Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÁROP 1.2.14 - IOP - E-közig HÁT

No description
by

I. P.

on 24 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÁROP 1.2.14 - IOP - E-közig HÁT

ÁROP-1.2.14-2012-2012-0001
„A közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata”
c. projekt

2013. július 24.
Előadó: Pócsi István
e-közigazgatási manager
 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
E-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkár
E-Közigazgatási Főosztály

Köszönöm a figyelmet!


A nyilvántartások igazgatásszervezési értelemben vett normalizálása, az egyes adatok (adatkörök) egyértelmű felelősének kijelölése, s ehhez kapcsolódóan az adatokhoz szükséges hozzáférési folyamatok rendbetétele.
Meg kell vizsgálni a nemzeti adatvagyon védelmére vonatkozó koncepció, majd a törvényi és rendeleti szintű szabályozás jelenlegi struktúráját, és szükség esetén módosításokat kell kezdeményezni, hogy az állam által nyilvántartott adatok, adatbázisok közötti interoperabilitás megteremthető legyen.
Ki kell dolgozni a nyilvántartások összehangolására, igazgatásszervezési normalizálására vonatkozó előterjesztést, amely meghatározza majd azokat az általános elveket és protokollokat, amelyek segítségével a különféle nyilvántartások adatfelépítése egységessé válik.
A projekt célja
A modulszerűen felépülő e-közigazgatási megoldások csak abban az esetben tölthetik be küldetésüket, ha biztosított az egyes modulok zavartalan, tökéletesen illeszkedő együttműködése.
A projekt lépései
Hatásvizsgálat
Szabályozás
Képzés

A különféle állami nyilvántartások struktúrájának egységesítése, hogy az ügyfél ne kényszerüljön többszörös, redundáns adatszolgáltatásra.
Jelen helyzet
Mi az interoperabilitás?
A különböző informatikai rendszerek együttműködésre való képessége.
Szabályozási lépések előkészítése
A lehetséges etalon, szolgáltató és származtatott nyilvántartások beazonosítása
Szemantikai egységesítés lehetőségeinek feltárása
Eljárások harmonizálási lehetőségeinek feltárása
Külföldi legjobb tapasztalatok felderítése
Szabályozás
nincs egységes adatszerkezet
nincs egységes fogalmi rendszer
nyilvántartások katasztere nem létezik
redundáns adatkörök, adatbázisok
adatok megbízhatatlansága (elírások, eltérések)
szabványos adatkapcsolatok hiánya
adatfrissítés megoldatlansága
erős állami irányítás hiánya ezen a területen
EIS
European Interoperability Strategy
(Európai Interoperabilitási Stratégia)
EIF
European Interoperability Framework
(Európai Interoperabilitási Keretrendszer)
• az Európai Unió politikájával és célkitűzéseivel összhangban álló folyamatok és megfelelően szervezett irányítás
• a kölcsönösen elfogadott, koherens és koordinált interoperabilitási (IOP) kezdeményezések – köztük a jogi környezet kialakítása, IOP-i keretek kidolgozása, valamint az IOP-i szabványokkal és szabályokkal kapcsolatos megállapodások – által lehetővé tett megbízható információcsere
• a közszolgáltatások koncepcionális modellje, amely megadja az európai közszolgáltatások kialakításának szerkezetét, és kiemeli, miért és hol van szükség IOP-ra
• az IOP öt szintje: politikai, jogi, szervezeti, szemantikai, technikai
• a szabványokon és nyílt platformokon alapuló IOP-i megállapodások fogalma
szigetszerű működés
automatizálhatóság hiánya
alacsony hatékonyság
eljárások lassítása

Következmények:
legfontosabb, kiemelt közhiteles nyilvántartások
csak korlátozott csatlakozó nyilvántartásokat szolgál ki
széles felhasználói kört szolgáltató nyilvántartás szolgál ki
fokozott védelem

Etalon nyilvántartás
Származtatott nyilvántartás
Biztonsági nyilvántartás
Szolgáltató nyilvántartás
Alap nyilvántartás
közhiteles adatok
szélesebb csatlakozói, felhasználói kör

etalon nyilvántartáshoz csatlakozik
széles kör számára szolgáltat adatokat
funkcionális elkülönülés, nem feltétlenül intézményi
kijelölt szolgáltató is lehet, de akkor is az intézmény nevében szolgáltat

adatokat az alapnyilvántartásból vagy szolgáltató nyilvántartásból kapja
párhuzamos adattárolás lehetséges, de saját adatokat csak korlátozott esetben használhatja fel

biztonsági funkció
kapcsolat kizárólag az etalon nyilvántartással vagy alapnyilvántartással
nem feltétlenül real-time szinkronizálás, a cél a kockázatok csökkentése

Összerendelési nyilvántartás
Különböző azonosítókat használó nyilvántartások összekapcsolásának lehetővé tétele
Titkosított kapcsolati kódok az azonosítókat vezető nyilvántartások felé
Lehetővé teszi az ágazati azonosítók „konverzióját”
Elektronikus azonosítás alapján azonosító adatok lekérhetősége
segíti származtatott nyilvántartások létrehozását, működését, az adatszolgáltatókat
az állampolgár bármely igazolványával igazolhatja adatait
távlati: lehetővé teszi a redundáns adatbázisok felszámolását
Eredmények:
Célja:
Szabályozási koncepció
Törvényi szintű szabályozás
Rendeleti szabályozás
Az ágazati, illetve a nyilvántartásokról szóló egyéb törvények módosítására előterjesztés
Az ágazati, illetve a nyilvántartásokról szóló egyéb törvények végrehajtási, illetve egyéb ide vonatkozó jogszabályoknak módosítására vonatkozó előterjesztés
Felügyeleti szerv kijelölése
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvény felülvizsgálata, majd törvényi és rendeleti szintű módosításokra előterjesztés kidolgozása
Képzés
A közreműködő szervek által jelölt kollégák számára egységes jogalkalmazást és jogértelmezést elősegítő képzés.
E-learning alapú oktatási anyagok kerülnek kidolgozásra.
Az elkészített tananyagokhoz kapcsolódóan vizsgarendszerű minősítés kerül megvalósításra.
Full transcript