Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

 • Invited audience members will follow you as you navigate and present
 • People invited to a presentation do not need a Prezi account
 • This link expires 10 minutes after you close the presentation
 • A maximum of 30 users can follow your presentation
 • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sử dụng kĩ thuật kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực tr

No description
by

Ngoc Thuy Nguyen

on 18 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sử dụng kĩ thuật kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực tr

Áp dụng kĩ thuật kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực trong dạy học phần Văn học dân gian lớp 10 THPT
Đổi mới KTĐG là 1 trong 9 giải pháp để đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục
Cấu trúc khóa luận

. Một số vấn đề lý luận về kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực

. Khảo sát khả năng áp dụng kĩ thuật KTĐG theo tiếp cận năng lực trong dạy học phần VHDG lớp 10 THPT

. Áp dụng một số kĩ thuật KTĐG theo tiếp cận năng lực trong dạy học phần VHDG lớp 10 THPT
Nội dung trình bày
. Kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực

. Khả năng áp dụng trong dạy học VHDG 10

Nguyên tắc, quy trình áp dụng

. Ví dụ áp dụng
Thái độ
Kiến thức
Kĩ năng
NĂNG LỰC
Kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực
Nhiều bài kiểm tra đa dạng trong suốt quá trình học tập
Nhấn mạnh sự hợp tác

Tập trung vào năng lực thực tế và sáng tạo

Tiêu chí đánh giá được nêu rõ từ trước

Quan tâm đến phương pháp học tập và sự tiến bộ
Kĩ thuật kiểm tra đánh giá
Học được gì?
Tiến bộ?
Khó khăn?
Như thế nào?
NL sử dụng
ngôn ngữ
NL giải quyết vấn đề
NL đánh giá
NL sáng
tạo
Nguyên tắc áp dụng
Đảm bảo
mục đích
đánh giá
Tập trung phát huy vai trò của học sinh
Đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng làm cơ sở
Đảm bảo
học sinh hiểu
được
mục đích sử dụng
của các kĩ thuật kiểm tra đánh giá

Đảm bảo
nguyên tắc
vừa sức
Áp dụng các kĩ thuật KTĐG phải linh hoạt, đa dạng
Quy trình áp dụng
B1
Xác định mục đích đánh giá
B2
Xác định mục tiêu học tập sẽ đánh giá
B3
Lựa chọn kĩ thuật, thiết kế NV
B4
Triển khai, phản hồi
- Cung cấp thông tin phản hồi chính xác, đúng lúc
- Học sinh tham gia vào việc phân tích các kết quả thu được
 - Sử dụng kết quả đánh giá để trao đổi về quá trình học tập
- Đưa ra những nhận xét và sử dụng kết quả đánh giá một cách chính xác.
LƯU Ý!!!!
8 kĩ thuật
Nhóm KT đánh giá mức độ nhận thức
Nhóm KT đánh giá năng lực vận dụng
Nhóm KT tự đánh giá và phản hồi quá trình dạy học
- Câu hỏi ngắn kiểm tra kiến thức nền
- Dàn bài theo cấu trúc
- Hồ sơ người nổi tiếng
- Sáng tạo đoạn đối thoại
- Câu hỏi do người học chuẩn bị
- Nhận diện vấn đề
- Hồ sơ giải pháp
- Kĩ thuật tổng hợp

Mục đích
: Đánh giá quan điểm, cách nhìn nhận của học sinh về các giá trị của nhân vật

 
Mô tả chung
:
- Kĩ thuật này phù hợp áp dụng khi dạy học các tác phẩm có nhân vật/ hệ thống nhân vật có nét tính cách nổi bật, đặc trưng như Chiến thắng Mtao – mxay, Truyện An Dương Vương – Mị Châu, Trọng Thủy, Tấm Cám,…..

   
   
Hướng dẫn sử dụng
:
   - Liệt kê một danh sách
   - Giáo viên đưa ra yêu cầu về những thông tin cần có
   - Học sinh hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn cho phép.
   - Thu sản phẩm, có thể mời một số học sinh có bài làm tiêu biểu lên trình bày.
HỒ SƠ NGƯỜI NỔI TIẾNG
Sinh viên: Nguyễn Ngọc Thủy
GVHD: TS. Tôn Quang Cường

Cảm ơn Thầy Cô và các bạn đã lắng nghe!!!
"Vận dụng các hình thức kiểm tra đánh giá theo hướng coi trọng phát triển năng lực. KTĐG... học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không; kết hợp KTĐG trong quá trình với KTĐG tổng kết cuối kì, cuối năm học"
- Hướng dẫn 791/HD-BGDĐT-
Phần VHDG lớp 10 THPT
- Biên độ kiến thức rộng
- kiến thức tổng hợp
- có giá trị văn học cao
- chưa được quan tâm đúng mức
- hình thức kiểm tra đơn giản
Ví dụ 2:
Sử dụng trong bài Tấm Cám
- Giao trong khi học bài
- Đây là dạng Nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự kết hợp nhiều năng lực, kĩ năng
- Yêu cầu: Hoàn thành mẫu hồ sơ dưới đây. Trên cơ sở đó, mượn lời của Tấm để viết một cuốn tự truyện về cuộc đời nhân vật.

Kết luận
Hướng nghiên cứu tiếp theo
Mục đích đánh giá
- Kiểm tra kiến thức đã biết
- Xây dựng, thiết kế bài giảng
- Xác định và hình thành năng lực
Mục tiêu học tập sẽ đánh giá
- Kiến thức
- Kĩ năng
- Thái độ
Lựa chọn kĩ thuật
Thiết kế nhiệm vụ
- Dàn bài theo cấu trúc
- Hồ sơ người nổi tiếng
- Hồ sơ giải pháp
Mục đích
- đánh giá kỹ năng nhận biết, phân tích thông tin
- giúp học sinh biết cách trình bày, cấu trúc kiến thức, thông tin có trong bài học
Mô tả chung
- yêu cầu học sinh xem xét các khía cạnh nội dung, hình thức và chức năng của một thông tin trình bày dưới dạng văn bản (hoặc những thông tin từ video, bài quảng cáo, v.v…).
- Kĩ thuật đánh giá này có thể được chia thành 3 NV nhỏ, trả lời cho 3 câu hỏi: Cái gì, Như thế nào, Tại sao.
- phù hợp với các văn bản tự sự dân gian HS đã làm quen từ trước có cốt truyện, có tình huống, có hệ thống nhân vật,… như Tấm Cám, Truyện An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thủy, ...

DÀN BÀI THEO CẤU TRÚC
Hướng dẫn sử dụng
- Chọn 1 văn bản ngắn, một đoạn đoạn phim có nội dung liên quan đến bài học và được bố cục rõ ràng.
- Giáo viên thử viết trước đề cương và giải thích cho học sinh cách thức thực hiện.
- Yêu cầu học sinh viết đề cương nội dung, hình thức, chức năng cho văn bản, đoạn phim đã chọn.
- Dành cho học sinh đủ thời gian để làm bài

- Giao Nhiệm vụ trước tiết học 1 tuần , thu lại phiếu trước tiết học 2 ngày
- Yêu cầu hoàn thành dàn bài theo cấu trúc trong bảng dưới đây
- Giáo viên thu lại bài và tổng hợp các kiến thức, kĩ năng mà học sinh đã thể hiện được trong dàn bài.
- Thiết kế bài dạy theo dàn bài và chú ý những nội dung mà kiến thức, kĩ năng học sinh còn chưa chính xác, chưa thể hiện được.
- Kết thúc tiết học, cho học sinh tiến hành chấm chéo, không lấy điểm

Mục đích
- đánh giá, phát triển năng lực giải quyết vấn đề

Mô tả chung
- Học sinh sẽ tự kiểm soát được trình tự giải quyết vấn đề mà mình đặt ra;
- Triển khai được các bước để giải quyết vấn đề trong thực tế một cách hiệu quả.
- Có thể được sử dụng trong các bài học tác phẩm truyện có những tình tiết phức tạp, nhiều vấn đề cần tranh luận như Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy, Tấm Cám, Uy – lít – xơ trở về,….

Hướng dẫn sử dụng:
- Chọn từ 1 đến 3 vấn đề tiêu biểu mà học sinh đã được học, nghiên cứu
- Giáo viên thử tự giải quyết các vấn đề đó và viết lại các bước đã thực hiện, lưu ý đến thời gian cần thiết để thực hiện bài tập này
- Giao cho học sinh thực hiện.
- Hướng dẫn và thông báo các yêu cầu một cách rõ ràng, mạch lạc, đảm bảo tất cả học sinh đều tường minh về công việc cần hoàn thành.

HỒ SƠ GIẢI PHÁP
- Giao Nhiệm vụ sau khi học xong bài
- HS làm bài ở nhà
- không nhằm thay thế các kì kiểm tra, đánh giá định kì
- giúp giáo viên nhận thông tin phản hồi nhanh chóng, kịp thời
- "vì sự tiến bộ của người học"
Kĩ thuật KTĐG theo tiếp cận năng lực
- Tiếp tục nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn
- Thiết kế một ngân hàng các nhiệm vụ học tập
- Các kĩ thuật KTĐG theo tiếp cận năng lực có thể áp dụng trong dạy học các phần nào khác của môn Ngữ văn hay không?
Công cụ hỗ trợ dạy học
Full transcript