pangungusap.
Palitan ng panghalip na panao ang mga pangalan ng tao sa pagungusap.
1. Si
Mario
ay isang batang matulungin.
2. Tinawag ni
Mario
ang ibang kabataan.
3. Si
Lorena
at si
Rowena
ay tunay na kapuri-puring
mga bata.
4. "Tungkulin nina
Art at Jay
ang tumulong sa
mahihirap," ang sabi ni
Jun
.
5. Narinig ni
Jonathan
ang sinabi ni
Jun
.
ISULAT
Kailanan ng Panghalip na Panao
1. Ako ang matalik na kaibigan ni Marie.
2. Nagtulungan kami sa mga takdang-aralin namin.
3. Siya ang napiling pinakamahusay na
mambibigkas sa aming klase.
4. Tularan natin sila sa kanilang kasipagan sa pag-
aaral.
5. Magtulungan at magsikap tayo sa pag-aaral
para tumaas ang ga marka natin.
GAWIN
Halimbawa:
Mamaya
ako
aalis.
Mamaya
tayo
aalis.
6. Magpasalamat tayo sa ating natamong gantimpala.
7. Natutuwa ba kayo sa natamo ninyong gantimpala?
8. Sa kanila tayo magpasalamat.
9. Kami ay nakahandang tumanaw ng utang na loob.
10. Ang lubos na pasasalamat
ay kanila.
Panghalip na Pananong
HALIMBAWA:
Ang panghalip na pananong ay may kailanang isahan at maramihan. Nabubupo ang maramihan ng isang panghalip na pananong sa pamamagitan ng pag-uulit ng salita o ng unang dalawang pantig.
Halimbawa:
Ano - Ano-ano
Sino - Sino-sino
Ilan - Ilan-ilan
Gaano - Gaa-gaano

Alin - Alin-alin
Kanino - Kani-kanino
Magkano - Magka-magkano
A. Bilugan ang panghalip na pananong na ginamit sa bawat
pangungusap.
1. Magkano ang isang kilong lansones?
2. Ano-ano pa ang bibilhin mong prutas?
3. Sino ba ang nagpabili sa iyo?
4. Alin-alin ang napili mo?
5. Kailan ka dadalaw sa lola mo?
6. Kanino mo ibibigay ang mga prutas na iyan?
7. Gaano ba katagal ang biyahe papunta sa probinsiya niyo?
8. Sino-sino ba ang kasama mo?
9. San ba ang paradahan ng bus papunta sa inyo?
10. Tinanggap nino ang liham na ipinadala ko sa iyo?
1. ______ ang mga kapatid mo?
2. ______ sa mga ito ang ibibigay mo sa mga
kapatid mo?
3. ______ kahalaga sa iyo ang iyong mga
kapatid?
4. Ang isang kilo ng bangus ay _____?
5. ______ piraso ang isang kilo ng bangus?
Full transcript