Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Margaret Thatcher

No description
by

Daria Przybylska

on 15 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Margaret Thatcher

Margaret Thatcher Margaret Thatcher - ciekawostki

W 1961 r. Margaret Thatcher głosowała za przywróceniem kary chłosty.

W 1992 r. została uhonorowana tytułem baronowej Kesteven hrabstwa Lincolnshire.

W latach 90. Margaret Thatcher wydała swoje pamiętniki („Path to Power” oraz „The Downing Street Years”).

Przydomek „Żelazna Dama” został nadany Margaret Thatcher przez sowieckie pismo “Krasnaja Zwezda” po wygłoszeniu przez nią antyradzieckiego przemówienia.

W 1984 r. Tymczasowa Irlandzka Armia Republikańska zorganizowała zamach na życie Margaret Thatcher. Zginęło w nim 5 osób. Thatcher nic się nie stało, ponieważ przebywała w tym czasie w toalecie. Margaret Thatcher – brytyjska polityk, przyszła na świat 13 października 1925 r. w Grantham w hrabstwie Lincoln. Ojciec Margaret był radnym, a także pastorem kościoła metodystów. W 1944 r. Margaret rozpoczęła studia chemiczne na Uniwersytecie Oksfordzkim. Po studiach pracowała w dużym przedsiębiorstwie jako chemik doświadczalny. Na początku lat 50. zadebiutowała jako polityk. Kandydowała do parlamentu z okręgu Dartford. Młodą działaczką polityczną zainteresował się przedsiębiorca, Denis Thatcher, którego Margaret poślubiła w 1951 r. Dwa lata później zdobyła uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata. W tym samym czasie Denis i Margaret zostali rodzicami bliźniaków: Marka Carol. Margaret Thatcher dostała się do Izby Gmin w 1959 r. Wkrótce została sekretarzem parlamentarnym ds. pracy i wynagrodzeń. W gabinecie cieni zajmowała się sprawami resortu skarbu, transportem, energetyką, a następnie także edukacją. Popierała depenalizację kontaktów homoseksualnych oraz legalizację aborcji. Po zwycięstwie partii konserwatywnej w 1970 r. Margaret Thatcher została ministrem edukacji. Cztery lata później objęła stanowisko ministra środowiska w gabinecie cieni. W 1979 r. została pierwszą w historii Wielkiej Brytanii kobietą premierem. Urząd sprawowała do 1990 r. Pokonała głęboki kryzys ekonomiczny, ograniczyła wpływy związków zawodowych. Jej metody zostały określone „thatcheryzmem”, a ona sama nazwana „Żelazną Damą”. Margaret Thatcher sprzeciwiała się ideom integracji europejskiej oraz podtrzymywała autonomiczność Wielkiej Brytanii. To spowodowało protesty opozycji i zmusiło ją do rezygnacji z fotela premiera. Thatcher w 1992 r. otrzymała tytuł szlachecki, co zapewniło jej prawo głosu w Izbie Lordów. Królów było wielu, Żelazna Dama tylko jedna. Miała piskliwy głos, własny pogląd na każdy temat i niezwykły tupet. Zanim stała się jedną z najbardziej wpływowych postaci współczesnego świata, jej kapelusz i nieodłączne perły budziły pobłażliwy uśmiech. Na naszych oczach z pyskatej Maggy rodzi się Żelazna Dama, której czarna torebka do dziś jest symbolem rządów silnej ręki. Torowała sobie drogę ku szczytom ciężką pracą, wytrwałością i zdecydowaniem.
Już w czasie studiów na Oxfordzie dała się poznać jako otwarta, szczera i aktywna wyznawczyni tradycyjnych wartości konserwatywnych, która bardziej się skłaniała ku afirmacji ugruntowanych zasad i postaw niż ku poszukiwaniu nowych idei.

Wierzyła w możliwość stworzenia społeczeństwa równych szans, którego moralnym i politycznym fundamentem będą cnoty wiktoriańskie: pracowitość, zapobiegliwość, uczciwość oraz poczucie odpowiedzialności za słabszych. Według niej socjalizm, kolektywizm i centralizacja były niemoralne, gospodarczo szkodliwe i politycznie niebezpieczne. Na studiach zaangażowała się w działalność polityczną w Akademickim Stowarzyszeniu Konserwatystów i bardzo szybko zdobyła tam uznanie i autorytet.

Bez powodzenia kandydowała do Izby Gmin w 1950 r. i w roku kolejnym. W grudniu 1951 r. wyszła za mąż za Denisa Thatcher. W kolejnych latach kontynuowała studia ? w 1954 r. zdała egzaminy adwokackie ? oraz godziła obowiązki żony i matki. W 1959 r., mając 34 lata, została po raz pierwszy wybrana do Izby Gmin w tradycyjnie konserwatywnym okręgu Finchley. Uzyskała 16 tys. głosów. Jako młoda i prężna działaczka Partii Konserwatywnej pełniła różne funkcje partyjne i ministerialne. Zajmowała się najpierw sprawami emerytalnymi, a od 1965 r. ? w ?gabinecie cieni? ? szefowała resortowi budownictwa i własności ziemskiej. Dwa lata później lider konserwatystów Edward Heath obarczył ją w ?gabinecie cieni? funkcją ministra do spraw paliwowo-energetycznych. Następnie była także ?ministrem? transportu, a wreszcie oświaty.

Po zwycięskich dla konserwatystów wyborach w 1970 r. została faktycznym ministrem oświaty. Zawsze mówiła do rzeczy, jasno i precyzyjnie. Nie była oratorką, gwiazdą parlamentarną, ale swoje parlamentarne i ministerialne zadania wykonywała bardzo starannie i z zaangażowaniem. Była zawsze opanowania, logiczna, solidna i stanowcza.

Przewodniczącym Partii Konserwatywnej została wybrana w 1975 r. W cztery lata później Margaret Thatcher została premierem i pozostawała nim przez trzy kolejne kadencje parlamentarne. Była pierwszą kobietą-premierem w historii Wielkiej Brytanii. Jej program polityczny opierał się na zasadach liberalizmu, konserwatyzmu i monetaryzmu. Premier Thatcher doprowadziła do drastycznej redukcji roli państwa w gospodarce. Zmniejszyła podatki dochodowe do 25 proc., znacznie ograniczyła wydatki na cele publiczne, a także upowszechniła ?demokrację prywatnej własności?. Za jej rządów prawie połowa dawnego sektora państwowego przeszła w ręce prywatne. Dwadzieścia gałęzi przemysłu uległo denacjonalizacji, w tym stalowy, naftowy i usługi pocztowo-telekomunikacyjne.

Od 1979 r. liczba posiadaczy własnych domów zwiększyła się o trzy miliony. Liczba właścicieli akcji potroiła się, dochodząc w 1989 r. do 9 mln. Rozwinął się przemysł przetwórczy, znacznie podniosła się wytwórczość, a wydajność przemysłowa w latach 1987-88 była największa w Europie. Jak grzyby po deszczu wyrastały przedsiębiorstwa, choć też sporo bankrutowało.

Pod rządami Thatcher inflacja spadła z 25 do 4 proc. i cyfra ta powtarzała się w latach 1982-88 przy stałym wzroście gospodarczym, co było porównywalne w tamtym okresie tylko z ?cudem gospodarczym? Japonii. ?Żelazna dama? znana jest z tego, że poskromiła związki zawodowe, które ? bardzo mocno związane z Partią Pracy ? miały apetyty polityczne. Na czele Krajowego Związku Górników stał w tamtym okresie Arthur Scargill, rewolucyjny marksista w przebraniu działacza związkowego, który traktował walkę z rządem konserwatywnym jako część walki klasowej.

Thatcher rozpoczęła w 1984 r. zamykanie nierentownych kopalń i to doprowadziło do wielkiej fali strajków. Ze 171 kopalń nie strajkowało jedynie 30, ale i te zmuszano do akcji strajkowych pikietowaniem. W obronie kopalń, które nie chciały przystąpić do strajku, stanął rząd, wysyłając przeciwko ?lotnym pikietom? silne siły porządkowe.

W rezultacie doszło do wielu zaciętych potyczek między broniącą ?prawa do pracy? policją a pikietującymi związkowcami Scargilla. Jednocześnie doprowadzono do rozłamu wśród związkowców. Ci, którzy nie chcieli strajkować, powołali niezależną od Scargilla Unię Demokratycznych Górników. Po kilku miesiącach, na wiosnę 1985 r. strajk załamał się. Rząd zwyciężył, ale za cenę 3 mld funtów. W ten sposób dyktatura związków zawodowych została złamana. W polityce zagranicznej premier Thatcher dążyła do ugruntowania pozycji Wielkiej Brytanii w EWG, zaś integracja europejska miała według niej stanowić jedynie drogę rozwoju wolnego handlu. Zgodziła się na przyjęcie Jednolitego Aktu Europejskiego, prowadzącego do głębszego zjednoczenia, była jednak przeciwniczką unii gospodarczo-walutowej. Do końca broniła brytyjskiego funta.

Znaczny wzrost bezrobocia i wprowadzenie niepopularnej reformy podatkowej (podatek ?pogłówny?) w 1990 odebrało Thatcher zwolenników zarówno w społeczeństwie, jak i w obrębie własnej partii. Spowodowało to jej rezygnację z funkcji premiera w listopadzie 1990.

Po wycofaniu się z czynnej polityki sporo podróżowała i wygłaszała odczyty dla ekskluzywnych audytoriów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, a także powołała fundację jej imienia, która zajęła się upowszechnianiem na świecie, w tym w Polsce, wartości i zasad thatcheryzmu. W 1992 otrzymała od królowej Elżbiety II tytuł szlachecki i prawo zasiadania w Izbie Lordów. Obecnie jest ciężko chora.

W czasie swojej drugiej kadencji Thatcher odnotowała na swym koncie dwa poważne sukcesy w polityce zagranicznej: W 1984 r. odwiedziła Chiny, doszło tam do podpisania międzypaństwowej umowy chińsko-brytyjskiej (w dniu 19.XII). W akcie tym Chiny zgodziły się przyznać Hongkongowi po jego oddaniu przez Brytyjczyków status "Specjalnego Regionu Administracyjnego". Były to warunki określane krótko, jako: "Jedno państwo, dwa systemy". Chiny zobowiązały się nie zmieniać ustroju gospodarczego Hongkongu od roku 1997 aż do 2047 r.
W czasie spotkania Rady Europejskiej w XI.1979 r. w Dublinie, Thatcher twierdziła, że Zjednoczone Królestwo otrzymuje daleko mniej środków od tych, które wpłaca. Złożyła wówczas sławne oświadczenie: "my nie prosimy Wspólnoty czy kogoś innego o pieniądze, my po prostu chcemy nasze pieniądze z powrotem". Jej twarde stanowisko sprawiło, że na szczycie w Fontainbleau w czerwcu 1984 r., zgodzono się na rabat w składce brytyjskiej, który zamykał się w 66% różnicy pomiędzy tym co Brytyjczycy wnosili a tym co otrzymywali. To uprzywilejowanie, którego nie posiada żaden członek Unii Europejskiej do tej pory jest źródłem nieporozumień. Jeśli chcesz, by coś zostało powiedziane - powierz to mężczyźnie. Jeśli chcesz by zostało zrobionie - powierz to kobiecie. Cytaty Być potężnym - to tak samo jak być damą. Jeśli musisz zapewniać, że nią jesteś - to nie jesteś. O przyszłość trzeba zadbać samemu.
Takiego zdania są ci, którzy wsadzają rękę do cudzej kieszeni. FILM PT: ŻELAZNA DAMA
Full transcript