Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SAKLAW AT DELIMITASYON

No description
by

Nicoline Austria

on 8 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SAKLAW AT DELIMITASYON

Estratehiya
MGA PARAAN
Halimbawa
Dapat Tandaan:
Pagbibigay-tuon
Paglilimita
Paksa
.
Mga Paraan ng Pagatakda ng Sakop at Delimitasyon ng Pagaaral
Higit na magiging madali ang paghahanap ng datos matapos maitakda ang pokus, sakop at delimitasyon ng pag-aaral. Gayundin mas magiging produktibo ang pagbisita sa aklatan o kaya'y ang pangangalap ng materyales sa mga search engine sa Internet.
Paksa: Kasaysayan
Sinasaklaw ba ng pananaliksik ang isang panahon o yugto ng kasaysayan?
Nakatuon lamang ba ang pananaliksik sa isang bayan, lalawigan, rehiyon, bansa, o kontinente? Gaano kalawak ang sakop ng pag-aaral kung pagbabatayan ang heograpiya?
Kapag ang tutok ng pag-aaral ay mga tao o kultura, ano ang espesipikong edad, kasarian, sekswalidad, propesyon, etnisidad, lahi, o kaya'y nasyonalidad ang iyong pagpapasyahan?
Lahat ba ng nalatalang pananaliksik, sa anumang panahon ay ilalahok sa pag-aaral? Isasama ba ang pag-aaral sa ibang bansa?
Lahat ba ng pananaw ay gagamitin bilang paraan ng pagsusuri? Pipili lamang ba ng isang pananaw gaya ng panlipunan, makabayan, feminista, arketipal, sikolohikal, moralistiko, pangkasaysayan, at formalista (tekstuwal) sa pagsusuri? O gagamit ng maraming pananaw sa pagsusuri at pananaliksik?
Estratehiya Paliwanag Paksa: Kasaysayan
Panahon Tumutukoy sa sakop pag Ang Pilipinas noong
-aaral batay sa panahon
Himagsikang 1896
Lokasyon Tumutukoy sa lugar, Ang kasaysayan ng
halaga ng kultura, sitemang
Jaen, Nueva Ecija
pammpolitika, at wika
Edad Tumutukoy sa yugto ng Ang
kabataang
Pili-
buhay ng isang tao pino sa Panahon
ng Himagsikan


Pagtukoy sa mga Susing Salita
Layunin ng pananaliksik na malaman kung bakit
nagbblog
ang mga tao at kung bakit nila sinusubaybayan ang ilang
blogs
. Gustong tukuyin sa pananaliksik na ito kung bakit sila nahuhumaling sa mga blog at bakit nila i
bina-blog
ang kanilang mga personal na buhay. Gusto rin nilang matukoy ang mga probelmang kinakaharap ng mga
bloggers
at mga mambabasa. Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay tuon sa dahilan ng
pagba-blog,
mga epekto nito sa pananaw ng tao

at bakit nahihilig ang tao na magbasa nito.
Ang pananaliksik na ito ay ginawa lamang sa Pilipinas, partikular sa Metro Manila. Interview at sarbey ang paraang ginamit upang makakalap ng datos.
FACTORS AFFECTING THE INCOME OF FILIPINO MOVIES
HALIM
BAWA
Pinakamahalagang hakbang sa anumang saliksik ang pagpili ng paksa. Mahalagang malaman ang mga batayang katangian ng isang mainam na paksa sa pananaliksik. Marapat matugunan ng paksa ang mga sumusunod na kritikal na tanong:
Bukas ba para sa diskusyon at palalatag ng mga argumento ang napiling paksa? Kailangang may malikhaing salungatan ng ideya sa napiling paksain
Paano masasabing mahalaga ang napiling pak? May akademikong ambag ba ito sa higit na pagpapabuti ng lipunan?
SAKLAW AT DELIMITASYON
Pagtatakda a pagbibigay-tuon (pokus) sa paksang nais simulan. Naisasagawa ito sa pamamagitan ng paglilimita o pagpapalawak ng isang paksain.
Kasarian at Tumutukoy sa biolohikal Ang Mga Manggagawang
Sekswalidad na kasarian at orientasyon
Kababaihan sa Pilipinas
ng tao o grupo noong panahon ng Kastila
Trabaho/ Tumutukoy sa gawaing Kasaysayan ng Pandarayuhan
Propesyon mapagkakakitaan ng isang ng mga
Magsasakang
tao o grupo
Ilokano
sa Hawaii
Etnisidad o Tumutukoy sa partikular Ang mga
Alemanyang Hudyo
lahi na bayan, bansa, at kultura sa Pilipinas noong Ikalawang
ng isang tao o grupo Digmaang Pandaigdig
Antas ng Tumutukoy sa antas ng Ang ambag ng mga
Ilustrado
Pinag-aralan edukasyon ng isang tao o sa kilusang Propaganda
grupo. Nakabatay sa sa Pilipinas
panahong inilagi sa paaralan
Anyo Tumutukoy sa anumang Ang Kasaysayang ng mga
espesipikong uri ng sining
Nobelang Popular
noong
panahon ng Kastila
Perspektiba o Maaring ang gagamiting Ang Kasaysayan ng
Larangan ng pananaw ay panlipunan,
Pagsasantabi ng mga
Pag-aaral medikal, sikolohikal, politikal
Ketongin
sa Pilipinas
ekonomiko, pilosopikal, atbp.
Pagtutok sa Nakatutok ang pag-aaral o Kasaysayan ng Pamimirata
kaso pananaliksik sa isa o higit ng mga Kulturang Audio-
pang tao, lugar o bansa biswal: Kaso ng
Quiapo, Maynila
at Bangkok, ThailandMga Susing Salita:
himagsikan, rebolusyon, 1896, Andres Bonifacio, KKK
Espesipikong Paksa:
Ang Pilipinas Noong Himagsikan 1896
Mga Susing Salita:
kababaihan, Pinay, manggagawa, kolonyalismong Kastila
Mga Susing Salita:
Liwayway, nobela, panahon ng Amerikano, romance novel, panitikang popular, romansa, panitikang komersyal
Mga Konsiderasyon sa Pagpili ng Paksa
Dapat ay may katanggap-tanggaa paninindigan at argumento, tutol man o pabot, sa napiling paksain.
Kapani-paniwala ba ang napiling paksa?
HOLLYWOOD REPORTS: AN ANALYSIS OF MUSLIM IMAGE IN HOLLYWOOD FILMS
Maipapamalas ang kaalaman at pagkaunawa sa sa paksa sa pamamagitan ng paglalatag ng mga halimbawa, kaso, ilustrasyon, pagsusuri, at mahahalagang detalye na hinihingi ng itinakdang sakop ng pagaaral.
Espesipikong Paksa:
Ang Maggagawang kababaihan sa Pilipinas noong Panahon ng Kastila
Espesipikong Paksa:
Ang Kasaysayan ng mga Nobelang Popular Mula Panahon ng Amerikano hanggang Kasalukuyang Panahon
THE BUZZ ON BLOGS: A CASE STUDY ON THE PHENOMENON OF BLOGGING
Hinati ang interview sa dalawang kategorya: "Frequent Blogger at "Ocassional Blogger". Hinigi ng mga mananaliksik ang opinion at pananaw ng mga
blogger
na ito.
Ang sarbey ay sinagutan ng mga estudyante sa Ateneo at Miriam College, edad 19-23, lalaki at babae. Hinati sila sa tatlong grupo na 6-10 miyembro. Isang grupo ay taga Miriam College, isa mula Ateneo at isa ay pinaghalong Miriam at Ateneo.
Layunin ng mga mananaliksik na matukoy ang mga salik na nakakaapekto sa kita ng mga lokal na pelikula, mga tampok ng mabenta pelikula,
viewership
ng mga pelikula ng mga manunuod, at kagustuhan o reference ng publiko. Hindi nito sinubukan na ipakita ang isang panlahatang sitwasyon ng industriya ng pelikula.
Ang pananaliksik ay isinagawa sa Metro Manila lamang. Ang unang grupong nakapanayam ay mga taong may relasyon o nagtatrabaho sa Industriya ng Pelikula sa Pilipinas. Ang sumunod na grupo naman ay ang publiko, partikular ang mga manunuod ng pelikula.
Limitado sa oras at badyet kaya't pili lamang ang mga grupong nakapanayam. Mayroong din mga pagkakataon na hindi tugma ang iskedyul ng makapapanayam at hindi sapat ang oras para sa pananaliksik. Hindi matagumpay na naitanong ang lahat ng nais matanong ng mga mananaliksik sa kanilang mga nakapanayam.
Ang pananaliksik ay maglalahad ng mga negatibo at positibong paglalarawan sa komunidad ng mga Muslim sa ilang pelula sa Hollywood na itinatampok ang pamumuhay ng isang Muslim at pagsisiyasat sa terorismo sa mata ng isang teroristang Muslim. Limitado ang paglalarawan sa mga Amerikanong film maker, dahil mas maraming pelikula sa kanluranin na tumatampok sa mga ganitong imahe ng Muslim bilang paraan ng entertainment at hindi naiisip kung ano ang maidudulot nito sa lipunan. Pinili ang mga pelikula na ipinalabas matapos ang pangyayari noong September 11, 2001, sa panahong ito lumalim ang tensyon at nagkaroon ng bias tungo sa direksyon ng mga pelikula at pagtrato nito sa mga Muslim bilang paksa. Ang pag-aaral ng maidudulot ng pelikula ay limitado sa mga non-Muslim community ng Metro Manila edad 20-60.
Ang intensyon ng nakahiwalay na deliberasyon ay para masiguro na ang datos ay galing sa pananaw ng ibang tao sa mga Muslim.
Maraming suliranin ang hinarap ng grupo sa pagpapalabas ng mga pelikula at sa pagkalap ng datos mula sa interview, marami kasi ang hindi nakapanuod, dahil lahat ng nakilahok ay mga propesyonal at hindi nakatugma ang mga iskedyul.
Full transcript