Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fordypningsoppgave

No description
by

Maria Antonsen

on 20 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fordypningsoppgave

Hvorfor?
Utveksling
Ikke bare ett hjem
Konklusjon
Naiv. Super.
Fremmed for samfunnet og tiden
Loe kristiserer det postmodernistiske samfunnet

Innsirkling
Fremmed for lokalsamfunnet
Fremmed for hverandre
Metatekstuelt: når tekst handler om tekst
Brevene spiller en viktig rolle
Skaper fremmedfølelse

Bli hvis du kan. Reis hvis du må.
Fremmed for lokalsamfunnet, seg selv, hverandre
Å reise fra problemene sine
Fordypningsoppgave
i norsk

Fremmedfølelse i tre moderne romaner
Problemstilling
På hvilken måte får forfatterne fram fremmedfølelse i romanene og hvilke virkemidler bruker de for å få fram dette?
Hovedverk
Hva er fremmedfølelse?
Følelse av å være utenfor, av isolasjon.
(Bokmålsordboka UiO, 2010)
"Naiv. Super."
av Erlend Loe
"Bli hvis du kan. Reis hvis du må."
av Helga Flatland
"Innsirkling"
av Carl Frode Tiller
...valgte jeg fremmedfølelse?
...valgte jeg bøkene?
Moderne (1996-2010)
Anbefalt
Hvordan kommer
temaet

fremmedfølelse
fram i bøkene?
Naiv. Super.
Ingen tilhørighet til voksen, ungdom eller barn
Ensom
Ingen kjæreste
Ingen forstår
Høyteknologisk samfunn
Innsirkling
Bli hvis du kan. Reis hvis du må.
Jon og David identifiserer seg ikke med Namsos
Tarjei føler seg "fanget" i bygda
Fremmed for familien
Fremmed for seg selv
Moren til Tarjei fra storby til bygd
Fødselsdepresjon
Homofili
«Den handler om ulikhetene mellom generasjoner og klasser og den litt forterpede motsetningen mellom kunst og småborgerlighet; om å være ung, umoden, drømme seg bort og føle seg annerledes.» (Bulie 2007)
Hvilke
virkemidler
bruker forfatterne for å få fram temaet fremmedfølelse?
Naiv. Super.
Bli hvis du kan. Reis hvis du må.

Innsirkling
Symboler:
New York
Naivistisk språk:
enkelhet, barnlighet
Sjangerblandinger:
utdrag fra nettet, faks, dikt, bilder, lister
Postmodernistisk
Ukjent hovedperson
David "gjør seg fremmed"
Vekslende synsvinkel
Hovedpersoner er tenåringer
Veksler mellom nynorsk/bokmål
Døden, sorg, seksualitet
"Men mange ser ut til å fascineres av at denne informasjonen ikke fins der som vi fins, men på et annet sted. Et sted som ikke er her, men overalt og samtidig hele tiden et annet sted. Og ingen av oss kan være der. Ikke med kroppen." (Loe, 1996, s. 93)
"Crocket er en liten ting og dette var en stor ting. Ganske hurtig begynte det å ane meg at dette hadde direkte sammenheng med at jeg var blitt 25 og at jeg taklet det dårlig. For meg hadde det å bli eldre lenge vært forbundet med en viss uro." (Loe 1996, s. 12)
"Vi dyrka forestilinga om namsosingane som bondske og navlebeskuande og oss sjølve som opne, nysgjerringe og med blikket vendt ut mot den store verda, og vi fekk aldri nok av å fortelje kvarandre kor lite Namsos var, kor isolert og avskjerma fra resten av verda det var." (Tiller 2007, s. 37)
"Jeg er den eneste som gjerne vil ha ny klasse, sitte to mil på buss hver dag, så lenge som mulig, så langt bort som mulig." (Flatland 2010, s. 18)
"Jeg føler at jeg er fastlåst i den rollen noen skapte for meg da jeg var liten, og ingen ser meg som noen annet enn den Tarjei jeg var da. Men jeg er en annen, og jeg kjenner meg ikke igjen og skjønner ikke at andre gjør det." (Flatland 2010, s. 25)
Homofili
Jon, ensom
Psykologisk realisme
Silje: "Han var som ein parasitt, han saug krafta ut av oss, og jo meir han vakna til live, jo meir visna vi(...)" (Tiller 2007, s.248)

Arvid: "Eg likte Jon, han var ein god gut, han var snill og i utgangspunktet harmlaus." (Tiller 2007, s. 135)
"Tenåringen er verken barn eller voksen, og kan dermed føle en mangel på tilhørighet. Tenåringer blir ofte sammenlignet med andre marginaliserte grupper eller outsidere. "
(Holst, 2006, s. 19)
Eksempel på liste:
"Dette er det jeg ikke har:
- Planer
- Begeistring
- Kjæreste
- Følelsen av at ting henger sammen og at alt vil gå bra til slutt
- Et vinnende vesen
- Klokke
(Loe 1996. s- 15)
Kilder
http://en.wikipedia.org/wiki/Namsos
http://www.sprell.no/produkt/klassisk-bankebrett
http://www.abcnyheter.no/norge/100728/minst-40-drept-av-norske-soldater-i-afghanistan
Felles
"Det er ikke bare flytting til et annet land og en annen kultur som kan gi denne følelsen, men alt som innebærer at du kjenner deg annerledes eller eksotisk på en eller annen måte."
(Vinsrygg, 2006)
http://successmybirthright.com/2014/09/feeling-trapped/
http://funcentrate.com/lonely-in-a-crowd/
https://bokelskere.no/bok/bli-hvis-du-kan-reis-hvis-du-maa-roman/206699/
http://bok365.no/artikkel/etterlengtet-innsirkling/
http://baldersbokblogg.blogspot.no/2013/11/erlend-loe-naivsuper.html
http://www.dissosiativ.no/diagnoser/fremmedfoelelse/
• Andersen, per Thomas (2003) «Tankevaser – om norsk 1990-tallslitteratur» Universitetsforlaget, Oslo.
• Bulie, Kåre (2007) Å dikte et liv. http://www.dagbladet.no/kultur/2007/10/08/514376.html (14.09.2014)
Flatland, Helga (2010): "Bli hvis du kan. Reis hvis du må." Aschehoug, Oslo
• Hansen, Erik Fosnes (1996) "Kjernekar søker kjerne" I: Forfatterhefte Erlend Loe, Biblioteksentralen, 2006
• Holst, Wera Birgitte (2006) - Jakten på det umiddelbare -https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26036/Holst.pdf?sequence=1 (14.10.14)
• Johnsrud, Astrid (2011) - "En politisk roman som ikke er politisk" - https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26438/johnsrud_masteroppgave.pdf?sequence=1 (14.10.14)
Loe, Erlend (1996): "Naiv. Super." Cappelen, Oslo ((1999) De norske Bokklubbene A/S
• Norheim, Marta (2007) - Innsirkling - http://www.nrk.no/kultur/litteratur/innsirkling-1.3682436, 14.09.2014
• Prinos, Anne Merethe K. (2011) - TIl å bli nysgjerrig på - http://www.aftenposten.no/kultur/litteratur/article2021586.ece (15.10.14)
• Rottem, Øystein (1996) Utspekulert Naivisme. http://www.dagbladet.no/kultur/1996/10/29/124944.html, 12.09.2014
• Røskeland m.fl.: «Panorama – Norsk vg3, Studieforberedende», Gyldendal, 2008
Tiller, Carl Frode (2007): "Innsirkling" Aschehoug, Oslo
• Tore Renberg (1998) - Lesesirkel om Naiv. Super. - http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/310298 (24.09.14)
• UiO "Bokmålsordboka - fremmedfølelse" (2010) http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=fremmedf%C3%B8lelse&bokmaal=+&ordbok=bokmaal (13.10.14)
• Vikingstad, Margunn (2007) - Mann utan minne - http://old.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1177 (15.10.14)
• Vinsrygg, Gudrun (2006) - Fremmedfølelse - http://www.sinnetshelse.no/artikler/fremmedfoelelse.html (13.10.14)
(Røskeland m.fl., 2008, s. 158)
Full transcript