Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ballerup: Velkommen til handleplansseminar

Implementering og spredning af social IT
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 28 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ballerup: Velkommen til handleplansseminar

Handleplansseminar i Ballerup
Velkomst og formål med dagen
Den kommunale vision
Det er SMART med mål
Udpegning af 3 overordnede mål
Pause
Handleplaner - så går vi i gang
Opsamling på videre forløb
Farvel og tak!

Ballerups 'vision' og politikker
Introduktion til opstilling af 3 projektmål
Handleplansskabelon
- at få omsat målene...
Tak for i dag
...og god arbejdslyst!
Formål med dagen
At få fælles viden om, hvilken vision Jeres projekt skriver sig ind i
At udvikle 3 overordnede mål for projektet/task force
At påbegynde en handleplan for Jeres arbejde i task forcen
Dagens program
IT-redskaber kan hjælpe borgere med handicap til selv at få information og kommunikere. Dermed kan IT give borgere med handicap mulighed for at blive mere selvhjulpne i kommunikationen med andre.
Diskutér 2 og 2
Hvordan forstår I indholdet af visionen?
Giver visionen mening ift. arbejdet med social IT?
Skal der formuleres en selvstændig vision for task forcens arbejde?
Hvorfor fælles overordnede mål?
Fælles retning for task forcen
Sammenlignelige erfaringer
Øget mulighed for samarbejde

SMARTE-mål
S
- Målet skal være specifikt
M
- Målet skal være målbart
A
- Målet skal være accepteret
R
- Målet skal være realistisk
T
- Målet skal være afgrænset i tid
E
- Målet skal være engagerende
Fra vision til forandring
Målkategorier og eksempler
Organisatoriske mål
Implementeringsmål
Udviklingsmål
fx:
- Virksomhedssamarbejde
- IT-frivillige
fx:
- afholdelse af fælles arrangementer
- brug af fælles værktøjer
- øget uformel it-samarbejde
fx:
- alle borgere har adgang til social IT
- alle medarbejdere får øget viden om social IT
At finde de rigtige mål
Opstart af handleplan
Brug 2 minutter på at kigge skabelonen igennem
Gå i gang med i fællesskab at fylde den ud (evt. gruppevist)
Gruppearbejde
Fordel Jer på hver af de udvalgte måltyper
Formuler 3 bud på mål
Efter 15 minutter - alle undtagen én går videre og kvalificerer de andres mål og/eller udvikler nye mål
Efter et kvarter skiftes og ny bliver siddende tilbage (alle skal nå alle temaer)
Hvad skal der ske her fra?
Hvornår er jeres handleplan færdig (maj)?
Hvordan vil i gribe processen an med handleplanarbejdet i task forcen?
Hvilken støtte kan SUS tilbyde?
Næste Taskforce møde d.?
Andre målkategorier???
- Er der andre relevante kategorier?
- Diskuter i plenum hvilken målkategori(er), som I vil lave mål ud fra?
- Giver jeres valg mulighed for at skabe sammenhængende og overskuelige mål?
Beslutning
Plenum
Idéer grupperes og flettes under hver målkategori
Vi gennemgår hver idé for + og -
Vi træffer fælles beslutning om de endelige mål
Organisatoriske mål
Implementeringsmål
Udviklingsmål
Opmærksomhedspunkter: high-lights fra afdækning
Der er stor forskel i den nuværende anvendelse af social IT (7-90%)

Der er stor spredning i hvilken type betjeningsudstyr, der er tilgængelig (fra stationære computere til bærbare, tablets, smartphones og smartboards)

Der er behov for at styrke motivationen for social IT blandt nogle medarbejdere - fx gennem en social IT-kultur (flere nævner arbejdsglæde som positivt resultat for medarbedjerne)

Særlig tid, økonomi og kompetencer, men også borgernes motivation/funktionsnedsættelser nævnes som udfordringer for implementering af social IT
Mål
Alle medarbejdere og beboere har hver deres egen iPad (fælles værktøj, adgang til IT)
Alle medarbejdere har tilgang til en iPad
1. Social IT skal være en naturlig del af hverdagen for alle i større eller mindre grad
3. Alle medarbejdere får øget viden om social IT gennem videndeling, kurser og undervisning
Alle får større kendskab til IT - både borgere og medarbejdere - alle skal et niveau op
Social IT skal skabe øget selvstændighed/livskvalitet hos borgerne
Borgerne skal have øget livskvalitet gennem selvstændighed , kompetencer, succesoplevelser og medbestemmelse
Fællesskab mellem personale- og borgergruppe
Ligeværdigt forhold mellem personale og borgere
Borgere som IT-ambassadører
Klæde medarbedjerne bedre på - videndeling, kursus, undervisning
Fælles metode
Det skal være sjovt og lærerigt
motivation (sjovt og lærerigt), fælles arrangementer, klædt på til at kunne se meningen, tilgang til social IT-teknologi, alle skal et niveau op
2. QR-koder implementeres som et fælles værktøj på tværs af tilbuddene til at give borgerne øget livskvalitet
www.kortlink.dk/dvgw
Handicappolitik i Ballerup Kommune s. 24
Link:
kortlink.dk/dvgw
Mål
Strategi for vidensformidling og kompetenceudvikling for medarbejdere - Med fokus på ejerskab
20% af borgerne i H&P kan anvende og har glæde af social IT (Hvad skal indholdet være? / Hvad skal stigningen være?)
Støtte borgerne i at medinddrage deres netværk i brugen af social IT, samt, efter behov, at uddanne borgerens netværk.

Formalisere rammer for møder med familie og netværk
Vidensdeling med medarbejdere internt på arbejdspladsen, i kommunen og tværkommunalt
Identificere IT redskaber, der er relevante, med udgangspunkt i borgerens behov
Uddanne borgerens netværk i social IT
Motivation / ejerskab for personale
Få de "rigtige" IT-redskaber, således at alle kan få udbytte af dem
Undervisningstema / -strategi for IT-formidling
MEDARBEJDERE
BORGERE
NETVÆRK
Full transcript