Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BIOTECHNOLOGIA A MEDYCYNA

No description
by

Justyna Julia

on 9 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BIOTECHNOLOGIA A MEDYCYNA

Antybiotyki
Do wytwarzania antybiotyków używa się genetycznie ulepszonych szczepów bakterii i grzybów. Produkują one głównie antybiotyki w sposób naturalny, aby hamować wzrost lub rozmnażanie konkurujących z nimi organizmów. Są to głównie bakterie rodzaju: Streptomyces, Bacillus, Pseudomonas, a także grzyby : Penicillium i Aspergillus.
BIOTECHNOLOGIA A MEDYCYNA
Analiza materiału genetycznego
Umożliwia wykrycie określonych wad i chorób genetycznych, a także zakażeń wirusowych lub bakteryjnych. W pierwszym wypadku badamy, czy sekwencja określonego genu pacjenta jest prawidłowa a w drugim- sprawdzamy, czy w próbce pochodzącej od osoby chorej znajduje się materiał genetyczny wirusa lub bakterii.
Metody wykrywania białek
Stosuje się w diagnostyce chorób zakaźnych i onkologii. Choroby zakaźne rozpoznaje się dzięki sprawdzeniu, czy w pobranej od pacjenta próbce krwi znajdują się białka charakterystyczne dla danego wirusa lub bakterii albo wytworzone przez organizm przeciwciała zwalczające te mikroorganizmy. W onkologii ustala się, czy w organizmie pacjenta znajdują się cząsteczki białek obecne jedynie na powierzchni komórek nowotworowych. Ich występowanie świadczy o chorobie nowotworowej.
''Terapia szyta na miarę''
Aby zwiększyć skuteczność leczenia stosuje się terapie spersonalizowane, czyli dopasowane do pacjenta poprzez badanie sekwencji genów danej osoby. Stosuje sie je m.in. w onkologii.
1. Wstępnej diagnostyki dokonuje się metodami tradycyjnymi, na podstawie objawów wielu pacjentów.
2. Aby dokładniej stwierdzić chorobę i określić rokowania dla pacjenta stosuje się metody diagnostyki molekularnej.
3. Dzięki testom genetycznym ustala się w jaki sposób leki będą działały na organizm człowieka.
4. Po tym wszystkim stosuje się terapię, która jest najskuteczniejsza i ma najmniej skutków ubocznych.

Diagnostyka molekularna
Jest to dział medycyny, który zajmuje się rozpoznawaniem chorób i identyfikacją cech osobniczych dzięki zastosowaniu technik biotechnologii nowoczesnej. Badania prowadzone w ramach diagnostyki molekularnej polegają na :
analizie materiału genetycznego
wykrywaniu białek.
Biofarmaceutyki
Białkowe substancje lecznicze, zwane biofarmaceutykami, zastępują nieprawidłowe białka, hamują lub pobudzają wybrane reakcje metaboliczne w komórce. Można je tak zaprojektować, aby działały tylko w wybranych tkankach lub narządach. Dzięki temu skutki uboczne ich stosowania są dużo mniejsze.
W produkcji biofarmaceutyków używane są zmodyfikowane genetycznie:
• mikroorganizmy (głównie bakterie i grzyby)
• wirusy
• hodowle komórek (głównie ssaków)
• rośliny i zwierzęta

Otrzymywanie biofarmaceutyków
Mikrorganizmy zmodyfikowane genetycznie mogą wytwarzać białka identyczne z białkami występującymi naturalnie w przyrodzie w bardzo dużych ilościach i w krótkim czasie. Wykorzystuje się je np. do produkcji:

cytokin
( białka pobudzające wzrost i podział komórek biorących udział w reakcji odpornościowej organizmu) , tj. interferon stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej
• niektórych
hormonów ludzkich,
np. insuliny stosowanej w leczeniu cukrzycy

białek
będących
składnikami szczepionek
przeciw chorobom wirusowym

Co to jest insulina?
Insulina jest hormonem wytwarzanym przez komórki trzustki, odpowiadającym za utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Jego niedobór powoduje cukrzycę, która prowadzi m.in. do chorób serca, utraty wzroku i zaburzenia pracy nerek. Na cukrzycę choruje ok. 2 mln Polaków, z czego 300 tys. musi przyjmować insulinę w formie podskórnych iniekcji. Produkcja tego hormonu w dużych ilościach jest możliwa np. dzięki wykorzystaniu pałeczki okrężnicy.
Jak wyprodukować dużo insuliny?
1. Przygotowanie dwóch plazmidów, z których każdy zawiera gen kodujący jeden łańcuch białka.
2. W odpowiednich warunkach bakterie pobierają plazmid.
3. Aby zapewnić optymalny wzrost bakterii, ustala się odpowiednie parametry środowiska, w którym są one kodowane.
4. Po pewnym czasie do hodowli dodaje się substancję, która powoduje rozpoczęcie syntezy ludzkiej insuliny w bardzo dużej ilości.
5. Wyprodukowane łańcuchy polipeptydowe insuliny izoluje się z komórek i oczyszcza.
6. Po oczyszczeniu oba łańcuchy łączy się ze sobą w specjalnych warunkach, aby utworzyły aktywną formę insuliny, identyczną z formą wytwarzaną przez komórki trzustki człowieka.

Szczepionki- odra, świnka, grypa...
Składnikami szczepionek są również
wirusy,
które namnaża się w komórkach zwierząt, np. zarodkach kurzych lub liniach komórkowych. Namnożone wirusy izoluje się, dezaktywuje i oczyszcza białka będące składnikami szczepionki. W ten sposób produkuje się m.in. szczepionki przeciwko
odrze, śwince, grypie.
Hodowla komórek ssaków

W celu otrzymania leczniczego białka do genomu komórki wprowadza się kodujący je gen oraz nukleotydy. W ten sposób otrzymuje się np.:
• przeciwciała człowieka,
• enzymy człowieka.

Transplantacja
Biotechnologia stwarza możliwości hodowli komórek, tkanek a w przyszłości nawet narządów. Terapia polega na hodowaniu komórek pobranych od pacjenta, np. komórek macierzystych, różnicowaniu ich w pożądany rodzaj komórek, tkankę lub narząd i wszczepieniu ich z powrotem do jego organizmu.
Jak naprawić gen?
Wprowadzenie prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta to
terapia genowa.
Ma charakter eksperymentalny, ponieważ wiąże się z ryzykiem uszkodzenia innych genów, a skuteczność leczenia nie zawsze jest wysoka.
• Dodawanie genów.
• Zamiana genów.
• Doskonalenie genomu.

Rodzaje terapii
genowych
Należą do nich:
• opatrunki wewnętrzne,
• opatrunki zewnętrzne,
• tekstylia jednorazowego użytku.
W ich skład wchodzą
substancje biodegradowalne,
czyli takie, które po ustalonym czasie ulegają rozkładowi do substancji nieszkodliwych.


Materiały medyczne
nowej generacji.
Mikroorganizmy
Full transcript