Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De weerbarstige praktijk van facilitair contractmanagement

Inkoopseminar Hanzehogeschool Groningen
by

Jordie van Berkel

on 30 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De weerbarstige praktijk van facilitair contractmanagement

30 Januari 2014
De weerbarstige praktijk van facilitair contractmanagement
Kleur
Bekennen

De Praktijk
Succesfactoren
Visie
De mening van de zaal!
Er volgen 5 stellingen.

Geef aan waar u het het meest mee eens bent.
Stelling 2
Contract management draait niet om het inkopen van contracten, maar om:
A. Controle en Naleving
B. Relatiemanagement en Vertrouwen
Stelling 1
Een opdrachtgever-leverancier relatie ontwikkelt zich het beste als:
A. Eerst presteren, dan vertrouwen
B. Eerst vertrouwen, dan presteren
Stelling 3
De grootste uitdagingen voor een contractmanager liggen doorgaans:
A. Intern de eigen organisatie
B. Bij de leverancier
Stelling 4
In een volwassen partnership tussen opdrachtgever en leverancier zijn de belangen van:
A. de opdrachtgever leidend
B. beide partijen even belangrijk
Stelling 6
De belangrijkste succesfactor voor een goede implementatie is:
A. Leiderschap
B. Projectaanpak (incl contract, planning & performance-afspraken)
Stelling 5
Het inbestedingsbeleid van minister Blok getuigt van visie op inkoop- en contractmanagement:
A. Eens
B. Oneens
1, 2 en 3
Change Leadership
Programs
- Gemert
- Getrouwd
- Weimaraner
- Buiten zijn
- Reizen
- Genieten
Jordie van Berkel-Schoonen
Opleidingen
Werkervaring
Klant-portfolio
Bijzondere dingen
Overheid
Bedrijfsleven
Zorg
Onderwijs
Partners
Industrie
MKB
Forte Solutions: pragmatische begeleiding van strategische transities binnen Facilitair Management en inkoop
Stelling 5
Vertrouwen:
A. Komt te voet en gaat te paard
B. Kan snel en gericht ontwikkelt worden
Facilitair Contract Management:
- Regie
- Inspanning
- Resultaat
- Prestatie
2 Types contracten
Type 1
- Uurtarieven
- Prijslijsten
- Frequentie
Regie:
Inspanning:
Kenmerken:
- Opdrachtgever is expert
- Leverancier voert uit
- Opdrachtgever controleert
Type 2
Technische output
Functionele output
Resultaat:
Prestatie:
Kenmerken:
- Leverancier is expert
- Opdrachtgever creëert randvoorwaarden
Als ik de beste ben in mijn hele portfolio, zou ik een management buy out moeten overwegen!
DE manier om als opdrachtgever kennis & kunde van de markt te ontsluiten, innovatiekracht te vergroten en de beste prijs/kwaliteit te leveren.
46% van alle facilitaire bedrijven is als een regie- of demand organisatie georganiseerd
Bron: FMN Profielonderzoek FMN 2012
Dus altijd type 2??

Nee....

Veruit meest uitdagend en lastig!
Type 2 vraagt een paradigma-shift!
Valkuilen
7 veel voorkomende valkuilen:

Succesfactoren
Visie
Belangen
Overleven
Balans
Snelheid
Leiderschap
bij type 2 contractmanagement
Valkuil 1:
De impact van een visie is onvoldoende smart en doorleeft
Voorbeeld (2009):
welke visie lag er?
wat gebeurde feitelijk?
hoe zijn we hier uit gekomen?
het verband met de andere valkuilen en organisaties
Maar type 2 past wel het beste bij de visie van veel FM-organisaties voor haar grote contracten
Valkuil 2:

Onevenwichtige balans in transparantie en partnerschap
Voorbeeld (2013/2014):
- open boek versus budgetten
- 1-zijdige flexibiliteit
- tussen 'harde' en 'zachte' factoren
- legio 'slechte' voorbeelden
Valkuil 2:
Belangen te uiteenlopend en onvoldoende boven water
Voorbeeld (2012):
Valkuil 3:
Niet de juiste mensen aan boord
Voorbeelden: ieder bedrijf, zowel aan opdrachtgeverszijde als aan leverancierszijde worstelt hier in zekere mate mee
Herkenbaar?
Impact: traditioneel gedrag
Controle
Valkuil 4:
Er is vaak simpelweg angst voor baanverlies of persoonlijke impact
Hoe reageer je hierop?

Valkuil 5:
Angst om controle en grip te verliezen overheerst
Wat kun je ermee?
Wat is de beste reactie?
Valkuil 5:
Verschijningsvormen en impact:
hetze bij fouten
langzamer
duurder
loose-loose
reactiviteit
wantrouwen
Bij hard services het sterkst waarneembaar!
Valkuil 6:
Snelheid te hoog
onrealistische verwachtingen
valse start
gedoemd te mislukken
Wat helpt hiertegen?
Succesvol contractmanagement begint met het besef van de paradigmaverschuiving
Ter afsluiting 12 conclusies & tips:
1. Een contract dichttimmeren is nauwelijks
mogelijk en zeker niet wenselijk
2. Besef dat de transitie naar type 2 contracten een paradigmaverschuiving zijn
3. Begin met werken aan vertrouwen als je op prestaties wilt sturen, vertrouwen kun je gericht ontwikkelen
4. Zorg voor mensen die zowel vakinhoudelijk weten waar ze over praten als een leidende rol kunnen vervullen
5. Besef dat je grootste uitdagingen waarschijnlijk intern je eigen bedrijf zitten.
7. Het is altijd maatwerk! Dat kan geen enkele tool of template ondervangen.
8. Partnership en flexibiliteit zijn 2-zijdig
9. 50% van je succes is mensenwerk, focus daarop, richt daarna pas goed risico- en performancemanagement in
12. Iedere dag een stapje!
@ForteSo
@Jordievanberkel
www.forteso.nl
info@forteso.nl
jordie@forteso.nl
06-20562837 (Jordie)
'Als u wilt dat het echt gebeurt...!'
Beste prezi-bezoeker,

Wat leuk dat u hier beland bent!

- Deze prezi is samengesteld als key-note bij het Hanze Inkoopseminar 2014 'Signed, Sealed, Delivered'
- Zo'n 250 aanwezigen variërend van studenten, bedrijfsleven en onderwijs
- De Prezi gaat in op facilitair contractmanagement in de praktijk, met name op resultaat/prestatiecontracten
- De boodschap spreekt uit de presentatie, de voorbeelden wellicht niet helemaal
- Als onhankelijke partij zijn we dagdagelijks actief binnen Facilitair Management en Inkoop
- Wij zijn voorstander van #durftedelen. Daarom kunt u een groot deel van onze presentaties gewoon online bekijken, waar en wanneer u dat wilt.
- Kijk voor meer verhalen op onze website, ook al het beeldmateriaal kunt u hier terugvinden en auteursrechtvrij gebruiken!

- Indien u op zoek bent naar meer diepgang of het begeleidende verhaal, neem vooral contact met ons op!

Namens Forte Solutions bedankt,
Jordie van Berkel-Schoonen
(www.forteso.nl of jordie@forteso.nl of 06-20562837)
Even voorstellen:
10. Contractmanagement type 2 contracten, kansloos zonder paradigmashift bij inkoop
11. Als loslaten te ver weg is, regel controle en naleving dan in via de achterzijde -> benchmarks, audits, open boek
6. Contact boven contract
Bron: Thomas-Kilmann
Overzicht

Communicatie

Risico-Management

30% Veranderaanpak

Jordie van Berkel-Schoonen - Forte Solutions
Contract
Management:
'Getting what
is agreed'
'Improving
the value'
Hoe kun je hier op reageren?
Bron: Nevi Purspective
Full transcript