Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Examenprogramma Aardrijkskunde

No description
by

Jasper Haenen

on 14 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Examenprogramma Aardrijkskunde

Aardrijkskunde
Fysische Geografie
Sociale geografie
Exogeen
Endogeen
Stralingsbalans
Plaattektoniek
hitte (zon)
luchtstormen
zeestromen
warm
koud

- ligging t.ov. evenaar (temperatuur & luchtdruk)
- Reliëf (temperatuur & luchtdruk)
- Hoeveelheid water (water matigt)
- Stromingen (verplaatsen klimaatfactoren)
lage druk
(nat)
hoge druk
(droog)
hitte (aardkern)
convectiestromen
warm
koud
Vulkanen
- niet bij plaatgrens = hotspot
- subductie = explosief
- gasrijk = explosief
Aardbevingen
- soort beweging
- druk plaat
Klimaatfactoren:
Landschap - Geofactoren
Gesteente: kringloop
Water: kringloop + balans
Bodem: balans
Klimaat &
Lucht: veranderlijk
Vegetatie &
Dier &
mens: steeds meer bepaald door mens
- erosie
- verdroging
- verzilting
- versterkt broeikaseffect
- uitputting
- vervuiling
etc
alles beïnvloed alles!
Dimensies
Economisch
Politiek
Sociaal & Cultureel
Demografisch
Geografisch
Fysisch
Ecologisch
meer winst door:
- kostenvoordelen
- grotere afzetmarkt
- kwaliteit
Van: kleinschalig
Naar: uitschuiving MNO's &
fragmentarische modernisering

Toekomst: ?
invloed: tijd - ruimtecompressie
Samenwerking
(economie centraal)
of
Conflict
(cultuur centraal)
Van: kolonialisme

Via: Bi-polair

Naar: wereldtriade &
multipolair

Toekomst: ?
invloed: blokvorming
Eenheid
of
Diversiteit
Van: veel lingua franca's

Via: Europeanisering

Naar Amerikanisering &
polarisatie

Toekomst?
invloed: migratie
Groei
of
Stagnatie
Van: groei in centrum &
stagnatie in periferie

Naar: groei in periferie &
stagnatie in centrum
invloed: babyboom
Gunstig voor ontwikkeling
of
Ongunstig voor ontwikkeling
= ligging ten
opzichte van
= invloed natuurlijke
omstandigheden
= evenwicht
geofactoren
(Wereld)
(Aarde)
Invloed op:

Eigen leefomgeving
* water: rivieren en kust (alleen VWO)
* steden: wijken een werken

Zuidoost Azië (VWO)
Indonesië (HAVO)

1. Orienteren

(enkele seconden kijken naar plaatjes en kaarten kan je meteen de goede kant op duwen)
2. Lezen
(lees de vraag en let goed op het soort vraag)
3. Wat moet er in het antwoord?
(bedenk wat er in het antwoord moet, hoeveel redenen, oorzaak-gevolg, brongebruik, atlaskaart noemen, etc)
4. Hulpmiddelen
(zoek gericht in de atlas, woordenboek of bronnen in je examen)
5. Formuleren
(in kernachtige taal goed rekening houden met waar je antwoord uit moet bestaan)

Beschrijvende vraag:

informatie staat in bron zoals atlaskaart, zorg dat je nauwkeurig leest welke informatie nodig is

Verklarende vraag:

over het algemeen leveren deze vragen 2 punten op, 1 voor oorzaak en 1 voor gevolg

Voorspellende vraag:
zoals verklarend, gevolg heeft nog niet opgetreden. Gevolg is dus theoretisch

Waarderende vraag:
Gaat over je eigen mening, punten krijg je voor een juist gebruik van argumenten. Let altijd op voor welke belanghebbenden een argument vooral geldt.

Probleemoplossende vraag:
Antwoord levert oplossing voor specifiek probleem, let vooral op wie er vooral profiteert van deze oplossing en wie er niet blij mee zal zijn.
Gebieden en verschijnselen vergelijken
Wisselen tussen interne en externe factoren
Wisselen van geografische dimensies
Verschijnselen plaatsen in context
Veranderen van schaalniveau
Wisselen tussen natuurlijke elementen en Inrichtingselementen
Wisselen tussen gebiedskenmerken en situatiekenmerken
Wisselen tussen absolute ligging en relatieve ligging

Soorten werkwijzen bij AK

Gebieden en verschijnselen vergelijken
Als twee verschillende gebieden eenzelfde verschijnsel hebben zoek je naar een overeenkomst in gebiedskenmerken.
Als twee verschillende gebieden een verschillend verschijnsel hebben zoek je naar een verschil in gebiedskenmerken.

Wisselen tussen interne en externe factoren
Intern
: verbanden binnen een gebied (let op schaalniveau)
Extern
: verbanden tussen twee gebieden (let op schaalniveau)

Wisselen van geografische dimensies
Economisch
: Geld verdienen (over het algemeen door bedrijven)
Politiek
: samenwerking of conflict (over het algemeen door overheden)
Sociaal/cultureel
: samenleving (over het algemeen door mensen)
Demografisch
: bevolking in aantallen
Geografisch
: ligging
Fysisch
: natuurlijk
Ecologisch
: samenhang in mens, landschap en geofactoren

Verschijnselen plaatsen in context
Van theorie naar voorbeeld
Van voorbeeld naar theorie

Veranderen van schaalniveau
Globaal / Mondiaal:
wereldwijd of vergelijken van werelddelen
Continentaal
: op 1 continent of tussen landen op 1 continent
Nationaal:
op 1 land of tussen gebieden binnen 1 land
Regionaal
: op 1 regio of tussen verschillende gebieden binnen 1 regio
Lokaal
: Op 1 locatie of tussen verschillende gebieden binnen 1 stad

Wisselen tussen natuurlijke elementen en Inrichtingselementen
Natuurlijk
: Klimaat, Lucht, Landschap, Plant, Dier, Ondergrond, Gesteente, Relief
Inrichting
(menselijk): bebouwing, infrastructuur, verkaveling, cultuurlandschappen

Wisselen tussen gebiedskenmerken en situatiekenmerken
Gebiedskenmerken:
dingen die kenmerkend zijn voor 1 specifiek gebied
Situatiekenmerken:
dingen die kenmerkend zijn voor 1 specifieke situatie

Wisselen tussen absolute ligging en relatieve ligging
Absolute ligging
: kenmerken van een specifiek gebied
Relatieve ligging:
ligging ten opzichte van andere plaatsen
Extra Tips:

1. Plan je voorbereiding
2. Ga op tijd naar bed
3. De vraag is vaak moeilijker dan het antwoord
zorg dus dat je de vraag begrijpt
4. formuleer volledig, vermijd 'vage' woorden als:
daar, die, toen, dan, hij/zij/het
5. Wat eerst komt in je antwoord telt
6. Als je de GB gebruikt, noteer altijd de bladzijde
7. Controleer op na 1 of 1,5 uur hoe ver je bent

Tijdnood? formuleer kernachtiger, maak eerst de vragen die makkelijk zijn, sla de atlasvragen of vragen met veel bronnen over

Succes!
Soorten vragen
Tips bij toetsen
Soorten werkwijzen bij AK
Aanpak in 5 stappen
Physical Weathering

Tectonic Settings and Volcanic Activity

Inkopantwoorden Wereld

Bedrijven kiezen een bepaald land door lage loonkosten (economisch)
Bedrijven kiezen een bepaald land door goede verbindingen (ruimtelijk)
Bedrijven kiezen een bepaald land door een open economie (politiek)
Bedrijven kiezen een bepaald land door culturele overeenkomsten (sociaal)
Het land is arm en heeft dus een jonge bevolking

Inkopantwoorden Aarde

Warme lucht stijgt en veroorzaakt dus neerslag
De vulkaan licht nabij een subductiezone en is dus een stratovulkaan
De vulkaan licht nabij een divergentiezone / hotspot en is dus een schildvulkaan
De bodem is kaal dus er is een groot risico op bodemerosie
Er is veel reliëf dus er is een groot risico op bodemerosie
Er is veel verdamping dus er is een groot risico op verzilting

Inkopantwoorden Zuidoost Azie / Indonesie

zie wereld en aarde
Er is veel culturele diversiteit een verschillend koloniaal verleden

Inkopantwoorden NL Steden

Gevoel veiligheid wordt hoger door een betere overzichtelijkheid
Gevoel veiligheid wordt hoger door meer sociale controle
Door minder sociale huurwoningen stijgt het gemiddelde inkomen in een buurt
Kleinschalige woningen zorgen voor meer sociale controle
Een gevarieerde woningvoorraad zorgt voor minder concentratie van probleemgroepen


Inkopantwoorden NL Water

Het debiet wordt hoger / lager
Het regiem wordt gelijkmatiger / ongelijkmatiger
Er moeten maatregelen worden genomen want er is meer ruimte nodig voor de rivier
Er worden maatregelen op deze locatie genomen omdat er hier ruimte voor deze maatregel isdrilboor vs. schuurpapier

Fysisch door:
droog en koud - wind
- zeewater
Chemisch
- rivierwater
warm en nat - ijs

Biologisch
regenwater >
warm en nat bodemerosie
Verwering vs. Erosie
Leefomgeving: water
HAVO: rivieren
VWO: rivieren & zee
* Ontstaan landschap:
- Natuurlijke invloeden
- Menselijke invloeden
* Bedreiding
* Beleid
Leefomgeving: steden
Regionaal: Geografie en economisch Succes steden:

- Bereikbaarheid
- Scholing
- Creativiteit
- Afzetmarkt
Lokaal: Leefbaarheid wijk

Woningkenmerken:
- Leeftijd
- Soort woning
- Onderhoud
-Eigendom

Bewonerskenmerken
- Opleiding
- Inkomen
- Leeftijd
- Gezinsgrootte

Veiligheid:
- Objectief
- Subjectief
Fysisch

Geologie
- Vulkanisme
- Aardbevingen

Klimaat
- Moesson

Landschap
- Erosie
- Sedimentatie

Landbouw
- Sawa's
- Shifting Cultivation
Sociaal

Cultuur
- Godsdienst
- Taal
- Diversiteit
- Migratie
Politiek
- beperkte democratie
- Corruptie
- Steeds opener
Economie
- MNO's & EPZ's
- Fragmentarische modernisering
- Ongelijkheid
Demografie
- Transitie
- Urbanisatie
Zuidoost Azië - Indonesië
Full transcript