Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kalifornien, so arbete

Av Julia och Linnéa
by

Linnéa Gabrielsson

on 18 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kalifornien, so arbete

KALIFORNIEN Av Linnéa och Julia 8c Vi har valt att fördjupa oss i den amerikanska delstaten Kalifornien ("The Golden State"). Kalifornien ligger jämte Stilla havet och är den mest folkrika delstaten i U.S.A. Anledningen till att vi ville forska om Kalifornien, var att vi är intresserade av kulturen, folket och industrierna här. Vi är även intresserade av att staten kallas för "kändis staten", och de flesta stora filmstjärnorna bor här. The Golden State KLIMAT OCH NATUR! Kaliforniens grann-regioner är Oregon, Nevada och Arizona.
Kalifornien ligger jämte stillahavet och är en av de största delstaterna i U.S.A. KLIMATZONER KARTA KLIMATZONER De milda klimatet & klimatzonerna har en stor påverkan och betydelse för regionen. Vinodlingar har alltid varit en viktigt industri för Kalifornien. Om det inte vore för medelhavsklimatet, bergen och stilla havet så hade inte det varit möjligt att ha vinodlingar där. NATUROMRÅDEN
Regionens natur är väldigt varierande, beroende på var man befinner sig. I Kalifornien finns det öken områden, dalar, skogar, stränder och höga berg. Kalifornien gränsar i norr till Oregon, öster till Nevada och Arizona, väster till Stilla Havet och i söder till Mexiko. Yosemite Valley är en Glacial dal som finns i Yosemite National Park. Yosemite valley finns i västra Sierra Nevada bergen i Kalifornien. Dalen är 13 km lång och är nästan 1 km djup, den är omgiven av tallar. Det finns en hel del vattenfall i dalen, som t.ex. Tenaya och Illilouette. Dessa biflöden bildar sedan Merced River, som rinner ut till Stilla Havet.
Yosemite Valley är en känd turistattraktion. Man kan bli guidad, gå på vandring och njuta av den vackra naturen. YOSEMITE VALLEY Joshua Tree National Park är en "park" som har landskap på båda sidorna om gränsen, mellan San Bernardino County och Riverside County. Landskapet inkluderar två typer av öken med olika ekosystem. Bergskedjan Little San Bernardino Mountains sträcker sig över den sydvästra delen av parken.
I Mojaveöknen är det fuktigare och lite svalare klimat. I den öknen växer Yucca brevifolia trädet. På engelska heter den Joshua Tree, parken döptes efter den växten.
Parken erbjuder vandringar, klättring och ger en inblick i hur det var på nybyggarnas tid. JOSHUA TREE NATIONAL PARK SIERRA NEVADA Sierra Nevada är en bergskedja som finns i västra U.S.A. Största delen av kedjan ligger i Kalifornien, resten ligger i "grann-regionen" Nevada. En populär sevärdighet i Sierra Nevada är Genoa, som är Nevadas äldsta bosättning. Den ligger nära Lake Tahoe.
I regionen nära Lake Tahoe är det en blandning av snötäckta bergstoppar och Nevadas öken.
I närheten av bergskedjan ligger Carson City (Nevadas huvudstad). Naturtillgångar Trots att Kalifornien till stor del består av stora städer, har de ändå massor av naturtillgångar. Kalifornien är en av de stater i U.S.A. som utvinner mest olja. Förut var guld en stor minreal tillgång för regionen, men nu har det ersatts mot olja och naturgas. I regionen odlas det även massor grönsaker. De största odlingarna finns i Central Valley och i det konstbevattnade Imperal Valley, nära Mexiko. Förutom grönsaker odlas det frukt, och tillverkas bomull. Kalifornien står för ca 90 % av U.S.A.'s tomat- och vinodling. I norra Kalifornien, mot Oregon, är skogsindustrin väldigt viktig. Skogarna är stora och är omgivna av höga, stora berg. Längs kusten kan man hitta Redwoodskogen. Skogen skiljer sig mycket från vår vanliga svenska skog. De vanligaste träden hos oss blir ungefär 30 m höga. Redwood skogen däremot har träd som blir över 100 m höga och väldigt gamla, (det äldsta trädet är över 1000 år). Redwood-trädens sammanlagda yta blir till och med större än staten, Conneticut. Kaliforniens och sveriges skogar skiljer sig rättså mycket åt, men det är ändå en väldigt stor och viktig naturtilgång för båda. Regionen tillhandahåller sitt timmer uppe vid kustbergskedjorna. Bergskedjorna går igenom bland annat Monterey County. Där är det tempererat klimat, med en sval dimma, och varma dalar. Det är ett perfekt ställe för vinodlingar, nötträd och frukt. Närmast kusten är det perfekt klimat för spenat och andra grönsaker. 73 % av U.S.A.'s spenat odlas nämligen i kalifornien. Kalifornien har två olika klimatzoner, Tempererat och Subtropiskt. Den Subtropiska zonens kännetecken är långa varma somrar och svala vintrar. På vissa ställen är värmen mer extrem, som i öknen Death valley. Det är det varmaste området i Kalifornien. Dagarna är väldigt varma, den högsta temperaturen där är uppmätt till 58 grader celsius. Nätterna däremot är kalla, temperaturen kan bli så låg att frost uppstår. Det finns inga moln på himlen där, så värmen kan inte "lagras" någonstans. Det är därför det är så kalla nätter. Det finns inga levande djur och växtligheter där, det är därför öknen har fått sitt namn "Death Valley". Trots att det är helt dött där finns det faktiskt en hel del frön i öknen. Men eftersom det endast regnar 50 mm per år så är det svårt för fröna att växa. Den Subtropiska zonen ligger i två band, norr och söder om ekvatorn. Den norra Subtropiska zonen sträcker sig från Mexiko över södra USA. Några andra länder som har Subtropiskt klimat är Frankrike, i staden Nice, Australien, och Melbourne. Den andra zonen är den Tempererade. Den ligger mellan de subtropiska och polariska zonerna. Under vintern ligger temperaturen runt - 18 °C och under somrarna ligger den runt + 10 °C. I Sverige har vi den tempererade zonen, men vi har annat klimat. Årstidernas värme och kyla är annorlunda beroende på vilket klimat det ligger nära, t.ex. Kustklimat, Inlandsklimat och Medelhavsklimat. Den största delen av Kalifornien har faktiskt Medelhavsklimat. Vilket innebär milda, regninga vintrar och torra, varma somrar. Zonen är ganska fuktig, men nederbörden är annorlunda var i zonen man befinner sig, det är havet som påverkar det. Den tempererade zonen sträcker sig från Skandinavien till Medelhavet. Trots att det är samma Zon, är klimaten väldigt olika. Delvis beror det på golfströmmen. I den tempererade zonen som är i skandinavien finns det mycket lövskog med näringsrik jord i naturen. Det finns fyra olika årstider med olika temperaturer. I Kalifornien däremot, har de varma, torra somrar och svala, fuktiga vintrar. Death Valley Det är ett känt faktum att Kalifornien har mycket turister på somrarna, i t.ex. L.A. det varma vädret, de låmga vackra stränderna och de fina städerna lockar mycket folk! Kalifornien tjänar mycket pengar på turisterna. Utan Medelhavsklimatet och värmen hade antagligen inte Kalifornien varit lika känt, då hade de förlorat både turister och pengar. Santa Monica Beach Politik, Ekonomi, Industrier Några av Kaliforniens främsta inkomst källor är Jordbruket, frukt-, grönsaks-, och vinodling. Rymd- dator- och gruvindustrierna är också inkomstkällor. Men nöjes industrin är fortfarande en av de största, Kalifornien sattsar stort på filmindustrin! INDUSTRIER
Han satte regionen i den ekonomiska krisen som de fortfarande är i. Kaliforniens ekonomi skönk snabbt och blev känt som U.S.As Grekland och U.S.A failed state. Men pressen gillade han utseende och muskler och han fick mer artiklar i de europeiska tidningarna än någon annan guvernör någonsin! Ingen brydde sig om att han missskötte sitt jobb när han var en sådan stor kändis runt om i hela världen! Men när kalifornien tillslut fick den nya guvernören Jerry brown så ändrades saker snabbt! Jerry Brown är idag U.S.As mest framgångsrikaste politiker, på bara några veckor så hade han förändrat detta stora underkott och satt Kalifornien på rätt spår igen. Både jag och Julia tycker att det är tur att Kalifornien har fått en sådan bra ny guvernör, så att ekonomikrisen kan lösas. Men även om Kalifornien är den 7:de största ekonomin i världen befinner sig Kalifornien fortfarande i en ständig budgetkris! Staten saknar ungefär 16 miljarder dollar, alltså 110 miljarder kr! Delstaten har svårt att betala alla löpande räkningar! När Arnold Schwarzenegger blev utvald som kaliforniens guvernör så gjorde staten ett stort misstag! Han var en föredetta filmstjärna och bodybuilder men en usel guvernör! & EKONOMI Jerry Brown Arnold
Schwarzenegger
I U.S.A så är makten delad mellan den lagstiftande, som är kongressen. Den verkställande som är presidenten och den dömande, som är den högsta domstolen! Men den federala regeringen i Washington D.C. har också en del makt. Det är de som sköter bl.a. försvaret, utrikespolitiken, inre säkerhet och tullar. Alla 50 stater i U.S.A. har ett visst självstyre, alltså kan varje delstatstat stifta egna lagar. Så länge de inte bryter mot "den federala konstitutionen", som är U.S.As grundlag och den näst älsta skrivna grundlagen i världen! Varje stat har egen sin författning, lagstiftning och kongress och styrs av en guvernör. Alltså så är det guvernören som bestämmer i varje stat. Delstaterna avgör själva om det ska finnas dödsstraff, och de får även bestämma skol och social politiken. Den nuvarande presidenten i U.S.A. är Barack Obama, det är hans jobb att leda utrikespolitiken, vara högste befälhavare över militären och lägga lagförslag. Han utser också medlemarna i regeringen. Eftersom U.S.A. inte tillämpar parlamentarism så behöver han inte ha något stöd i kongressen, och det måste ju sveriges riksdag ha. Det är kongressen som stiftar lagar och beslutar om skatter och statliga utgifter. Kongressen är uppdelad i 2 kamrar, representanthuset och senaten. Varje delstat väljer ledamöternai båda kamrarna. Antalet ledamöter för varje delstat i representanthuset beror på folkmängden och det finns 435 ledamöter totalt. Ledamöterna väljs vartanat år. I Senaten så finns det 100 ledamöter alltså 2 st. från varje delstat. I kongressen så hålls ofta utfrågningar, i samband med utredningar som får stor uppmärksamhet i medierna. Detta påminer om vår politik på många håll! Men i sverige så väljs ju ledamöterna ut genom hur många röster varje parti har. I U.S.A. väljs ledamöterna efter antalet folk som bor i varje stat! Högsta domstolen håller koll på kongressen och granskar de lagar som stiftas där. Så att allt stämmer med konstitutionen, högsta domstolen spelar alltså en stor roll i politiken. Det är 9 ledamöter i högsta domstolen och de utses på livstid av presidenten. Men de måste godkännas av senaten. Makten S
T
Y
R
E
T BARACK OBAMA DEN AMERIKANSKA KONGRESSEN U.S.A. är en republik! Historia Mexico eller U.S.A? Ungefär vid år 1550 kom några europeiska sjömän till Kalifornien, men innan dess så var området befolkat av indianer! På 1700 talet så börjades det byggas hus i kalifornien, och de var de spanska missionärerna som lade grunden för statens utveckling! När Mexico blev en självständig stat år 1810 så blev det fastställt att Kalifornien skulle tillhöra Mexico. Men vid mitten av 1800 talet så blev det krig mellan U.S.A. och Mexico, de krigade om gränsdragningar som ledde till att Mexico fick ge ett stort område till U.S.A. Ett av de områderna var Kalifornien. Under ungefär en månad så var Kalifornien en egen republik med en eget styre. Men sedan kom det amerikanska skepp och gjorde så att Kalifornien fick tillhöra U.S.A. Om inte Mexico hade förlorat det kriget så hade kanske Kalifornien fortfarande tillhört Mexico Juan Rodríguez Cabrillo, Kaliforniens upptäckare Guldet och rikedomarna! Man hittade mycket guld och rikedomar i Kalifornien, och det ledde till att befolkningen ökade snabbt! San Fransisco byggdes snabbt upp till en storstad. Men det fanns inte bara guld, marken i Kalifornien var perfekt odlingsmark. Det var ett av de bördigaste områderna i världen, så jordbruksindustrin sattes igång! Filmindustrin sattes också igång när det i slutet av 1800 talet byggdes flera teatrar, tidnignar och filmbolag! RELIGION Kalifornien är en av de mest folkrika regioner i U.S.A. Människor flyttar hit från alla världens hörn. Eftersom det är så många människor som flyttar hit, är det många olika religioner och traditioner som följer med. Det har gjort U.S.A. till ett av de mest mångskiftande landet i världen (Religion och kultur mässigt). Mer än hälften av amerikanarna är kristna, exempelvis katolska. 15 % säger att dem inte tillhör någon religion, "icke-kristna" (t.ex. buddism, hinduism) utgör ca 5 %. De som tror på någon gud över huvudtaget, utgör hela 86 %.
U.S.A. har haft religions frihet ända sedan 1700-talet. Den beräkningen gäller hela U.S.A. Kalifornien är också väldigt blandad när det kommer till religion, men de flesta är kristna där. Protester! Trots alla olika religioner som uppkommer i U.S.A. & Kalifornien har saker det i huvudsak fungerat bra mellan människorna. Men det har varit delade åsikter om samkönat äktenskap. 2008 startade en omröstning om det borde vara tillåtet med samkönat äktenskap i Kalifornien. Det var Prop 8 som startade omröstningen och ville kämpa för homosexuellas rättigheter. Men Republikanernas presidentkandidater gillade inte samkönat äktenskap. " Bara äktenskap mellan man och kvinna " tyckte dom och andra invånare. Dels beror det på den kristna tron, för i biblen står det att äktenskap ska vara mellan man och kvinna. Newt gingrich (en annan politiker) har sagt att Homosexuella är motståndare till religion och familjevärden. Många protester har uppkommit pågrund av deras anklagelser. Politikern Mitt Romney har sagt: "Värna traditionellt äktenskap och utse domare som tolkar konstitutionen som den är skriven och inte i enlighet med sina egen politiska övertygelser och fördomar."Mitt Romney är emot abort och gay äktenskap, det beror på hans kristna tro och sätt att tänka. Många människor har protesterat, domstolen planerar att komma fram till ett beslut 2014. Los Angeles! The city of angels L.A Los Angeles är den stad som Kalifornien är mest känd för, " Drömmarnas stad " och "City of angels". De som vill bli kända inom nöjesbranschen kommer hit. Nästan alla kändisar bor här, eftersom det är närmare till alla stora film-, musik-studios.
Det är inte lätt att lyckas där, konkurrensen är stor och många blir utan jobb. Förutom nöjesindustrin och alla jobb, är Los Angeles ett stort turistmål. Det varma vädret, kändisarna, stränderna och byggnaderna lockar. Hollywood walk of fame är trottoaren längst gatan Hollywood Boulevard och Vine Street. Stenarna på trottoaren är kvadratiskt formade och har en röd/rosa stjärna på sig. I stjärnorna står ett kändis namn och en liten symbol för vilken bransch personen har gjort sig känd för. Men det är inte bara personer som får en stjärna, utan även kända karaktärer kan få en. Det är Hollywoods Handelskammare som bestämmer vilka kändisar som ska få en stjärna. På trottoaren får man se bland annat Johnny Depp, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Harrison Ford. Walk of fame Santa Monica Beach Santa Monica Beach är en av L.A.'s kändaste stränder. Där finns det aktiviteter som passar alla. Man kan bada, gå på picknick, umgås med vänner, jogga och massa mer. Dessutom finns det är stor pir som har en nöjespark. Stranden är så omtyckt att många väljer att bosätta sig så nära som möjligt, till och med studenter väljer Santa Monica Colleget för att få vara nära stranden. Kändistuuuuur!! På kändis rundturen får man chansen att se var alla stjärnor bor. Man åker i en liten buss med guide. Oftast får man önska sig vilken kändis hus man vill se. Om man har tur kanske man får en skymt av sin idol. Men de flesta kändisar är skygga, och har höga staket. Så ibland kan man bara få syn på deras tak eller uppfart. Will smiths hus Madame Tussauds Madame Tussauds är ett vax-museum som startade i Storbrittanien på 1800-talet. I Museumet kan man träffa och fotograferas med alla möjliga kändisar, i vax såklart. Man kan bland annat se Michael Jackson, Miley Cyrus, Robert Pattinson, Amy Winehouse. För att komma in måste man boka biljetter i god tid, eftersom det är en så stor turist-attraktion. Rodeo Drive Rodeo Drive är en känd shopping gata i Beverly Hills, L.A. Gatan sträcker sig från Beverwill Drive och genom Beverly Hills. Längs gatan finns det fina odlingar, palmer och fontäner. Affärerna här är väldigt dyra och exklusiva. Alla stora märkes kläder, skor, accesoarer finns här. Allt från Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana och mycket mer.
Gatan även känd för sina fina resturanger och uteserveringar. San francisto San francisco San Francisco är en stor stad vid Kaliforniens kust. Det bor väldigt mycket folk i San Francisco och det är den näst mest tätbefolkade staden i hela Kalifornien! Staden är 600,7 km till ytan och har 811 200 invånare i stadskärnan. San Francisco har ett subtropiskt klimat och har inga stora temperatur förändingar mellan årstiderna! På somaren så är medeltemperarturen 22 grader på dagen och på vintrarna så sjunker temperaturmätaren sällan under 0 grader. En väldigt kraftig jordbävning drabbade San Francisco år 1906! Hus och byggnader rasade i 3 dagar och 28 000 hus rasade. Att återgärda skadorna kostade då 10 miljoner kr. GOLDEN GATE BRIDGE! En av de kändaste sevärdigheterna i San Francisco är den beömda Golden Gate bron! Det är en 2150 m lång hängbro som sträcker sig över sundet golden gate. När bron invigdes så var det världens längsta hängbro, men det rekordet fick bron bara hålla till år 1964. På golden gate bron så finns det 6 körfilar och det kostade ungefär 35 miljoner kr. att bygga! Alcatraz Alcatraz är en fängelse Ö vid San Francisco. Är 1934 så stod fängelset klart som ett av världens mest rymningssäkra fängelser! På grund av det kalla vattnet och de starka strömmarna så var det mycket svårt att rymma! De enda som lyckades rymma var Frank Morris och bröderna Anglin, men ingen vet hur de lyckades. Rymmarna brukade valigt vis drunkna i vattnet pågrund av stömmarna eller så sköts de. Alcatraz stängdes 1963 men står kvar idag och är öppet för besökare! Fängelset har också används i flera filmer, som flykten från alcatraz. Fängelserum San Fransisco har inte så mycket filmindustrier men flera kända filmer har blivit inspelade här! Mest tack vara Golden gate bron, Alcatraz och andra sevärdigheter. Flera kända james bond filmer har blivit inspelade här! EGNA TANKAR! Efter detta arbetet så har vi fått en bättre inblick i Kaliforniens politik, ekonomi och natur. Det har varit kul att läsa om alla stora turistområden i San Fransisco och L.A! Detta arbetet kan kopplas ihop med geografi, samhäll och lite biologi. Länkar! http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalifornien#Klimat

https://www.google.se/search?hl=sv&gs_rn=7&gs_ri=psy-ab&cp=14&gs_id=1ce&xhr=t&q=kalifornien+karta&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44011176,d.bGE&biw=1280&bih=582&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=gY9JUejiNYeHtAbzi4DwBg

http://www.utb.karlshamn.se/mollegardsskolan/varlden2010/omhtmlexport/subtropiskt_klimat_.htm

http://www.utb.karlshamn.se/mollegardsskolan/varlden2010/omhtmlexport/subtropiskt_klimat_.htm

http://skolarbete.nu/skolarbeten/usa-4/

http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/94/39/be8449ff.pdf

http://www.ne.se/tempererat-fuktigt-klimat

http://www.friatider.se/kalifornisk-budgetkris-aterigen

http://www.mittresvader.se/vaderlexikon/tempererat-klimat.php http://sv.wikipedia.org/wiki/Republiken_Kalifornien

http://www.kwm.se/kalifornien-och-dess-historia/

http://www.svtplay.se/klipp/1085339/kalifornien-pa-vag-ur-krisen

http://www.dn.se/fordjupning/maktskiftet-i-usa/snabbguide-sa-styrs-usa

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalifornien

http://sirpaeriksson.blogspot.se/2013/03/mot-redwoodskogen.html

http://www.give2all.org/2/2012/05/california-kust-naturresurser.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/San_Francisco

http://sv.wikipedia.org/wiki/Alcatraz

http://www.snpf.org/Artiklar/alcatraz.htm

http://en.wikipedia.org.sv.mk.gd/wiki/Religion_in_the_United_States
Full transcript