Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A büntetőeljárás szakaszai

No description
by

Molnár Erzsébet

on 1 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A büntetőeljárás szakaszai

A büntetőeljárás szakaszai
PERORVOSLATI SZAK
GYANÚ
Ügyész
Önállóan nyomoz, vagy nyomozást végeztet
A nyomozás ura
Nyomozó hatóság
Általános: rendőrség
Különös: pl. NAV
GYANÚSÍTOTT
ELÍTÉLT/
JOGERŐSEN FELMENTETT
TERHELT
KÚRIA
ÍTÉLŐTÁBLÁK
TÖRVÉNYSZÉKEK
JÁRÁSBÍRÓSÁGOK
Négyszintű bírósági szervezet
Elsőfok
Elsőfok
Másodfok
Harmadfok
Másodfok
Harmadfok
Hogyan döntjük el, hogy mikor melyik bíróság jár el?

JOGHATÓSÁG:
HATÁSKÖR:
ILLETÉKESSÉG:
Melyik
ÁLLAM
járjon el?
MILYEN
bíróság járjon el?
A
különböző
szinten szervezett bíróságok közötti ügyelosztás.
MELYIK
bíróság járjon el?
Az
azonos
szinten szervezett bíróságok közötti ügyelosztás
Általános illetékességi ok:
Bcs elkövetési helye
Ügydöntő határozat
bűnösséget megállapító ítélet
felmentő ítélet
eljárást megszüntető végzés
1
5
19+1
Az Ítélőtáblák illetékessége
Kétfokú (rendes) perorvoslati rendszer
Ügyész
Bírói tanács
Védő(k)
Jegyzőkönyvvezető
A
jogorvoslat
az az eljárási cselekmény, amely indítványt tartalmaz a hatóságoknak vagy az eljárás más résztvevőinek hibás eljárási cselekményeivel okozott joghátrányok elhárítására.
RENDES PERORVOSLATOK
RENDKÍVÜLI PERORVOSLATOK
JOGERŐ
Fellebbezés
Perújítás
Felülvizsgálat
Jogorvoslat a törvényesség érdekében
Jogegységi eljárás
Eljárás az alkotmányjogi panasz esetén
Nemzetközi értelemben:
Nemzeti értelemben:
Bíróság vagy más hatóság járjon el?
BÍRÓSÁGI SZAK
ELSŐFOKÚ TÁRGYALÁS
A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK
HATÓSÁGOK
MAGÁNSZEMÉLYEK
nyomozó hatóság
ügyészség
bíróság
terhelt
védő
sértett
magánvádló
pótmagánvádló
magánfél
vagyoni érdekelt
az egyéb érdekelt
képviselők
segítők
támogató
A büntetőeljárási jog
EMLÉKEZTETŐ...
TÁG ÉRTELEMBEN VETT
BÜNTETŐJOG
Büntető
anyagi jog
Büntetőeljárási
jog
Büntetés-végrehajtási
jog
2017. évi XC. törvény
Büntetőeljárási - és büntetés-végrehajtási ismeretek
Molnár Erzsébet
BEVEZETÉS...
mely cselekmények képeznek bűncselekményt
melyek a büntetőjogi felelősségre vonás feltételei és akadályai
melyek a bűncselekmény jogkövetkezményeként kiszabható büntetések és alkalmazható intézkedések
2012. évi C. törvény
Btk.
Milyen szervek által és milyen eljárás keretében kell a bűncselekményeket elbírálni
Hogyan kell végrehajtani a kiszabott büntetéseket, az alkalmazott intézkedéseket, valamint a kényszerintézkedéseket.
Be.
2013. évi CCXL. törvény
Bv. kódex
Büntetőeljárás
a büntetőjogi felelősségrevonás
törvényes rendje
Emlékeztető...
Kisegítő elvek:
Megelőzés
Terhelt lakóhelye
Bv.
1998. évi XIX. törvény
Érvényesség VS. hatályosság
Hatálybalépés: 2018. július 1.
ÚJ
RÉGI
ELŐKÉSZÍTŐ ELJÁRÁS
VÁDLOTT
Vádemelés
Vádelv
Vádhoz kötöttség követelménye
NYOMOZÁSI SZAK
Célja:
(Esetleges eljárási szakasz)
annak megállapítása, hogy bűncselekmény elkövetésének gyanúja fennáll-e.
Eszköze:
leplezett eszközök
Nyomozás elrendelése
6 hónap (kivételesen 9 hónap)
Ügyészség
vagy
nyomozó hatóság

HIVATALBÓL vagy FELJELENTÉSRE
Magánindítvány!
Felderítés
Vizsgálat
Egyszerű gyanú
Megalapozott gyanú
NYOMOZÁS EREDMÉNYÉRŐL
AZ ÜGYÉSZ DÖNT!
Ha a vádemelésre jogosult a bírósághoz intézett indítványában meghatározott személy pontosan körülírt, büntető törvénybe ütköző cselekménye miatt a bírósági eljárás lefolytatását kezdeményezi.
Mikor törvényes a vád?
SZEMÉLYI
TÁRGYI
"csak a megvádolt személy büntetőjogi felelősségéről dönthet"
"csak olyan cselekményt bírálhat el, amelyet a vád tartalmaz"
Kit köt?
BÍRÓSÁGOT
A bírósági eljárás feltétele a törvényes vád.
Köteles a vádat kimeríteni, azon túl azonban nem terjeszkedhet.
Mihez nincs kötve?
-Btk. szerinti minősítés
-szankcióra tett indítvány
"Akivel szemben büntetőeljrását folytatnak." (Be. 38. § (1) bek.)
A sértett az a természetes vagy nem természetes személy, akinek vagy amelynek a jogát vagy a jogos érdekét a bűncselekmény közvetlenül sértette vagy veszélyeztette. (Be. 50. §)
Full transcript