Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİ

No description
by

yusuf Güneş

on 22 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİ

MULTİBEM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİ
SINIF YÖNETİMİ
ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI
Akıllı Çevre
PROGRAM
Sınıf içi dinamikler
Tutarlı disiplin anlayışı
Öz denetime sahip olmak
Güven vermek
Merkeze çocuğu yerleştirmek
Öğretmen değil rehber olabilmek

SINIF YÖNETİMİ
Öğretmenin sınıf içinde etkili öğrenmeyi sağlamak üzere, etkili sınıf ortamı oluşturmak amacıyla yaptığı uygulamalar ve izlediği stratejilerin tümüdür.
Çocuğa;
Sen buranın bir parçasısın
Farklı çalışmalar yapabilirsin,
Özgürce keşfedebilirsin,
Özgürce gözlem yapabilirsin,
Kendi seçtiğin materyallerle çalışmalarını güvenli, ilgi çekici, iyi organize edilmiş ve kendini rahat hissedeceğin bir sınıftasın mesajı vermelidir.
• Her çocuğun özgün ve özeldir.
• Eğitimin sadece kâğıt kalem işi değildir.
• Eğitim çocuklara iyi değerleri kazandırır.
• Çocuklar özgürce seçim yapabilir.
• Bireysel çalışmalar da grup çalışmaları kadar önemlidir.
• Eğitim çocuk merkezli olmalıdır.
• Eğitim konuları çocukların kendilerini gerçekleştirmesini sağlamalıdır.
• Çocuk oyunla öğrenir.
• Her çocuğun ilgisi ve fikri önemlidir.
•Öğretmene esneklik tanımalıdır.
• Çocukların keşifler yapmasına fırsat vermelidir.
• Heyecan vermeli
• Evrensel ve toplumsal değerleri her zaman, her yerde prensibi ile ele almalıdır.
• Çocuklara öğrenmeyi öğretmelidir.
Sınıf Yönetıminde Etkili Ögretmen Özellikleri
Nasıl Sınıfımda Akıllı Bir Çevre Oluşturabilirim?
Sınıflarımızı seçebilecek şansa sahip değiliz.
Yeterli materyal ve mobilya olmayabilir.
Mevcut şartlar ile yaş grubuma uygun en iyi sınıfı nasıl oluşturabilirim?
Özel gereksinimli çocukları, sınıfın büyüklüğünü, mevcudu, mevcut mobilya ve materyalleri, sınıf sabitlerini ve programını düşünerek düzenleme yapmalıdır.
Neden önemli?
Çocuklar fiziksel koşullar ile direkt ilgilenir,
Onlar için sunacağı deneyimlerin hemen farkına varırlar,
Çevrenin uyarıcı olup olmamasına dikkat ederler,
Onlara ne derece seçim şansı sunup sunmadığına dikkat ederler,
Tek başlarına ya da grup olarak çalışma fırsatı verip vermemesi ile ilgilenirler.
Fiziksel Çevre ile Sınıf Yönetiminin Direkt İlişkisi Ne?
Öğretmenin hedeflerine ulaşmasına yardım eder,
Sınıf içi problem davranışları oluşmadan engellemede belirleyicidir
Kuralların ve sınıf ortamının oluşturulmasında standarttan uzak bireyselliğe ve grup dinamiğine uygun hareket etmelidir.
Sınıftaki davranış problemlerini çözmede öğretmen sınıf düzeni değerlendirmesi yapılmalıdır.
Akıllı Çevrede Dikkat Edilmesi Gereken Temel Unsurlar
Etiketleme
Öğrenme merkezleri
Merkez ayrımları ve adlandırma
Açık ve çocuk boyunda raflar
Sakinleşme alanı
Gereksiz boş alan
Yetersiz materyal
Çember alanı ve çember panoları
Öğrenme Merkezleri
Çember Alan ve Panoları
Büyük grubun birlikte çalışabileceği ve sınıf rutinlerini içinde barındıran önemli bir merkezdir.
Sosyal ve duygusal gelişimi destekler
Gruba aidiyet kazandırır
Grup önünde kendini ifade etme ve dinleme becerisi kazanır.
Öz güveni destekler
Kendilerini grup içinde değerli görürler,
Grup içinde risk alma deneyimleri artar
Öğretmen yönlendirmesini azaltır.
Bir çok kavramın günlük yaşamda kazanılmasını sağlar
Zaman yönetimini öğretir
OTO KONTROLÜ DESTEKLER
Çocuklar için;
ÇEMBER PANOLARI
SINIF KURALLARI
Olumlu kısa ve net cümle
Görsel ipucu
Çocuklarla kuralları belirlemeliyiz
En fazla büyük gruplarda 5 kural olmalı
Amaç kuralların içselleştirilmesi olmalı
TAKVİM
Takvim çalışması ile zaman kavramı Aylar, günler, tarih, yıl, hafta, gün, dün, bugün, yarın kavramlarını doğal olarak öğrenir.
Aynı zamanda, sınıflandırma, sıralama, geometrik şekiller, grafik, zaman, gözlem yapabilme, sayma, sayı farkındalığı, sayı yazabilme ve örüntü anlayabilme becerileri takvim çalışması sayesinde desteklenir (Ethridge & King, 2005).
HAFTALIK AKIŞ
Hafta kavramının öğrenilmesini destekler
Bütünü görmeyi ve günler takip etmeyi sağlar.
Haftayı değerlendirmede yardımcı olur.
Dün-Bugün-Yarın kavramlarını destekler
Okula devamlılığı artırır.
Değişen hava olaylarını takip edebilmek, gün ve hafta kavramını desteklemek, sıcaklık kavramının uygulamalı öğrenilmesi, bu çalışmanın sonucu olarak süreçte ulaşmak istenilen amaçlardandır.
HAVA DURUMU
YOKLAMA
Bu çalışmanın en önemli amacı çocuklarda sınıfa ve gruba aidiyet duygusunu kazandırmadır. Aynı zamanda çocuk bu çalışma ile “tam, eksik, sayı, var, yok” kavramlarını da öğrenme ve pekiştirme fırsatı bulur.
Zaman kavramını pekiştirmek,
Çocukların oto-kontrollerini desteklemek; “çocuklar hangi etkinliği ne zaman yapacaklarını bildikleri zaman bu düzene uyum sağlamada dışsal bir yönlendirme almadan içsel olarak kendilerini hazırlayabilir ve uyum sağlayabilir
Çocukların planlama sürecinde aktif olarak, karar verme, verdiği kararlara uyma ve başkalarının kararlarına saygı duyma becerilerinde desteklemek

En önemli amacı çocuklarda oto-kontrolü sağlamaktır.
Çocukların birbirlerine ve çevrelerine karşı saygılı olmaları yine bu çalışma ile kazanılması beklenen bir davranıştır.
Aynı zamanda sınıf içinde öğretmenin sesini yükseltmemesini hedeflediğimiz okullarımızda bu çalışma ile daha sakin ve uyumlu bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir.
Çocukların sınıf içindeki sorumluluklarının farkına varmalarını sağlamak,
İş bölümü yapmalarını sağlamak,
Aldığı sorumluluğu devam ettirme ve yerine getirme becerisini geliştirmek,
Sıra bekleme ve çevresindekilere saygı gösterebilme özelliklerinin çocukta desteklenmesini sağlamaktır.
Olumsuz davranışları oluşmadan engellemek ve çocukların oto-kontrollerini güçlendirmektir.
Olumlu davranışların pekişmesini sağlamak ve çocuklara davranışları ve bu davranışların sonuçları arasındaki farklılığı gözlemlemelerine fırsat vermektir.
Çocukların kendi kararlarını almalarını ve aldıkları kararlara uymalarını destekler.
Çocukların tüm öğrenme merkezlerini kullanmasını sağlar.
Öğrenme merkezlerini belirli sayıda çocuğun kullanılmasını sağlar.
Çocuklar öğrenme merkezlerinde kendi tercih ve planlarına göre çalışırken istediği zaman çalıştığı merkezi bırakıp farklı bir merkezde çalışabileceğini bilmelidir ve planlamasını buna göre değiştir.
Öğretmen bu sayede çocukların çalıştıkları merkezleri takip eder ve sınıf içinde davranış problemleri olmasını engelleyebilir.
PROGRAMIN SINIF YÖNETİMİNE ETKİSİ
Program çocuk gözünden incelenmeli;
Ne kadar heyecen verici?
Ne kadar ilgileri doğrultusunda?
Ne kadar çocuk merkezli?
Ne kadar ona özgürlük tanıyor?
Ne kadar yaşına ve gelişimine uygun?
Ne kadar kendini gerçekleştirebiliyor?
Onu ne kadar zorluyor?
Rehber rolü üstlenmeli
Dakik olmalı
Güne hazırlıklı başlamalı
Sınıfını iyi tanımalı ve ilgi alanlarına hakim olmalı
Sınıf dinamiğini iyi kontrol edebilmeli
Büyük grup ve küçük grup dengesini etkinliğe göre düzenlemeli
Sınıfına göre etkinliğini düzenlemeli
Sesini etkili kullanmalı
Karşılaştırma yapmamalı
Verdiği sözleri tutumaliı

Sınıfı amacına uygun düzenlemeli
RUTİNLER
Günaydın-güne başlama (Günaydın, nasılsın, şarkı, takvim)
Yemek ve kahvaltı
Toplanma-temizlik
Etkinliğe geçiş (masaya ya da çembere)
Günün değerlendirmesi
ETKİNLİK DENGESİ
Aktif-pasif
Büyük grup-Küçük grup
Etkinlik ve kazanım türü
Sesli-sessiz

ŞARKILAR VE PARMAK OYUNLARI
Günaydın (Saatim çaldı)
Hava durumu (what's the weather like today?)
Günler (haftanın Günleri)
Duygular (how are you today?)
Sakinleşme (Patates adam)
Çember (Haydi çember olalım)
Vedalaşma (Vız vız Minik Arı)
NURTEN GÜNEŞ
MULTİBEM EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ
KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.....
Nurten Güneş (Nurten Teacher)
Boğaziçi Üniversitesi- Okul Öncesi Öğr. Bölümü
Yıldız Teknik Üniversitesi-Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bem Boğaziçi Eğitim Hizmetleri- Eğitim Koordinatörü
İstanbul Şehir Üniversitesi-Öğretim Görevlisi
Okul öncesi eğitimde fiziksel çevre ve mobilya tasarımı
Okul öncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık ve fonolojik duyarlılık eğitimi
Okul öncesi dönemde masallarla liderlik eğitimi
Okul öncesinde planlama ve etkinlik hazırlama
Çocuk kitapları
UZMANLIK ALANLARIM
Full transcript