Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezi SIM

4 februari 2013
by

Anne-Jan Zieleman

on 3 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezi SIM

@annejanzieleman
Anne-Jan Zieleman
Beleidsanalist
in verandering
"Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt. De kritieke grens is bereikt, de ingezette veranderingen zijn niet meer terug te draaien. Op zo'n moment is de maatschappij instabiel en kwetsbaar voor verstoringen, maar opent het ook de deur voor radicale veranderingen"
Jan Rotmans - 'In het oog van de orkaan'
Over welke veranderingen hebben we het dan?
Er is structureel minder geld
Er is meer technologie mobiel beschikbaar voor iedereen
Er is meer burgerlijke 'ongehoorzaamheid'
Wij organiseren ons vaker lokaal en in netwerken
Zorg & welzijn
Milieu
Stedelijke ontwikkeling
Economie
Sneller internet
Mobiel dataverkeer
wifi in de openbare ruimte
GPS
Augumented reality
Smartphones & Tablets
Hack de overheid
Reaguurders
Project X
Zelfbestuur
Lokaal vs internationaal = Glocalisering
Netwerksamenleving
Communities
Online vs offline
Wat betekent dit voor het dagelijks werk van de gemeente?
Wat doet de gemeente?
Paspoorten & rijbewijzen
Straten schoonhouden en afvalverwerking
Vergunningen verlenen
Toeleiding naar werk
Zorgen voor hulp aan zorgbehoevenden (ouderen, mensen met een beperking, verslaving, etc
Uitkeringen verstrekken
Subsidies geven aan instanties en initiatieven
Straten / bruggen / pleinen / groen realiseren en onderhouden
Regels en wetten opstellen en handhaven
Voorzieningen realiseren
Kwaliteit van onderwijs bewaken
Openbare orde en veiligheid
Buurthuizen beheren
Zorgen voor voldoende sociale woningbouw
De Noord/Zuid lijn
Openbaar vervoer
Woningbouwlocatie realiseren
Gronduitgifte
Actieve bewoners ondersteunen
Bedrijven helpen
Internationale netwerken onderhouden
De Haven
Industrieterreinen realiseren en onderhouden
GBA
Toezicht in de openbare ruimte
Sporten stimuleren
Huisvesten van sportverenigingen
Beheer van sportaccommodaties
Markten
Winkelstraatmanagement
Erfpacht innen
Kantoren
Terwijl er juist meer geld nodig is!
De mondige burger die het zelf doet
De overheid moet..
Andere verdienmodellen en andere rollen
Meer ruimte voor initiatieven van andere partijen
Slimmer onze taken uitvoeren
Beter gebruik maken van technologie
Meedenken ipv zelf alles bedenken

Meer weten? Kom naar naar mijn presentatie morgen, van 15:00 - 16:30 in het KIT
Challenges
Fatima Elatik - Stadsdeelvoorzitter Amsterdam Oost
Rob van Veelen - Participatiemakelaar Indische Buurt
Mellouki Cadat - Bewoner Indische Buurt
Succes!
Vragen: @annejanzieleman
Full transcript