Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Romantik-lyrik

No description
by

Sara Brygger

on 19 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Romantik-lyrik

Romantik-lyrik
Introduktion til
romantik-lyrik
Universalromantikken og
Oehlenschläger
Nationalromantik
Hvad er forløbets formål?
I skal gennem et forløb, hvor vi beskæftiger os med romantisk lyrik tilegne jer en
viden
om romantikken som
litterær periode,
herunder dens strømninger
universalromantik
,
nyplatonisme, nationalromantik og romantisme
.

I skal lære forfattere såsom
H.C. Andersen
,
Oehlenschläger
,
Grundtvig
og
Staffeldt
at kende.

I skal også oparbejde
kompetencer
inden for sproglig analyse, særligt fokus på det lyriske formsprog;
troper
og
figurer
.
Introduktion til romantikkens filosofiske begreber
I har hjemmefra arbejdet med at redegøre for begreberne

Det skabende Geni,
Ånd,
Organismetanken,
Monisme,
Panteisme,
Dualisme.
Hvorfor periodelæsning?
Perioder er stregt set
konstruktioner
, dvs. skabt af litteraturhistorikere som gerne vil se mønstre i den måde litteraturen udvikler sig på.

Romantikken er en
fortælling
om Danmarks guldalder, hvor der skete noget helt særligt i kunsten.

Men at læse romantikken som periode bør også lære os rigtig meget om vores eget forhold til kunst, filosofi og nationalitet.
Dannelse
.
Ånden er i naturen....
Arbejde med Morgen-Vandring
- Højtlæsning

- Arbejde med en analyse af digtet, særligt med troperneGuldhornene
Vi skal i dag arbejde med at reflektere over "Guldhornene" - ikke kun digtet/radiomontagen, men hele fænomenet guldhornene.
Hvorfor? I skal skrive essay om emnet "Litteraturhistoriens relevans".

I dag arbejder vi individuelt eller i grupper a to.


Afsluttende om universalromantik
Skriv et brev (meget romantisk genre) til en klassekammerat!
Brevet skal have
1) En monistisk/universalromantisk/panteistisk tanke.
2) To universalromantiske metaforer om naturen
3) Et element fra nordisk mytologi
4) Et geni af en afsender
5) Mindst tre udråbstegn.


København bombes!
Vi mister vores flåde!
Vi taber Norge!
Statsbankerot!

Nationalsange
I skal nu arbejde kønsopdelt.

Alle pigerne skal lave en fuld analyse af Grundtvigs "Danmarks Trøst", mens drengene tager "Danmark, mit Fædreland".
Når analysen er færdig sætter jeg jer sammen to og to, så I kan fremlægge for hinanden og dele noter.

Først: Tilbageblik på AT1

"Lange linjer i litteraturhistorien"
Jeg har lagt min popplet til AT1 ind på vores hjemmeside. Brug den til:
- Overblik
- Forstå hvorfor man kan argumentere for, at romantikken er en reaktion på oplysningstiden.
Romantikken:
En følelse
"Indad går den hemmelighedsfulde Vej"
Novalis (1772-1801)
Når I har forstået begreberne, skal I lave et begrebskort over dem!

Forberedelsesgrad bestemmer, hvor I starter!

Kortene bliver lagt på hjemmesiden
Casper David Friedrich: Vandreren over Taagehavet (1818)

Ludwig van Beethoven: 5. symfoni (1804-08)
....og ånden er i historien!
Lundbye 1838
Harald Slott- Møller 1906
1. Dan jer et overblik over digtets forløb
2. Identificér alle de troper I kan finde. Fokus på metaforer (besjælinger og personifikationer) og sammenligninger.
3. Lav et skema, hvor I identificerer metaforernes målområde og kildeområde
Arbejdsspørgsmål
4. Sammenlign metaforerne og brug dem sammen med digtets forløb til at komme med en fortolkning: Hvad er digtets tema og hvad er fortællerholdningen?
Målområde: Målet for metaforen, det svære begreb, der skal forstås.
Kildeområde: Kilden som bliver brugt til at gøre det svære begreb mere forståeligt.
Brug Litteraturens Veje som hjælp!
Skemaet findes på lectio, tilknyttet modulet.
Skal afleveres i opgavemappe inden torsdag aften
Nyplatonismen og Staffeldt
Dog brænder mig Kysset, jeg kiender ei Fred
Förend jeg drager Himlene ned!
Staffeldt på to vers:
Indvielsen, 1804
Nøgle til at forstå Staffeldt: Platons hulelignelse
Husk notater!
Indvielsen (1804)
På jagt i troperne!
Gruppe 1: Thea, Jacob, Louise, Petrine, Malthe, Sarah N
Gruppe 2: Laura, Michelle, Ateebah, Yuriy, Frederik, Jonas
Gruppe 3: Liat, Sarah T, Magnus E, Sebastian, Max
Gruppe 4: Lina, Simone, Magnus J, Bjarke, Nicolai
Gruppe 5: Maya, Alexander, Anna, Stefan, Marie
Opgave
: Find så mange troper som muligt.
Skriv hver trope på en post it efter skemaet.
Når der er gået 10 minutter, skal I klistre jeres post its på tavlen
Vinderen
: Gruppen med flest korrekte tropeanalyser.

Ingen hjælpemidler - kun blyant!
Trope-jagt instruktion
Afslutning på tropejagt
Brug jeres tropeanalyse til at lave en fuld analyse af digtet.
Brug evt. min analysemodel på google - sitet. Suppler med textanalyse.dk.
Perspektiver til "Blomsterne", som I har læst til i dag.

Del med hinanden og med mig.
Det bugter sig i Bakke, Dal
Det hedder gamle Danmark
Og det er Frejas Sal!
Oehlenschläger, 1819
Hvorfor romantisere det nationale?
Hvad udad tabes, skal indad vindes!
National identitetskrise!
Løsningen!
Man vil finde det lim, som binder FOLKET sammen.
Civilreligion: ”det sæt af trosforestillinger, riter, og symboler, som sakraliserer samfundets værdier og anbringer nationen i et ultimativt meningssystem”.
Romantisme
Nationalsange og reklamer
Vi fortsætter med nationalromantikken, men flytter fokus lidt fra 1800-tallet og ser mere på, hvordan nationalromantikken stadig lever i dag i Norden.
Kombinér viden om romantikken med viden om filmiske virkemidler og reklamer.
Opgaveformulering
Vælg enten norsk eller svensk
Referér handlingen af nationalsangen på dansk (ordbog!)
Analysér hvordan reklamefilmen bruger det nationalromantiske til at sælge sit produkt.
Perspektivér til de danske tekster; Oehlenschläger og Landbrug & Fødevarer
Hvornår og hvordan?
Grupper laves på baggrund af forberedelsesgrad

Præsentationen skal I arbejde med i dag, men først fremlægge næste gang.

Arbejd i google drev: google slides

Der bliver lodtrækning om præsentationerne.
"Hold fastere omkring mig
Med dine runde Arme;
Hold fast, imens dit Hjerte
Endnu har Blod og Varme.

Om lidt, saa er vi skilt ad,
Som Bærrene paa Hækken;
Om lidt, er vi forsvundne,
Som Boblerne i Bækken."

Emil Aarestrup, Angst (1838)
"Midt i trængslen,
går du baglæns,
siver ud'a over vejen.

Bort i mængden,
før mit blik, kan, nå,
at fange dig.

Bli'r vi splittet til atomer,
bedst som vi er skudt afsted,
uden det vi sku' forsone,
uden det vi sku ha' med."

Kasper Eistrup, Kashmir Splittet til atomer (2009)


Romantismens begreber
Udvælg fem-seks begreber, der beskriver romantismens litteratur.

Sæt dem i et begrebskort, hvor I samtidig fokuserer på at kunne beskrive sammenhængen.
Aarestrup
"Paa Sneen"
Udvid jeres begrebskort med informationer om digtet "Paa Sneen", som I har erhvervet jer gennem en analyse og fortolkning af digtet.
Gode eksempler på Google site!
Full transcript