Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Voorstelling studenten toegepaste psychologie

No description
by

Tim Verbeke

on 12 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Voorstelling studenten toegepaste psychologie

Een dag in :
Middagpauze
8u30 - 9u30
9u30 - 10u30
10u30 - 12U
13u - 14u
14u - 15u30
15u30 - 16u30
16u30 - 18u
Ouderbegeleiding
Individuele psychotherapie
Overleg met leerkracht, ouders en CLB over revalidant
Groepstherapie: Sociale vaardigheden
Team
ADOS-afname
Intelligentietest
Doelgroepen in centrum voor ambulante revalidatie
In principe alle leeftijden, maar vooral kinderen.
Strenge voorschriften over wie in aanmerking komt voor revalidatie.
De centra moeten verantwoorden dat een bepaalde revalidant ook echt in aanmerking komt voor therapie
Onderverdeling in verschillende 'groepen'.
De doelgroepen
(In Accent)
Kinderen (0-14j) met ontwikkelingsstoornis
AD/HD
Hyperactiviteit
Aandachtsproblemen
Impulsief
Autisme spectrumsstoornis
Ernstige beperkingen in sociaal-communicatieve vaardigheden.
Moeite met flexibiliteit in denken en doen.

Kinderen met ontwikkelingsachterstand
Peuters en kleuters met ernstige achterstand op verschillende (minstens 3) ontwikkelingsdomeinen.
Kinderen met een totaal IQ lager dan 70.
Kinderen met gedragsstoornis
Opstandig.
Grensoverschrijdend gedrag
Beperkte emotiecontrole
Multidisciplinaire werking van een CAR.
'SUPER'-multidisciplinair
Zowel in diagnostiek als therapie
Basisvoorwaarde
Verschil met monodisciplinaire therapie
De evolutie van elke revalidant wordt in team besproken om de 6 maand.
Elk kind krijgt een behandelplan op maat.
Diagnostisch proces
Steeds multidisciplinair.
Informatie uit verschillende contexten (thuis, school, ...)
Sterke - zwakke kanten van kinderen.
Is het vertrekpunt voor behandelplan.
Eventueel wordt specifieke diagnose gesteld.
Uitgebreid verslag.
Telt ook als inschrijvingsbilan...
Psychodiagnostiek
Intelligentie-onderzoek (WPPSI-III, WISC-III, SON-R,...)
Aandachtsonderzoek (Bourdon-Vos, TEACH-NL,...)
Belevingsonderzoek (Gesprek, Spel, Vragenlijsten zoals CDI, CBSK)
Informatie van de ouders (Gesprek, gedragsvragenlijsten)
Klasobservatie
Specifiek onderzoek van de sociaal-communicatieve vaardigheden (ADOS, ADI-R,SRS,...)

Ouders als partners in het therapeutisch proces!
Onderzoek toont dat bij jonge kinderen met ontwikkelingsstoornis, het meest kan bereikt worden via de ouders!
Aandacht voor wat moeilijk loopt maar ook voor sterke kanten!
Groepstherapie
In Accent:
Sociale vaardigheden voor kinderen met autisme
Psycho-educatie groep ADHD (Ferrari-groepje)
Oudertraining ADHD (Zet mij even op pauze...)
Oudergroep ASS
Voordelen:
Bevordert "transfer"
Efficiënt
Kinderen (en ouders) leren van elkaar
Leuk !
Voorbeeld: Sander is een toffe en grappige kerel van 9 jaar met ADHD en een leerstoornis, op de speelplaats verloopt het prima en hij heeft veel vrienden maar in de klas heeft hij geregeld woedebuien, thuis zegt hij dat hij niet meer naar school wil...
Overleg (MDO)
Leerkracht, zorgcoördinator, CLB-medewerker, ouders, wij.
Afspraken:
Leerkracht probeert Sander zoveel mogelijk positief te benaderen (laag zelfbeeld)
In Accent bespreken we woedebuien met Sander en zoeken we samen naar oplossingen om om te gaan met boosheid, in de logo wordt specifiek gewerkt op de leerstoornis.
CLB bekijkt welke STICORDI-maatregelen kunnen ingevoegd worden.
...

Psychotherapie ?
Op indicatie en steeds in combinatie met... : multidisciplinair!
Soms erg lang en algemeen
Soms kort en zeer specifiek
Met kind, ouders of samen
Als bachelor? ZEKER => protocollen, afgelijnde therapie, deel van het team ...
Inhoud: Omgaan met gevoelens, psycho-educatie, sociale vaardigheden, zelfbeeld versterken, probleemoplossingsvaardigheden, ...
Voorbeeld:
Adam is een jongen van 11 jaar met autisme, hij zit in het 6de leerjaar. Momenteel loopt het op sociaal vlak behoorlijk op school, zijn medeleerlingen kennen hem goed en aanvaarden hem. Maar de ouders zijn bezorgd om de overstap naar het middelbaar.
De afgelopen weken werd met Adam het psycho-educatieprogramma "Ik ben speciaal" doorlopen. Met dit programma leerde Adam alles over ASS en wat dit voor hem betekent. Vandaag maken we samen zijn "autisme-paspoort".
Voorbeeld:
Marie is een slimme meid van 8 jaar met ADHD, op de speelplaats reageert ze vaak erg hevig en fel in sociale conflictsituaties.
Marie leert in therapie op een goeie manier opkomen voor zichzelf, ze leerde dat dit kan als een krokodil, een schilpad en een dappere kat.
Vandaag doen we rollenspelletjes waarbij ik een meisje speel dat Marie lastig valt op de speelplaats en Marie oefent hoe ze kan reageren.
Voorbeeld:
Kevin is een actieve peuter van 3 jaar met autisme. Hij is in verschillende soorten speelgoed geïnteresseerd en fladdert van het een naar het andere. Kevin gebruikt enkele woordjes. Af en toe komt Kevin bij zijn moeder maar de communicatie blijft over het algemeen beperkt tot éénrichtingsverkeer. Kevin komt samen met zijn moeder op therapie en via specifieke technieken proberen we de sociale betrokkenheid van Kevin te vergroten. In de logopedie wordt de taalontwikkeling gestimuleerd.
Werken in een C.A.R. ?
Interesse in (ontwikkeling van) kinderen.
Interesse in de nieuwste ontwikkelingen op vlak van diagnostiek en therapie in het domein van ontwikkelingspathologie.
Goed en graag kunnen omgaan met kinderen.
Kunnen samenwerken in team met verschillende disciplines.
Kunnen samenwerken met ouders, leerkrachten,...
Full transcript